Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра управління Магістратура

Магістратура

Спеціальність: 073 Менеджмент

         Освітня програма: Менеджмент (за видами економічної діяльності)

        Спеціальність передбачає підготовку магістрів – менеджерів, які мають високий рівень теоретичної та практичної підготовки, поглиблені навички роботи з ІТ-технологіями та використання проектного підходу в управлінні. Завдяки поглибленому вивченню іноземних мов та наближення вимог викладання дисциплін до міжнародних стандартів можуть займати посади директора з розвитку підприємства, фінансового директора, керівника проектної групи, директора або менеджера з міжнародної співпраці.

       Унікальність підготовки:

 • Комплексна підготовка фахівців-менеджерів здатних до ефективного розвитку та управління бізнесом.
 • Виховання інтелектуальної еліти суспільства з високим рівнем управлінської культури та лідерських навичок.
 • Відповідність програми підготовки міжнародним стандартам та формування актуальних компетенцій для роботи у корпоративному секторі економіки.

 Основні дисципліни, що викладаються при підготовці магістрів:

 • Основи управлінського консультування
 • Інноваційний менеджмент
 • Оцінка бізнесу і управління вартістю компанії
 • Інформаційні технології в управлінні
 • Міжнародний маркетинг
 • Управління міжнародним бізнесом
 • Конфліктологія
 • Публічне адміністрування
 • Міжнародна торгівля та митна справа
 • Методологія та організація наукових досліджень

 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

       Освітня програма: Державне управління

     Метою магістерської програми є професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів

        Унікальність підготовки:

 • залучення до навчального процесу кращих фахівців, експертів у галузі державного управління
 • активне використання при підготовці системи дистанційної освіти й індивідуальних траєкторій навчанняможливість розробки власних соціальних проектів під керівництвом фахівців

 Основні дисципліни, що викладаються при підготовці магістрів:

 • Основи управлінського консультування
 • Інноваційний менеджмент
 • Оцінка бізнесу і управління вартістю компанії
 • Інформаційні технології в управлінні
 • Міжнародний маркетинг
 • Управління міжнародним бізнесом
 • Конфліктологія
 • Публічне адміністрування
 • Міжнародна торгівля та митна справа
 • Методологія та організація наукових досліджень

Спеціальність: 073 Менеджмент

        Освітня програма: Управління навчальним закладом

     Прикладне спрямування освітньої програми. Акцент на засвоєння адаптивного менеджменту що дозволяє: успішно управляти навчальним закладом в умовах обмеженості фінансових ресурсів, системної нестабільності; приймати рішення в умовах невизначеності

        Унікальність підготовки:

 • спеціалізація «Експертиза в галузі освіти», що відсутня на спеціальності «Управління навчальним закладом» в інших університетах України й дає можливість випускникам-магістрам бути залученими до процесів реформування системи освіти в Україні.
 • фахівці, які здійснюють підготовку на спеціальності, знайомі з найсучаснішими тенденціями у галузі, оскільки залучені до конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників шкіл м. Києва.
 • 85% занять проходить в режимі тренінгів спрямованих на розвиток управлінської компетентності.

         Основні дисципліни, що викладаються при підготовці магістрів:

 • Правові аспекти управління НЗ
 • Теорія організацій
 • Менеджмент організацій
 • Керівник НЗ
 • Управління навчальною та виховною діяльністю
 • Управління фінансово-економічною діяльністю
 • Управління трудовими ресурсами
 • Управління змістом робіт
 • Управління інформаційними зв’язками
 • Техніка управлінської діяльності
 • Аудит і оцінювання управлінської діяльності
 • Психологія управління
 • Соціальна та екологічна безпека діяльності
 • Освітні технології
 • Документообіг та ділова комунікація в управлінні НЗ
 • Іміджелогія
 • Методологія наукових досліджень
 • Інтелектуальна власність
 • Управління інклюзивною освітою
 • Інноваційний розвиток НЗ
 • Управління ДНЗ, ЗНЗ, ВНЗ

 


Студентське життя

 

  Вступникам

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра управління Магістратура