Ви тут: Головна Наукова діяльність кафедри управління Навчання через дослідження "Кафедра управління"

Навчання через дослідження кафедри управління

Науковий гурток «Школа управлінця»

 

НАУКОВИЙ НАПРЯМ: «Менеджмент: проблеми сьогодення та перспективи розвитку»

   З метою реалізації комплексного підходу до роботи з обдарованоюстудентською молоддю, широкого залучення її до наукової діяльності, розвитку творчих здібностей, логічного мислення і інтуїції студентів, кафедрою управління в 2015 році було створено студентський науковий гурток.

Проведення засідань наукового студентського гуртка «Школа управлінця» передбачає вирішення наступних завдань:

І. Науково-дослідницькі:

 • науково-дослідницька робота дипломників кафедри;
 • участь у наукових конференціях, семінарах та студентських форумах;
 • обізнаність та участь у науково-дослідницькій роботі кафедри.
 • глибоке вивчення профільних дисциплін;
 • контроль за якістю освіти;
 • аналіз успішності навчання дипломників кафедри;
 • самостійна підготовка у колі активних студентів, науково-педагогічних працівників;
 • постійне підвищення знань у сфері менеджменту.
 • створення комунікативного простору спільноти гуртка;
 • інформування громадськості про діяльність гуртка;
 • формування лідерських якостей та вмінь роботи в команді;
 • підвищення рівня культури ділового спілкування;
 • організація змістовного дозвілля;
 • запобігання негативних проявів у студентській спільноті;
 • згуртування в єдиний колектив гуртка та співробітників кафедри.
 • організація систематичних засідань гуртка, круглих столів, конференцій, тренінгів, семінарів, дебатів;
 • проведення екскурсій та зустрічей з видатними особистостями.

ІІ. Навчальні:

ІІІ. Комунікативні:

IV. Виховні:

V. Організаційні:

 

Презентація наукового гуртка

  

До наукової діяльності кафедри управління залучаються студенти: спеціальностей «Менеджмент організацій та адміністрування», «Управління навчальним закладом», «Управління електронним навчанням в міжкультурному просторі», «Державне управління» , які розробляють індивідуальні науково-дослідні роботи згідно пріоритетних напрямків досліджень кафедри зекономічного розвитку Київського регіону.

   Діяльність наукового гуртка «Школа управлінця» спрямована на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними особистісних, фахових і коґнітивних компетенцій, а також професійного досвіду одержання знань та умінь через наукові дослідження. Керівник гуртка кандидат економічних наук, Марухленко Оксана В`ячеславівна.

    Студенти, які приймають участь у засіданнях наукового гурткамають можливість:

1) ознайомитися з принципами, методами, а також інструментарієм науково-дослідницької роботи;

2) розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових конференціях і семінарах з дослідження актуальних питань розвитку менеджменту;

3) приймати участь в науковому житті університету публікуючі статті, тези доповідей, наукових робіт в різних наукових виданнях;
4) брати участь в проведенні дебатів, конференцій, «круглих столів» з обговорення актуальних проблем сучасного управління Київського регіону, країни;
5) застосовувати в процесі навчання набутий досвід дослідницької роботи.

   Заняття наукового гуртка проводять провідні викладачі кафедри, котрі мають досвід викладацької та наукової роботи. Кожен співробітник кафедри здійснює керівництво студентськими науковими роботами, в межах наукового гуртка «Школа управлінця».

Звіт про роботу студентського наукового гуртка "Школа управлінця " за 2016-2017 н.р.

  В рамках роботи наукового гуртка в 2016-2017 н.р. було проведено 11 засідань наукового гуртка.За підсумками досліджень студентів надруковано декілька статей та тез під керівництвом викладачів кафедри управління: д.держ.упр., професора Орлової Н.С. так.е.н, ст. викладача Соболєвої-Терещенко О.А. в збірнику наукових праць «Науковий вісник Одеського національного економічного університету»,в збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції НАКККіМ, збірнику тез міжнародної конференції при Мукачівському державному університеті.

   В рамках Фестивалю науки 9 травня 2017 р.на кафедрі управління відбувся конкурс науково-практичних проектів, де студенти презентували проект маркетингового дослідження спеціальності «Менеджмент» в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

   В процесі роботи над проектом здійснено моніторинг ВНЗ Києва і дослідження Київського університету імені Бориса Грінченка за допомогою SWOT-аналізу, де було визначено сильні сторони та можливості університету. В результаті роботи над проектом була створена презентація для школярів («Історія Вікторії») та здійснена перша апробація презентації «Історія Вікторії» 16 травня на Дні відкритих дверей Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

План роботи студентського наукового гуртка "Школа управлінця " на 2018-2019 н.р.

   В планах 2018-2019 року за участю наукового гуртка заплановано проведення ІІ Всеукраїнської науково-практична інтернет - конференції молодих учених і студентів  «Перспективи розвитку управлінських систем в соціальній та економічній сферах України: теорія і практика». Науково-дослідна робота студентів гуртка підсилює творчі й активні здібності в навчальному процесі, є потужним засобом для селективного відбору кадрів для підготовки молодих вчених, збереження та розвитку наукових шкіл. Студенти, які мають досвід студентської наукової роботи, виявляють більш креативне мислення, як правило, досягають визначних успіхів у своїй подальшій професійній діяльності.
   Під час проведення засідань гуртка студенти отримують практичні навики побудови управлінських моделей в економіці та їх застосування для дослідження різних економічних, політичних та соціальних явищ із використанням найсучаснішої техніки. Це свідчить про високий рівень підготовки майбутніх фахівців у галузі управління.

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Наукова діяльність кафедри управління Навчання через дослідження "Кафедра управління"