Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри

 

fitu about        Відповідно до рейтингу кафедр Університету за 2018 р. кафедра КНіМ посіла призові місця серед усіх кафедр у номінаціях:

1 місце – науково-дослідна діяльність;

1 місце – статті у наукометричних базах даних WOS, Scopus;

1 місце – міжнародна мобільність, міжнародні проекти;

1 місце – професійний розвиток; 

1 місце – свідоцтва, патенти; 

2 місце – монографії.

 

 

В рейтингу "Лідер року 2019" кафедра КНіМ посіла перше місце серед усіх кафедр Університету.

 

        

 

 


 

 Наукова діяльність кафедри комп’ютерних наук і математики здійснюється в межах виконання комплексної теми

« Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті та науці »

(реєстраційний номер 0116U004625).

 

 

     Науковці кафедри залучені до виконання двох міжнародних проектів:

 

     Провідні науковці кафедри працюють за напрямками:

 • Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання (проф., дійсний член НАПНУ Н.В. Морзе);

 • Впровадження вивчення та дослідження вбудованих систем керування та інтернету речей для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» (с.н.с. О.С. Литвин, доц. В.О. Абрамов);

 • Оптоелектронні системи обробки інформації. Оптоелектронні засоби візуалізації цифрових систем. Біосенсорика. (проф. О.В. Бушма);

 • Теорія і практика підготовки майбутніх учителів математики в умовах інноваційного освітнього простору (проф. В.В. Прошкін, доц. М.М. Астаф’єва);

 • Програмно-інформаційні технології в сучасних дослідженнях методами скануючої зондової мікроскопії (с.н.с. О.С. Литвин);

 • Математичні моделі в оптимізаційних задачах керування (доц. М. М. Астаф’єва);

 • Хмаро орієнтовані технології навчання інформатичних дисциплін в університеті (доц. Д.М. Бодненко);

 • Використання ІКТ (зокрема хмарних технологій) в освітньому процесі. Сучасні педагогічні технології з використанням ІКТ (доц. В. П. Вембер);

 • Розробка і дослідження методів створення і моделювання окремих комунікаційних вузлів та вузлів вбудованого керування робототехнічними системами та пристроями інтернету речей (доц. В.О. Абрамов);

 • Побудова та аналіз математичної моделі множинної регресії при дослідженні задач мікро- та макроекономіки (доц. С. О. Семеняка, доц. О. М. Глушак).

 • Методи та інструменти контент-аналізу: обробка природної мови data mining, text mining, opinion mining; когнітивний аналіз, моделювання, прогнозування та управління слабо структурованими системами на прикладі системи вищої освіти (Кобець Н.М.).

 

           Результатом плідної наукової роботи кафедри є високий h-індекс науковців у наукометрічній базі Scopus:

      Литвин О.С., к.ф.-м.н., с.н.с, зав.кафедри, h-індекс – 16

      Морзе Н.В., д.п.н., професор, h-індекс – Scopus – 4

      Гладун А. Я., к.т.н., доцент, h-індекс – Scopus – 3

      Бушма О.В., д.т.н., професор, h-індекс – Scopus –2

      Бодненко Д.М., к.п.н., доцент, h-індекс – Scopus – 1

 

     Крім того, науковці кафедри Прошкін В.В., Астаф’єва М.М, Кобець Н.М., Бойко М.А., Співак С.М., Кучаковська Г.А. мають публікації в журналах, що індесуються в наукометричній базі даних Scopus; Морзе Н.В., Литвин О.С., Прошкін В.В., Астафєва М.М., Бодненко Д.М., Вембер В.П., Радченко С.П., Глушак О.М., Кучаковська Г.А., Бойко М.А. мають публікації у журналах, що входять до наукометричної бази даних Web of Science.

            Протягом 2013 – 2018 рр. науковці кафедри були залучені до виконання міжнародних проектів:

     Учені кафедри здійснюють фундаментальні дослідження та практичні розробки спільно з провідними науковцями Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України та ін.

     Наукові дослідження реалізуються в спеціалізованих комп’ютерних класах та лабораторіях, що оснащені комп’ютерами, комплексами мультимедійної апаратури, робототехнічними та мікропроцесорними системами на базі основних платформ (Arduino, RaspberryPi, Galileo, FormulaFlowcode), 3D-принтером і сканером, відповідним програмним забезпеченням.

     Починаючи з 2014 р. кафедра щорічно організовує та проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих науковців «Інформаційні технології». У 2017 р. започатковано проведення Всеукраїнської конференції «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» та студентської наукової конференції «Студентський науковий пошук».

     У 2019 р. кафедральний збірник наукових праць «Інформаційні технології» отримав власний сайт, також йому присвоєно міжнародний стандартний серійний номер ISSN.

     Науковці кафедри Н.В. Морзе, О.В. Бушма та В.В. Прошкін є членами спеціалізованих учених рад із захисту докторських (кандидатських) дисертацій.

     Важливим аспектом діяльності кафедри є залучення студентів до наукової роботи, яку організовано в наукових гуртках за фаховим спрямуванням: «Комп’ютерні системи», «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», «Математичні студії». Студенти, активні учасники наукової роботи, беруть участь у конференціях , конкурсах, олімпіадах як університетського, так і всеукраїнського рівнів, посідаючи при цьому призові і почесні місця.

     У 2019 р. студенти кафедри стали призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ІКТ в освіті (ІІ місце).

     У 2018 р. студенти кафедри стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з математики (І місце), призерами Всеукраїнської студентської олімпіади з професійної освіти (ІІІ місце), Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт (ІІ місце).

     Поступово вирішується завдання реорганізації кафедри в значний науковий центр факультету через підвищення наукової діяльності викладачів, розкриття їхнього наукового потенціалу, активізації наукової роботи студентів та аспірантів.

Запрошуємо Вас до наукового співробітництва!

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter