Наукова діяльність

 Науково-дослідна тема кафедри управління та кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін

0116U003994 “Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах м. Києва” (2016-2020 рр.)

 

Результати дослідження будуть узагальнені і опубліковані у вигляді:

-   монографії (колективної) «Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах» (10,0 друк. арк.) – 2020 р.;

-   наукових статей у фахових та міжнародних виданнях за  окремими напрямами дослідження (25, 0 друк. арк.)  - 2016-2020 рр.;

-   навчально-методичних матеріалів за окремими напрямами дослідження – 2016-2020 рр.

   Керівники теми: Поспєлова Т.В., професор кафедри управління, доктор наук з державного управління, Литвин О.С., завідувач кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

   Науково-педагогічні працівники випускової кафедри беруть активну участь у розробці та здійсненні наукових проектів, досліджень та програм. Завідувач кафедри Міляєва В.Р., професор кафедри Поспєлова Т.В., доцент кафедри Редько С.І. прийняли активну участь у науковому проекті TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту».

   Професор Орлова Н.С. підготувала 5 здобувачів, які одержали дипломи про присудження наукового ступеня; працює у складі спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій, провадить активну наукову роботу з молоддю: брала участь у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, у складі журі ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, у складі журі Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт.

   Доцент Яковенко І.В. бере участь у розробці нормативно-правових актів щодо управління  різними галузями економіки та участь в якості експерта в роботі місії Світового банку в Україні щодо реформування соціальної сфери.

   Науково-педагогічний персонал випускової кафедри приймає активну участь в управлінських проектах з менеджменту освіти КМДА, серед яких: міська цільова програма «Столична освіта 2016-2021 рр.» (Наказ ДОНМС КМДА №063-4421 від 11.06.2015); конкурсний відбір на заміщення вакантних посад керівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів м. Києва (Наказ ДОНМС КМДА №317-к від 15.05.2015).

    На кафедрі активно працює науковий гурток «Школа управлінця», яким керує доцент кафедри Марухленко О.В.

   Наукові розробки кафедри використовуються для підготовки навчально-методичної літератури за фахом, методичних рекомендацій для проведення практичних робіт, організації і проведення тестового контролю, під час виконання студентами індивідуальних завдань та наукових студентських досліджень.

   На випусковій кафедрі управління наукова робота здійснюється відповідно до вимог підготовки здобувачів вищої освіти з менеджменту, а також до вищої професійної освіти. Така робота є основою для проведення освітнього процесу і відповідає якісно новому теоретичному і методичному забезпеченню науково-дослідницької діяльності студентів. З цією метою науковцями кафедри опрацьована методологія, технології та методики організації науково-дослідницької діяльності, які становлять базу для підготовки здобувачів вищої освіти з цієї спеціальності. Це допомагає студентам успішно оволодіти навичками дослідження і творчої роботи, включатися у професійну діяльність, переводити наукові знання у площину практичного використання. У зв’язку з цим до навчальних планів включена спеціальна навчальна дисципліна − методологія і організація наукових досліджень.

 

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter