Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра управління Про кафедру

Про кафедру

imgonline-com-ua-Compressed-udZknxdEMq1_optimized_1.jpg       

Місією кафедри управління є підготовка висококваліфікованих, соціально відповідальних, креативних, патріотично налаштованих управлінців для бізнес-середовища і органів державної влади, спроможних реалізувати інноваційний потенціал та бути еталоном лідерства у суспільстві.

 
НАШЕ ГАСЛО: Успіх лідера в розвитку інших!

Кафедра управління є випусковою і здійснює підготовку фахівців за бакалаврською освітньою програмою «Менеджмент організацій» та магістерськими освітніми програмами: «Менеджмент організацій та адміністрування», «Управління закладом освіти», «Управління електронним навчанням в міжкультурному просторі», «Публічне управління та адміністрування».

  

Освітня програма «Менеджмент організацій»

 Бакалавр з менеджменту може займати посади:
 • Приватний підприємець;
 • Офіс-менеджер;
 • Аналітик стратегічних проектів та програм;
 • Помічник керівника підприємства (установи, організації);
 • Помічник керівника структурного підрозділу підприємства (установи, організації);
 • Керівник підприємств малого та середнього бізнесу;
 • Керівник структурних і виробничих підрозділів підприємства;
 • Консультант з управління, комерційної діяльності та інших економічних питань у діяльності підприємства;
 • Фахівець з адміністративної діяльності;
 • Фахівець з логістики;
 • Фахівець з питань кадрової роботи, інструктор із праці, інспектор кадрів, HR-аналітик, HR-фахівець, ректрутер;
 • Фахівець з питань менеджменту безпеки підприємницької діяльності;
 • Фахівець з питань організації та управління діяльністю підприємств різних сфер бізнесу;
 • Фахівець з постачання та збуту;
 • Фахівець з продажу;
 • Фахівець з управління ефективністю підприємництва;
 • Фахівець з управління ефективністю підприємства;
 • Фахівець по роботі з клієнтамитощо.

Освітня програма «Менеджмент організацій та адміністрування»

Магістр з менеджменту організацій та адміністрування може займати посади:

 • Бізнес-тренер;
 • Brand-менеджер;
 • Product-менеджер;
 • Event-менеджер;
 • Контент-менеджер;
 • Дистанційний координатор;
 • Контент-менеджер;
 • Керівник підприємств, установ та організацій різних форм власності та видів діяльності
 • Менеджер з логістики;
 • Менеджер з постачання та збуту;
 • Менеджер з продажу;
 • Менеджер з регіонального розвитку;
 • Менеджер з управління ефективністю підприємництва;
 • Менеджер з управління ефективністю підприємства;
 • Менеджер по роботі з клієнтами;
 • Менеджер систем якості;
 • НR-менеджер;
 • Голова правління;
 • Голова ради директорів;
 • Генеральний менеджер.

Освітня програма «Управління закладом освіти»

Ступінь вищої освіти – магістр.
Професійна кваліфікація – керівник навчального закладу.
Вибіркові спеціалізації: експертиза у галузі освіти; управління інноваційним розвитком навчального закладу.

Освітня програма «Управління електронним навчанням в міжкультурному просторі»

Ступінь вищої освіти – магістр.
Професійна кваліфікація – менеджер електронного навчання.

Освітня програма «Державне управління»

Ступінь вищої освіти – магістр.
Професійна кваліфікація – керівник апарату місцевих органів державної влади.
Вибіркові спеціалізації: муніципальне управління; електронне урядування.
        Наші випускники можуть працювати у сферах:
 •  Освітніх послуг різних рівнів акредитації;
 •  Державного управління будь-якого напряму,
 •  Приватному бізнесі,
 • Міжнародних організаціях.

Очолює кафедру доктор економічних наук, доцент Ільїч Людмила Миколаївна.

 

 Кафедра управління акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал: 25 науково-педагогічних працівників, із них 7 докторів наук (з них 3 професорів), 15 кандидатів наук (з них 11 доцентів), решта фахівці-практики. 17 осіб працюють за основним місцем роботи, з них докторів наук – 4, кандидатів наук – 13.

 

Всі викладачі пройшли відповідну фахову кваліфікацію за напрямом дисциплін, які викладають. Переважна більшість з них має багаторічний стаж педагогічної та наукової роботи, володіє значним досвідом практичної діяльності у сферах менеджменту, управління освітою, публічного управління та адміністрування. Крім того, до співпраці залучаються провідні фахівці з Національної академії державного управління при Президентові України, Науково-дослідних інститутів Національної академії наук України, роботодавці та фахівці-практики.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над створенням і розвитком нових освітніх технологій, оновленням і вдосконаленням навчально-методичного забезпечення викладання економічних та управлінських дисциплін, впровадженням інновацій в освітній процес.

 

 

Підвищенню якості фахової підготовки студентів сприяє постійне використання інтерактивних методів навчання (рольові, ділові та симуляційні ігри, імітаційне моделювання, проектування, кейс-методи), проведення практико-орієнтованих занять у Центрах компетентностей та на виїзних заняттях на базах практики.

 

Студенти кафедри управління приймають активну участь у науково-дослідній роботі за темою наукових досліджень кафедри, наукових студентських конференціях та конкурсах наукових робіт всеукраїнського і міжнародного рівнів під керівництвом викладачів кафедри. Здобутки наших студентів відзначаються призовими місцями.

 

Випускники кафедри працюють на керівних посадах у різних сферах економічної діяльності, органах законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування, представляють Україну в міжнародних організаціях.

 

Наші конкурентні переваги:

üвисокоосвічений професорсько-викладацький склад;

üпотужна матерально-технічна база з розвинутою інфраструктурою для навчання і відпочинку;

üсучасні освітньо-професійні програми, які враховують вимоги ринку і дозволяють озброїти студентів не лише професійними, а й надпрофесійними компетенціями;

üінноваційні освітні технології, які мотивують студентів до навчання, формують їх здатність самостійно вести аналітичну, дослідницьку, управлінську, консультаційну, проектну, організаційну і тренінгову діяльність;

üпрактико-орієнтоване навчання з використанням широкої мережі баз практик у місті Києві та Київській області;

üвисока освітня мобільність студентів та можливість одночасно проходити навчання за інтегрованими навчальними програмами у Київському університеті імені Бориса Грінченка та Полонійній Академії (Республіка Польща) і по завершенню отримати два дипломи державного та європейського зразка.

 

 

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ УПРАВЛІННЯ

 

Кафедра управління була заснована у 1999 році і функціонувала як кафедра теорії та практики управління освітою на базі Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Б. Д. Грінченка.

 

У 1999 році кафедра здійснювала фахову підготовку за освітньою програмою «Менеджмент організації» з кваліфікацією менеджер освіти (друга вища освіта). На базі кафедри було створено Лабораторію управління освітою, яка координувала курси підвищення кваліфікації керівників закладів освіти міста Києва та Київської області.

 

З 1999 року розпочалося динамічне зростання Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Б.Д. Грінченка, яке вимагало реструктуризації його функціональних підрозділів. У зв’язку з цим кафедра поступово розширювала пропозиції освітніх програм та збільшувала контингент студентів.

 

Етапи трансформації:

1999 р. – Кафедра теорії і практики управління освітою Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів імені Б. Д. Грінченка.

1999-2003 рр. – випуск спеціалістів «Менеджмент організацій».

2002 р. – створення Київського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка.

2003 р. Ліцензування програми «Управління навчальним закладом» (магістри).

2008 р. – Створення Інституту лідерства, освітнього законодавства і політики та перейменування кафедри на кафедру ­ управління навчальним закладом, менеджменту та економіки освіти.

2010 р. – Київський університет імені Бориса Грінченка. Інститут лідерства та соціальних наук. Кафедра управління навчальним закладом.

2012 р. – Інститут суспільства. Кафедра державного управління та управління освітою. Ліцензування програми «Державне управління».

2016 р. Факультет інформаційних технологій та управління. Кафедра управління.

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра управління Про кафедру