Ви тут: Головна Навчально-методична робота Навчання через дослідження "Кафедра управління"

Навчання через дослідження кафедри управління

 КЕРІВНИК НАУКОВОГО ГУРТКА «Школа управлінця»

О.А. Соболэва-Терещенко старший викладач кафедри правління

 

НАУКОВИЙ НАПРЯМ: «Менеджмент: проблеми сьогодення та перспективи розвитку»

   З метою реалізації комплексного підходу до роботи з обдарованоюстудентською молоддю, широкого залучення її до наукової діяльності, розвитку творчих здібностей, логічного мислення і інтуїції студентів, кафедрою управління в 2015 році було створено студентський науковий гурток.

Проведення засідань наукового студентського гуртка «Школа управлінця» передбачає вирішення наступних завдань:

І. Науково-дослідницькі:

 • науково-дослідницька робота дипломників кафедри;
 • участь у наукових конференціях, семінарах та студентських форумах;
 • обізнаність та участь у науково-дослідницькій роботі кафедри.
 • глибоке вивчення профільних дисциплін;
 • контроль за якістю освіти;
 • аналіз успішності навчання дипломників кафедри;
 • самостійна підготовка у колі активних студентів, науково-педагогічних працівників;
 • постійне підвищення знань у сфері менеджменту.
 • створення комунікативного простору спільноти гуртка;
 • інформування громадськості про діяльність гуртка;
 • формування лідерських якостей та вмінь роботи в команді;
 • підвищення рівня культури ділового спілкування;
 • організація змістовного дозвілля;
 • запобігання негативних проявів у студентській спільноті;
 • згуртування в єдиний колектив гуртка та співробітників кафедри.
 • організація систематичних засідань гуртка, круглих столів, конференцій, тренінгів, семінарів, дебатів;
 • проведення екскурсій та зустрічей з видатними особистостями.

ІІ. Навчальні:

ІІІ. Комунікативні:

IV. Виховні:

V. Організаційні:

 

В рамках загальної теми наукових досліджень кафедри управління студентами проводяться дослідження за багатьма напрямками економічного розвитку Київського регіону.

  

   

 

 

Під час проведення засідань гуртка студенти отримують практичні навики побудови управлінських моделей в економіці та їх застосування для дослідження різних економічних, політичних та соціальних явищ. В рамках роботи наукового гуртка в 2016-2017 н.р. було проведено 11 засідань наукового гуртка.

    За підсумками досліджень студентів надруковано декілька статей та тез під керівництвом викладачів кафедри управління: д.держ.упр., професора Орлової Н.С. так.е.н, ст. викладача Соболєвої-Терещенко О.А. в збірнику наукових праць «Науковий вісник Одеського національного економічного університету», в збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції НАКККіМ,  збірнику тез  міжнародної конференції при Мукачівському державному університеті.

    В рамках Фестивалю науки 9 травня 2017 р.на кафедрі управління відбувся конкурс науково-практичних проектів, де студенти презентували проект маркетингового дослідження спеціальності «Менеджмент» в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

    Керівник проектної групи – Соболєва-Терещенко О. А. к.е.н, ст. викладач кафедри управління та учасники проекту – Костюченко Аліна - студентка Мб-1- 16-1.6д  (5 курс Менеджмент),  Бибка Юлія, Катернога Світлана, Коваль Тетяна, Шкляр Інна (3 курс, менеджмент); Іванців Надія, Ванієва Марія (2 курс Менеджмент) представили свій проект розвитку факультету«Чому Київський університет імені Бориса Грінченка? – критерії сучасного вибору абітурієнта – менеджмент і адміністрування».

    В процесі роботи над проектом здійснено моніторинг ВНЗ Києва і дослідження Київського університету імені Бориса Грінченка за допомогою SWOT-аналізу, де було визначено сильні сторони та можливості університету. В результаті роботи над проектом була створена презентація для школярів («Історія Вікторії») та здійснена перша апробація презентації «Історія Вікторії» 16 травня на Дні відкритих дверей Київського університету імені Бориса Грінченка.

     В планах наступного року за участю наукового гуртка заплановано проведення Всеукраїнської науково-практична інтернет - конференції молодих учених і студентів  «Перспективи розвитку управлінських систем в соціальній та економічній сферах України: теорія і практика»

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Навчально-методична робота Навчання через дослідження "Кафедра управління"