Наукова діяльність

 

fitu about

Наукова діяльність кафедри

Відповідно до рейтингу кафедр Університету за 2017 р., кафедра ІТМД посіла призові місця серед 42 кафедр у номінаціях:
1 місце – науково-дослідна діяльність;
1 місце – монографії;
1 місце – статті у наукометричних базах даних WOS, Scopus;
1 місце – міжнародна мобільність, міжнародні проекти;
1 місце – індекс цитування Google Академії;
1 місце – підвищення кваліфікації.
Наукова діяльність кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін здійснюється в межах виконання комплексної теми «Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті та науці» (реєстраційний номер  0116U004625).
    У 2018 р. науковці кафедри залучені до виконання двох міжнародних проектів:
 • «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» програми Еразмус + КА2;
 • «Компетенції викладача вищої школи в добу змін» фонду Вишеградської четвірки.
    Провідні науковці кафедри працюють за напрямками:
 • Вивчення та розробка нових інструментів та методів інноваційної педагогічної науки в галузі інструментів ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (проф., дійсний член НАПНУ Н.В. Морзе);
 • Впровадження вивчення та дослідження вбудованих систем керування в освітній процес для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки» (Литвин О.С., Абрамов В.О.);
 • Оптоелектронні системи обробки інформації. Оптоелектронні засоби візуалізації цифрових систем. Біосенсорика. (проф. А.В. Бушма);
 • Програмно-інформаційні технології в сучасних дослідженнях методами скануючої зондової мікроскопії (с.н.с. О.С. Литвин);
 • Теорія і практика підготовки майбутніх учителів математики в умовах інноваційного освітнього простору (доц. В.В.Прошкін, доц. М.М.  Астаф’єва);
 • Хмаро орієнтовані технології навчання інформатичних дисциплін майбутніх фахівців(доц. Д.М. Бодненко);
 • Використання ІКТ (зокрема хмарних технологій) в навчальному процесі. Сучасні педагогічні технології з використанням ІКТ (доц. Вембер В.П.);
 • Розробка і дослідження методів створення і моделювання окремих комунікаційних вузлів та вузлів вбудованого управління робототехнічними системами та пристроями інтернету речей (доц. В.О. Абрамов).
    Результатом плідної наукової роботи кафедри є високий h-індекс науковців у наукометрічній базі Scopus:
Литвин О.С., к.ф.-м.н., с.н.с, зав.кафедри, h-індекс – 14
Молчанов І.М., д.ф.-м.н., професор, h-індекс – Scopus – 4
Гладун А. Я., к.т.н., доцент, h-індекс – Scopus – 3
Морзе Н.В., д.п.н., професор, h-індекс – Scopus –3
Бушма О.В., д.т.н., професор, h-індекс – Scopus –2
Бессалов А.В., д.т.н., професор, h-індекс – Scopus – 1
Бодненко Д.М., к.п.н., доцент, h-індекс – Scopus – 1
    Крім того, науковці кафедри Гладун М.А., Співак С.М., Кучаковська Г.А. мають публікації журналах, що входять до наукометричної бази даних Scopus; Прошкін В.В., Глушак О.М., Мазур Н.П. мають публікації журналах, що входять до наукометричної бази даних Web of Science.
    Протягом 2013 – 2017 рр. науковці кафедри були залучені до виконання міжнародних проектів:
 • «Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІКТ, електронного навчання та міжкультурних компетентностей (IRnet)» сьомої рамкової програми (FP7);
 • «Розвиток системи вбудованих курсів за допомогою інноваційних віртуальних підходів для інтеграції дослідження, освіти і виробництва в Україні, Грузії, Вірменії (Desire)» у межах програми «ТЕМПУС».
   Учені кафедри здійснюють фундаментальні дослідження та практичні розробки спільно з провідними науковцями Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Державного університету телекомунікацій, Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України та ін.
    Наукові дослідження реалізуються в спеціалізованих комп’ютерних класах та лабораторіях, що оснащені комп’ютерами, комплексами мультимедійної апаратури, сучасною технікою, робототехнічними та мікропроцесорними системами на базі основних платформ (Arduino, RaspberryPi, Galileo, FormulaFlowcode, Lego), 3D-принтером і сканером.
    Починаючи з 2014 р. кафедра щорічно організовує та проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих науковців «Інформаційні технології». У 2017 р. започатковано проведення Всеукраїнської конференції «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» та студентської наукової конференції «Студентський науковий пошук».
    Науковці кафедри Н.В. Морзе, О.В. Бушма та В.В. Прошкін є членами спеціалізованих учених рад із захисту докторських (кандидатських) дисертацій.
   Важливим аспектом діяльності кафедри є залучення студентів до наукової роботи, яку організовано в наукових гуртках за фаховим спрямуванням: «Комп’ютерні системи», «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», «Математичні студії». Студенти, активні учасники наукової роботи, беруть участь у конференціях, конкурсах, олімпіадах як університетського, так і всеукраїнського рівнів, посідаючи при цьому призові і почесні місця.
    Поступово вирішується завдання реорганізації кафедри в значний науковий центр факультету через підвищення наукової діяльності викладачів, розкриття їхнього наукового потенціалу, активізації наукової роботи студентів та аспірантів.

 

 
Запрошуємо Вас до наукового співробітництва!

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter