Ви тут: Головна Наукова діяльність кафедри Наукова діяльність кафедра фінансів та економіки

 

Наукова діяльність викладачів кафедри фінансів та економіки 2017-2018 років

 • Andrii Ramskyi. Problems and tendencies of development of education in information society // PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ. – 22 (2017) – nr 3. – Р.89-95.

 • Ramskyi Andriy, Sobolieva-Tereshenko Olena, Loiko Daria, Valeriia Zharnikova. Integration of Ukraine into the European banking system: cleaning, rebooting and Basel III // Banks and Bank Systems (open-access)/Business Perspectives/ Volume 12 2017, Issue #4, pp. 163-174/[Електроннийресурс] – Режимдоступудостатті: https://business

 • Авдєєва Н.Є., Лойко В.В. Особливості економічної безпеки держави в умовах розвитку економіки знань // Міжнародний науковий журнал. – Випуск 1. – Том 2. – 2016. – С. 54-58.

 • Бичковський Р.В., Лойко В.В.Особливості формування асортиментної політики підприємства роздрібної торгівлі // Глобальні та національні проблеми економіки. - № 8. – 2015 – С. 491-493. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.global-national.in.ua
 • Бродюк І.В., Лойко В.В.Інвестиційна стратегія в системі стратегічного набору підприємства // Глобальні та національні проблеми економіки. – № 6. – 2015 – С. 363-365. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.global-national.in.ua

 • Казак О.О., Захожай В. Б. Факторний аналіз як інструмент управління машинобудівних підприємств // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №99. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – С. 136-153.Казак О.О., Захожай В. Б. Методика аналізу структурних зрушень інвестиційних доходів машинобудівних підприємств.ґ // Науковий журнал «Біснес інформ» №8. -2015 . - С. 102-107 (451)

 • Казак О.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення ухвалення інвестиційного рішення // Збірник тез наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси і управління в ХХІ столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку» 20-23 березня 2017. 1 том. – 2017. – С. 47-50.
 • Казак О.О., Захожай В. Б. Моделювання управління інвестиційною діяльністю машинобудівних підприємств на базі виробничих функцій // Наукові праці МАУП. – 2016. – Вип. 48. – С. 143-153.

 • Кононенко Г.І., Лойко В.В. Формування конкурентних переваг швейних підприємств в сучасних умовах господарювання // Вісник Херсонського державного університету. – Випуск 13. – Частина 1. – 2015. – С. 102-106.

 • Левчук Н.И, Лойко В.В., Смирнов Е.В. Инструменты экспортного контроля в системе регуляторов экономической активности // Modern Science –Moderní věda.– 2017. – № 8. – С. 56-59.

 • Лойко В.В. Експортний контроль як чинник регулювання економічної активності // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – № 17 (39). – Т.2. – 2017. – С. 38-41.

 • Лойко В.В. Загрози економічній безпеці промислового підприємства: сутність та класифікація // Ефективна економіка. – 2015. – № 10 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua

 • Лойко В.В. Інноваційна діяльність та ринок стартапів в Україні // Міжнародний науковий журнал. – № 10. – 2016. – С. 93-97.Лойко В.В. Інноваційна освітня діяльність на рівні вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну: [зб. наук. праць]. – К.: КНУТД, 2015. – № 5 (91) – С. 11-21.Лойко В.В. Моніторинг рівня економічної безпеки промислового підприємства // Ефективна економіка. – 2015. – № 8 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua

 • Лойко В.В. Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки регіону // Ефективна економіка. – 2015. - № 6. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua

 • Лойко В.В. Технологічна безпека як складова економічної безпеки // Ефективна економіка. – 2015. - № 5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua

 • Лойко В.В. Фактори впливу на формування інноваційної складової економічної безпеки національної економіки // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну: [зб. наук. праць]. – К.: КНУТД, 2015. – № 4 (89) – С.113-124.Лойко В.В., Лойко Д.М. Експертна система як інструмент визначення рівня економічної безпеки // Науково-технічна інформація – 2015. – № 3 (65). – С. 41-46.Лойко В.В., Лойко Д.М. Фактори впливу на економічну безпеку національного господарства // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles. – Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2015. –Р. 43-47.Лойко В.В., Павленко В.В.Банківська система України: стан та перспективи розвитку // Ефективна економіка. – 2015. – № 9. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua

 • Лойко В.В., Семенюк А.С. Податок на додану вартість та його вплив на господарську діяльність підприємств // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 20. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-20-2017

 • Рамський А.Ю. Актуальні проблеми розвитку та експлуатації інформаційно-аналітичних систем оцінки рейтингів банків // Збірник наукових праць «ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ». – 2017. - №3. – С. 110-120.

 • Сосновська О.О. Генезис поняття ризику як економічної категорії // Економічний простір: Збірник наукових праць. - №124. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С. 5-18.

 • Сосновська О.О. Економіко-правові засади оцінки ефективності дивідендної політики підприємства // Економічний простір: Збірник наукових праць – №94. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. –– С. 233-244.
 • Сосновська О.О. Страхове підприємництво як домінанта економічної безпеки підприємств // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2017 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – С. 194-195.
 • Сосновська О.О., Андрєєва В.Г. Аналіз основних показників ефективності функціонування підприємств реального сектора економіки України // Економічний простір. – 2016. – № 106. – С.70-81.

 • Сосновська О.О., Мазур Н.П. Механізм оцінки фінансової стійкості страховика засобами табличного процесора // Збірник наукових праць «ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ». – 2017. - №3. – С. 388-397.

 • Сосновська О.О.Актуальні проблеми розвитку добровільного медичного страхування в Україні // Innovations in science and education: challenges of our time. – London: IASHE, 2016. – P. 60-64.Сосновська О.О.Б Андрєєва В.Г. Оцінка сучасного стану інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України // Проблеми економіки. – 2016. – № 1. – C. 68-74.

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Наукова діяльність кафедри Наукова діяльність кафедра фінансів та економіки