Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра управління Магістратура

Магістратура

 

 

 

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітня програма: 073.00.02 Менеджмент організацій та адміністрування

        Спеціальність передбачає підготовку магістрів – менеджерів, які мають високий рівень теоретичної та практичної підготовки, поглиблені навички роботи з ІТ-технологіями та використання проектного підходу в управлінні. Завдяки поглибленому вивченню іноземних мов та наближення вимог викладання дисциплін до міжнародних стандартів можуть займати посади директора з розвитку підприємства, фінансового директора, керівника проектної групи, директора або менеджера з міжнародної співпраці.

 

Унікальність підготовки:

 

 • Комплексна підготовка фахівців-менеджерів здатних до ефективного розвитку та управління бізнесом.
 • Виховання інтелектуальної еліти суспільства з високим рівнем управлінської культури та лідерських навичок.
 • Відповідність програми підготовки міжнародним стандартам та формування актуальних компетенцій для роботи у корпоративному секторі економіки.
 • Універсальність навчання (без галузевої прив'язки).
 • Прогресивні форми навчання (широке застосування активних форм навчання, тренінгів, ІКТ, дистанційне навчання).
 • Сучасна та перспективна спеціалізація – управління проектами (підготовка фахівців, попит на яких на вітчизняному та міжнародному ринку праці стрімко зростає).
 • Підготовка сучасних професіоналів для підприємств та організацій, які можуть працювати в проектно-орієнтованих підрозділах та створювати індивідуальну підприємницьку кар'єру.
 • Спеціалізація: управління проектами

 

Основні дисципліни, що викладаються при підготовці магістрів:

 

 • Інформаційні технології в менеджменті
 • Менеджмент
 • Економіка і фінанси підприємства
 • Маркетинг
 • Фінансовий та інвестиційний менеджмент
 • Теорія організацій та сучасні концепції лідерства
 • Реінжинірінг бізнес-процесів
 • Стратегічний менеджмент
 • Лідерство та робота команді
 • Управління персоналом та HR-брендінг
 • Контролінг
 • Безпека бізнесу та ризик-менеджмент
 • Інвент-маркетинг
 • Органіцаційне лідерство

 

Освітня програма: 073.00.02 Управління навчальним закладом

     Прикладне спрямування освітньої програми. Акцент на засвоєння адаптивного менеджменту що дозволяє: успішно управляти навчальним закладом в умовах обмеженості фінансових ресурсів, системної нестабільності; приймати рішення в умовах невизначеності.

 

Унікальність підготовки:

 

 • спеціалізація «Експертиза в галузі освіти», що відсутня на спеціальності «Управління навчальним закладом» в інших університетах України й дає можливість випускникам-магістрам бути залученими до процесів реформування системи освіти в Україні.
 • фахівці, які здійснюють підготовку на спеціальності, знайомі з найсучаснішими тенденціями у галузі, оскільки залучені до конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників шкіл м. Києва.
 • 85% занять проходить в режимі тренінгів спрямованих на розвиток управлінської компетентності.

 

Основні дисципліни, що викладаються при підготовці магістрів:

 

 • Психологія управління
 • Правові аспекти управління НЗ
 • Методологія досліджень
 • Якість освіти, освітніх інновацій та експертний супровід їх забезпечення
 • Кадровий менеджмент
 • Освітні інновації в системі функціонування НЗ зарубіжних країн
 • Управління якістю освіти НЗ
 • Технології інноваційного розвитку
 • Освітологія

 

 

Освітня програма: 073.00.03 Управління електронним навчання в міжкультурному просторі

 Основні дисципліни, що викладаються при підготовці магістрів:

 • Менеджмент електронного навчання на підприємствах, в корпоративному секторі
 • Менеджмент електронного навчання в освітніх установах
 • Інноваційні процеси в освіті,
 • Інноваційні методики е-навчання, інтернетика та інноваційні технології,
 • Управління якістю освіти, експертиза сучасного інформаційного комунікаційного середовища
 • Педагогічні на психологічні засади міжперсональної взаємодії у віртуальному освітньому просторі
 • Адаптивне навчання та електронне оцінювання
 • Соціальні медіа в електронному навчанні
 • Методологічні засади використання комп’ютерних мереж
 • Моделювання високотехнологічного освітнього середовища

 


 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

       Освітня програма: Державне управління

     Метою магістерської програми є професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів

Вибіркові спеціалізації:

 •  муніципальне управління;
 • електронне урядування.      

 

Унікальність підготовки:

 

 • залучення до навчального процесу кращих фахівців, експертів у галузі державного управління
 • активне використання при підготовці системи дистанційної освіти й індивідуальних траєкторій навчанняможливість розробки власних соціальних проектів під керівництвом фахівців

 

Основні дисципліни, що викладаються при підготовці магістрів:

 

 • Державна політика: аналіз та механізми впровадження
 • Міжрегіональне та прикордонне співробітництво
 • Державне управління соціальним та гуманітарним розвитком
 • Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні
 • Інституційні механізми місцевого самоврядування
 • Сталий розвиток міста
 • Публічні закупівлі
 • Інформаційно-технологічна інфраструктура електронного урядування
 • Електронна демократія та електронна держава

 

 

Студентське життя
 
 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра управління Магістратура