Наукова діяльність

 

Науково-дослідна робота кафедри управління

 

Наукові дослідження на кафедрі управління здійснюється відповідно до науково-дослідної теми «Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва»(реєстраційний номер  0116U003994,термін виконання: 2016-2021 н.р.,керівник – доктор наук з державного управління, доцент Поспєлова Т.В.)

В межах даної теми виділено два напрями:

1. Соціально-економічні механізми сталого розвитку України: державний, регіональний та місцевий рівні (виконавці: Поспєлова Т.В., Удовиченко В.П., Акіліна О.В., Федотов О.О., Павлюк В.В., Марухленко О.В., Штепа О.В., Краус К.М.).

2. Управління професійним розвитком сучасних менеджерів освіти (виконавці: Панченко А.Г., Яковенко І.В., Гладкова В.М., Линьов К.О., Редько С.І., Синицина Н.Г., Тимчик О.А., Міляєва В.Р., Білошицька А.С.)

Результати науково-дослідної роботи на теоретичному рівні:

 1. Досліджено теоретичні засади реформування механізмів управління соціально-економічним розвитком країни в умовах сталого розвитку.
 2. Досліджено концептуальні положення щодо вдосконалення механізмів сталого розвитку на центральному, регіональному, галузевому рівнях та рівні підприємств в соціальній та економічній сферах для прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень.
 3. Досліджено концептуальний підхід до управління професійним розвитком сучасних менеджерів освіти.
 4. Досліджено теоретико-методологічні засади соціально-психологічного супроводу управління закладами середньої освіти м. Києва
 5. Проведено Конкурс науково-практичних студентських проектів, чотири напрями (номінації) : проект розвитку бізнесу, проект освіти нового формату, проект розвитку факультету, ефективний соціальний проект.
 6. Впроваджено науково-методичні розробки щодо удосконалення механізму державного управління розвитком залізничної галузі (ПАТ «Укрзалізниця»).
 7. Розроблено Наукові засади щодо підтримкам молодіжної зайнятості, які презентовано на форумі«Молодь та децентралізація влади в Україні».
 8. У співробітництві із Департаментом освіти і науки,   молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) впроваджено процедуру проведення відбору на заміщення вакантної посади директора комунального комплексного позашкільного навчального закладу «Київський міський будинок учителя» та директора загальноосвітнього навчального закладу міста Києва

Результати науково-дослідної роботи на практичному рівні:

Серед наукових продуктів роботи над науково-дослідною темою «Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва» слід виділити:

 • проведення 5 науково-практичних конференцій (регіональних та всеукраїнських) та друк матеріалів зазначених конференцій;
 • підготовку28 наукових праць;
 • розробку Методичних рекомендацій щодо відбору на заміщення вакантної посади директора комунального комплексного позашкільного навчального закладу, директорів загальноосвітніх навчальних закладів міста;Методичних рекомендації щодо інструменту оцінювання діяльності закладів загальної середньої освіти в умовах реформування української школи;
 • створення ЕНК «Економіка праці та СТВ (Центра Основ управління). Результатом роботи Центра є проекти студентів : групи Мб-1-17-4.0д В. Захарової , Д. Гришка та Д.  Пруднікова  «IEYP» (Дослідження проблем молодіжного ринку праці) та студента групи Мм-1-17-1.4д. Макарова Максима «STUD JOB» (Створення ефективної платформи пошуку роботи);
 • розроблення освітніх модулів навчальних дисциплін з розвитку громадянських компетентностей та їх впровадження у навчальні плани кафедри при підготовці фахівців у рамках магістерської програми спеціальності «Публічне управління та адміністрування»;
 • підготовку студентів до конференцій, олімпіад, всеукраїнських конкурсів наукових робіт (40 осіб);
 • підготовку навчальних посібників: «Розвиток лідерського потенціалу керівника закладу середньої освіти»; «Психологічні основи підвищення управлінської компетентності керівника закладу середньої освіти»; «Лідерські здібності керівника у сфері освіти: діагностика і розвиток»; «Прийняття управлінського рішення у закладі середньої освіти на засадах лідерства».

Результати досліджень викладачів кафедри управління оприлюднені на міжнародних і всеукраїнських конференціях, регіональних науково-методичних семінарах. Кількість доповідей на конференціях і семінарах всеукраїнського і міжнародного рівнів склала понад 30.

Наукові розробки кафедри використовуються для підготовки навчально-методичної літератури за фахом, методичних рекомендацій для проведення практичних робіт, організації і проведення тестового контролю, під час виконання студентами індивідуальних завдань та наукових студентських досліджень.

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює рецензування рукописів науково-практичних, навчально-методичних посібників, підручників, наукових статей, підготовку відгуків на автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів наук, опонування дисертаційних досліджень.

На кафедрі організована науково-дослідна робота зі студентами: здійснюється індивідуальна науково-дослідна діяльність студентів; підготовка доповідей та повідомлень на конференціях, семінарах, круглих столах. На кафедрі діє науковий гурток «Школа управлінця».

 

Науково-дослідна та творча діяльність науково-педагогічних працівників випускової кафедри представлена у Додатку.

 

 

 

 

  

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter