Ви тут: Головна Наукова діяльність кафедри Uncategorised Наукова діяльність

Наукова діяльність

 

 

fitu about

 

Наукова діяльність кафедри

Наукова діяльність кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін здійснюється в межах виконання комплексної теми «Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті та науці» (реєстраційний номер 0116U004625).

 

Провідні науковці кафедри працюють за напрямками:
• Міжнародна дослідницька мережа вивчення та розробки нових інструментів та методів інноваційної педагогічної науки в галузі інструментів ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (проф., дійсний член НАПНУ Н.В. Морзе);
• Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії (проф., дійсний член НАПНУ Н.В. Морзе);
• Дослідження властивостей криптосистем на кривих Едвардса (проф. А.В. Бессалов);
• Засоби виведення інформації в ергатичних системах та для промислово-технологічних потреб (проф. А.В. Бушма);
• Дослідження та розробка обчислювального вузла інтелектуального програмно-технічного комплексу на базі багатоядерних процесорів нової архітектури(проф. І.М. Молчанов);
• Програмно-інформаційні технології в сучасних дослідженнях методами скануючоїзондової мікроскопії (с.н.с. О.С. Литвин);
• Теорія та практика інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів (доц. В.В.Прошкін);
• Хмаро орієнтовані технології навчання інформатичних дисциплін майбутніх фахівців(доц. Д.М. Бодненко);
• Розробка і дослідження методів створення і моделювання, а також методики викладання окремих комунікаційних вузлів та вузлів вбудованого управління робототехнічними системами (доц. В.О. Абрамов).

Результатом плідної наукової роботи кафедри є високий h-індекс науковців у наукометрічній базі Scopus:

Литвин О.С., к.ф.-м.н., с.н.с, зав.кафедри, h-індекс – 12
Молчанов І.М., д.ф.-м.н., професор, h-індекс – Scopus – 4
Гладун А. Я., к.т.н., доцент, h-індекс – Scopus – 3
Морзе Н.В., д.п.н., професор, h-індекс – Scopus – 2
Бессалов А.В., д.т.н., професор, h-індекс – Scopus – 1
Бушма О.В., д.т.н., професор, h-індекс – Scopus –1

Учені кафедри здійснюють фундаментальні дослідження та практичні розробки спільно з провідними науковцями Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Державного університету телекомунікацій, Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАНУкраїни, Державного науково-виробничого підприємства «ЕЛЕКТРОНМАШ» та ін.
Наукові дослідження реалізуються в спеціалізованих комп'ютерних класах та лабораторіях, що оснащені комп'ютерами, комплексами мультимедійної апаратури, сучасною технікою, робототехнічними та мікропроцесорними системами на базі основних платформ (Arduino, RaspberryPi, Galileo, FormulaFlowcode, Lego), 3D-принтером і сканером.

Міжнародне наукове співробітництво кафедри здійснюється через реалізацію грантових програм:


• Сьома рамкова програма (FP7) – проект на тему «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRnet)» (науковий керівник – Н.В.Морзе); термін реалізації проекту: 01.01.2014 – 31.12.2017;
• програма «ТЕМПУС» – проект на тему «Розвиток системи вбудованих курсів за допомогою інноваційних віртуальних підходів для інтеграції дослідження, освіти і виробництва в Україні, Грузії, Вірменії (Desire)» (науковий керівник – Н.В.Морзе); термін реалізації проекту: 01.12.2013 – 30.11.2016.

 

Починаючи з 2014 р. кафедра щорічно організовує та проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих науковців «Інформаційні технології». Крім того, у 2017 р. заплановано проведення ще двох наукових заходів: І Всеукраїнської інтернет-конференції «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп'ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» та студентської наукової конференції «Студентський науковий пошук – 2017».
Науковці кафедри Н.В. Морзе, О.В. Бушма та В.В. Прошкін є членами спеціалізованих учених рад із захисту докторських (кандидатських) дисертацій.

Важливим аспектом діяльності кафедри є залучення студентів до наукової роботи, яку організовано в наукових гуртках за фаховим спрямуванням: «Комп'ютерні системи», «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», «Прикладна математика», «Математичні студії». Студенти, активні учасники наукової роботи, беруть участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах як університетського, так і всеукраїнського рівнів, посідаючи при цьому призові і почесні місця.
Поступово вирішується завдання реорганізації кафедри в значний науковий центр факультету через підвищення наукової діяльності викладачів, розкриття їхнього наукового потенціалу, активізації наукової роботи студентів та аспірантів.

Запрошуємо Вас до наукового співробітництва!


 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter