Наукова тема кафедри

Науково-дослідна тема кафедри управління та кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін

0116U003994 “Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах м. Києва” (2016-2020 рр.)

 

Актуальність теми:

Реформування соціально-економічної сфери країни, становлення демократичної, соціальної, правової держави, вимагають підготовки нового покоління аналітиків, економістів, консультантів, експертів, викладачів, менеджерів і працівників системи  управління.

Основною метою управління соціально-економічною сферою країни є забезпечення належних умов для сталого економічного розвитку і, на цій основі - створення орієнтирів ефективної політики, що вирішує основні завдання забезпечення:

- стійкого збалансованого економічного зростання;

-  високого рівня зайнятості населення та продуктивності праці;

-  ефективного використання ресурсів держави;

-  поліпшення корпоративних відносин,

-  удосконалення методів антикризового управління підприємством;

- підготовку всебічно розвинених управлінських кадрів, економістів, фінансистів, спеціалістів у галузі менеджменту, орієнтованих на діяльність в умовах ринкової економіки України, її входження в міжнародний науковий та освітянський простір.

Сферою наукових інтересів викладачів кафедри управління є широкий спектр проблем управління підприємством, розвитку менеджменту, напрямів ефективності якості підготовки та перепідготовки фахівців у різних галузях знать. Науково-дослідна тема кафедри обумовлена різноманіттям наукових інтересів викладачів кафедри, що надало можливість сформувати і запропонувати основні напрями науково-дослідної теми:

  1. Інституційний розвиток освіти на засадах лідерства.
  2. Механізми управління якістю підготовки та перепідготовки фахівців у різних галузях знать.
  3. Організація управління підприємства в ринковій економіці.

Однією з найскладніших функцій управління є функція інформаційного забезпечення, яка спрямована на те, щоб своєчасно формувати, накопичувати і використовувати інформаційні ресурси для ефективного управління. Тому,  кафедра інформаційних технологій та математичних дисциплін є допоміжною при вирішенні всіх завдань науково-дослідної теми.

 

Об’єкт дослідження: процеси управління в економічній та соціальній сферах України.

Предмет дослідження: механізми державного управління соціально-економічним розвитком країни, механізми управління економічною та соціальною системою установ та організацій.

Мета дослідження: розробка теоретико-методичних та практичних рекомендацій щодо формування умов для розвитку механізмів прийняття та реалізації управлінських рішень на центральному, регіональному, галузевому рівнях, в різних сферах суспільного життя.

 

Завдання дослідження:

1. Розвиток та удосконалення механізмів сталого розвитку на центральному, регіональному, галузевому рівнях та рівні підприємств в соціальній та економічній сферах для прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень;

2. Удосконалення теоретико-методичних положень щодо особливостей прояву лідерства в системі організаційних відносин, а також механізми впливу особистісних якостей лідера на стиль його взаємодії з оточуючими людьми, формування навичок впевненої поведінки;

3. Теоретико-методичне обґрунтування умов для розвитку механізмів прийняття та реалізації управлінських рішень щодо якості підготовки та перепідготовки фахівців у різних галузях знать;

4. Розробка науково-методичних підходів щодо удосконалення організаційно-інформаційного забезпечення якості управлінських рішень; подальшого розвитку  управлінських рішень, а також вибору показників ефективності для оцінювання варіантів управлінських рішень.

 

Очікувана теоретична та практична значущість дослідження:

На теоретико-методичному рівні передбачається розвиток теорії управління в різних сферах суспільного життя:

- удосконалення концептуальних положень щодо обґрунтування наукових підходів до управління реформуванням та розвитком підприємств(галузей, регіонів);

- визначення методів та механізмів управлінського впливу на основі лідерських компетенцій;

- розробка нових наукових підходів до розв’язання управлінських і економічних задач  за допомогою математичних методів та моделей;

- розробка інноваційних підходів у сфері педагогічної діяльності та підготовки управлінських кадрів.

На рівні практичного впровадження передбачається:

- розробка конкретних пропозицій, які є засадами для їхнього впровадження в практику державного управління, управління закладами освіти,  управління підприємствами у м. Київ (області). Основні наукові розробки можуть бути рекомендовані органам державної влади та підприємствам м. Київ з метою формування та розвитку соціально-економічних відносин в умовах реформування;

- методологія (вбір критеріїв та показників, розробка методик вимірювання і розрахунків, вибір засобів) моніторингу та оцінки функціонування управлінських системи;

- аналіз систем управління, їх ресурсів, внутрішніх та зовнішніх зв’язків;

- розробка перспективних напрямків управління та стратегій діяльності підприємств з використанням прогнозних математичних моделей.

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТЕМИ: «УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАХ МІСТА КИЄВА» (2016-2020 рр.)

 

ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ З РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТЕМИ У 2019 РОЦІ

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter