Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра управління Навчально-методична робота

Навчально-методична робота

 

 

 

         З метою забезпечення ефективності освітнього процесу й поглиблення та удосконалення необхідних професійних компетентностей  здобувача вищої освіти з менеджменту організацій і адміністрування кафедрою управління здійснюється планомірна науково-дослідна робота.  Тематикою науково-дослідної роботи кафедри до 2016 року була «Науково-методичний супровід особистісно-професійного розвитку керівників на засадах компетентнісного підходу». Зазначена тема здійснювалася в межах комплексної наукової теми Університету «Філософські, освітологічні та методичні засади компетентнісної особистісно-професійної багатопрофільної університетської освіти». Згідно з концепцією теми головними завданнями діяльності професорсько-викладацького складу щодо проведення науково-дослідної роботи є її відповідність перспективним спеціальностям сучасної науки, актуальним питанням управління. Викладачі кафедри оприлюднюють результати своїх наукових досліджень на міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських і міських наукових конференціях та семінарах. Зокрема, результати досліджень оприлюднювалися та одержали схвальні відгуки на науково-практичної конференції міжнародній науково-практичній конференції «Регіональний розвиток – основа розбудови української держави» (Орлова Н.С., 2013 р.), IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми фінансового моніторингу» (Орлова Н.С., 2015 р.), І Міжнародній науково-практичній конференції «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю» (Акіліна О.В., 2014 р.), науково-практичній конференції з міжнародною участю «Оцінка пріоритетів галузевої конкурентоспроможності України. Регіон 2012: стратегія оптимального розвитку» (Запотоцький С.П., 2011 р.м. Харків) та ін.

Велика увага на кафедрі приділяється написанню монографій, навчальних та навчально-методичних посібників. Зокрема, протягом останніх п’яти років видано п’яти одноосібних монографій, а саме: Запотоцький С.П. «Регіональна конкурентоспроможність: суспільно-географічні засади формування». Орлова Н.С. «Соціальні аспекти економічного розвитку України»; Орлова Н.С. «Концептуальні засади корпоративної соціальної відповідальності в Україні».Поспєлова Т. В. «Механізми державного управління людським розвитком в Україні»; Тимчик О.А. Економіка та релігія: теорія і практика взаємовпливу.

Викладачі кафедри стали співавторами одинадцяти колективних монографій: Акіліна О.В. [та ін.] Гендерні тенденції розвитку соціально-трудових відносин в Україні»; Запотоцький С.П. [та ін.] «Тенденції ринку нерухомості України: реалії та прогнози 2007-2013»; Запотоцький С.П. [та ін.] «Конкурентоспроможність територій і якість життя населення: підходи, оцінки, перспективи»; Линьова І.О. «Правові засади реалізації Болонського процесув Україні»; Линьова І.О. «Роль університету у розвитку лідерського потенціалу суспільства: концептуальні засади»; В.І. Мельниченко [та ін.] «Інститут президентства в Україні: становлення та розвиток»; В.І. Мельниченко, І. А. Грицяк [та ін.] «Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє»; Орлова Н.С. [та ін.], Визначення виробничого потенціалу вугільних підприємств на основі концепції життєвого циклу; Орлова Н.С. [та ін.] «Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств»; Орлова Н.С. [та ін.] «Корпоративні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку»; Орлова Н.С. [та ін.] «Механізми розвитку корпорацій в інформаційному суспільстві»; Тимчик О.А. [та ін.] «Стан та перспективи розвитку економіки (світової, національної, регіональної)».

Протягом останніх п’яти років професорсько-викладацьким складом кафедри видано друком більше як 80 підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій. З них 7 підручників з грифом МОН, а саме: Огнев’юк В.О., Жильцов О.Б., Линьов К.О. Редько С.І [та ін.] «Я– студент»; Акіліна О.В. [та ін.] Економіка праці та соціально-трудові відносини; Орлова Н.С [та ін.] Корпоративне управління; Орлова Н.С. [та ін.] Цінні папери і фондовий ринок; Федотов О.О. Політична економія; Тимчик О.А. [та ін.] «Економічна теорія: політика роздержавлення»; Тимчик О.А. [та ін.] Історія економіки українських земель (кінець ІХ-початок ХХ ст.); Тимчик О.А. [та ін.] Маркетинг.

Науково-організаційна робота кафедри забезпечується участю викладачів кафедри у роботі Вченої ради Інституту суспільства, організацією щорічної регіональної науково-практичної конференції, проведенням круглих столів, семінарів, тренінгів з актуальних проблем менеджменту.

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють рецензування рукописів науково-практичних, навчально-методичних посібників, підручників, наукових статей, підготовку відгуків на автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів наук, опонування дисертаційних досліджень.

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра управління Навчально-методична робота