Ви тут: Головна Наукова діяльність кафедри Uncategorised Наукова діяльність

Наукова діяльність

 

fitu about

Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін здійснюється в межах виконання комплексної теми «Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті та науці» (реєстраційний номер 0116U004625).

Провідні науковці кафедри працюють за напрямками:

 • Вивчення та розробка нових інструментів та методів інноваційної педагогічної науки в галузі інструментів ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (професор, дійсний член НАПНУ Н.В. Морзе);
 • Впровадження вивчення та дослідження вбудованих систем керування в освітній процес для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» (Литвин О.С., Абрамов В.О.);
 • Аналіз нових властивостей еліптичних кривих у формі Едвардса та розробка рекомендаций до їх стандартизації в криптосистемах України (професор А.В. Бессалов);
 • Оптоелектронні системи обробки інформації. Оптоелектронні засоби візуалізації цифрових систем. Біосенсорика. (професор А.В. Бушма);
 • Дослідження та розробка обчислювального вузла інтелектуального програмно-технічного комплексу на базі багатоядерних процесорів нової архітектури (професор І.М. Молчанов);
 • Програмно-інформаційні технології в сучасних дослідженнях методами скануючої зондової мікроскопії (старший науковий співробітник О.С. Литвин);
 • Теорія та практика інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів (доцент В.В.Прошкін);
 • Хмаро орієнтовані технології навчання інформатичних дисциплін майбутніх фахівців (доцент Д.М. Бодненко);
 • Використання ІКТ (зокрема хмарних технологій) в навчальному процесі. Сучасні педагогічні технології з використанням ІКТ (доцент Вембер В.П.);
 • Розробка і дослідження методів створення і моделювання окремих комунікаційних вузлів та вузлів вбудованого управління робототехнічними системами та пристроями інтернету речей (доцент В.О. Абрамов).

Результатом плідної наукової роботи кафедри є високий h-індекс науковців у наукометрічній базі Scopus:

 • Литвин О.С., к.ф.-м.н., с.н.с, зав.кафедри, h-індекс – 13
 • Молчанов І.М., д.ф.-м.н., професор, h-індекс – Scopus – 4
 • Гладун А. Я., к.т.н., доцент, h-індекс – Scopus – 3
 • Морзе Н.В., д.п.н., професор, h-індекс – Scopus –2
 • Бушма О.В., д.т.н., професор, h-індекс – Scopus –2
 • Бессалов А.В., д.т.н., професор, h-індекс – Scopus – 1
 • Бодненко Д.М., к.п.н., доцент, h-індекс – Scopus – 1

   Учені кафедри здійснюють фундаментальні дослідження та практичні розробки спільно з провідними науковцями Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Державного університету телекомунікацій, Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України та ін.

   Наукові дослідження реалізуються в спеціалізованих комп’ютерних класах та лабораторіях, що оснащені комп’ютерами, комплексами мультимедійної апаратури, сучасною технікою, робототехнічними та мікропроцесорними системами на базі основних платформ (Arduino, RaspberryPi, Galileo, FormulaFlowcode, Lego), 3D-принтером і сканером.

   Міжнародне наукове співробітництво кафедри здійснюється через реалізацію грантової програми Сьома рамкова програма (FP7) – проект на тему «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRnet)» (науковий керівник – Н.В.Морзе); термін реалізації проекту: 01.01.2014 – 31.12.2017.

   Протягом 2013 – 2016 рр. колектив кафедри працював в рамках програми «ТЕМПУС» над виконанням проекту на тему «Розвиток системи вбудованих курсів за допомогою інноваційних віртуальних підходів для інтеграції дослідження, освіти і виробництва в Україні, Грузії, Вірменії (Desire)» (науковий керівник – Н.В.Морзе).

   Починаючи з 2014 р. кафедра щорічно організовує та проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих науковців «Інформаційні технології». У 2017 р. започатковано проведення Всеукраїнської конференції «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» та студентської наукової конференції «Студентський науковий пошук».

   Науковці кафедри Н.В. Морзе, О.В.Бушма та В.В. Прошкін є членами спеціалізованих учених рад із захисту докторських (кандидатських) дисертацій.

   Важливим аспектом діяльності кафедри є залучення студентів до наукової роботи, яку організовано в наукових гуртках за фаховим спрямуванням: «Комп’ютерні системи», «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», «Математичні студії». Студенти, активні учасники наукової роботи, беруть участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах як університетського, так і всеукраїнського рівнів, посідаючи при цьому призові і почесні місця.

   Поступово вирішується завдання реорганізації кафедри в значний науковий центр факультету через підвищення наукової діяльності викладачів, розкриття їхнього наукового потенціалу, активізації наукової роботи студентів та аспірантів.

 Запрошуємо Вас до наукового співробітництва!

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter