Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра управління Про кафедру Засідання кафедри

Засідання кафедри

 

 

 

 

Засідання кафедри 2018р

Дата 05.12.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 516

Порядок денний:

 

1. Про виконання плану роботи кафедри у листопаді та затвердження плану роботи на грудень 2018

Доповідачі: Акіліна О.В., члени кафедри
 
2. Про стан підготовки документів та навчально-методичного забезпечення до акредитації спеціальності Менеджмент
Доповідачі: Акіліна О.В., Гладкова В.М.
 
3. Про підсумки роботи над оновленням ОПП
Доповідачі: Акіліна О.В., Гладкова В.М., Поспєлова Т.В.
 
4. Про результати профорієнтаційної роботи в цьому семестрі.
Доповідачі: Акіліна О.В., Гладкова В.М., Поспєлова Т.В.
 
5. Про формування баз практик
Доповідачі: Яковенко І.В., Федотов О.О.
 
6. Про підготовку програм надання платних послуг
Доповідачі: Штепа О.В., Краус К.М.
 
7. Про стан підготовки робочих навчальних програм 1-2 семестру 2018-2019 н.р.
Доповідачі: Акіліна О.В., члени кафедри
 
8. Про затвердження тем для дипломних робіт бакалаврів за спеціалізацією менеджмент організацій.
Доповідачі: Акіліна О.В., члени кафедри
 
9. Про перелік вибіркових дисциплін для кожного освітнього рівня.
Доповідачі: Акіліна О.В., члени кафедри
 
10. Про ухвалення усної форми проведення іспиту з дисципліни «Маркетинг»
Доповідачі: Акіліна О.В.
 
11. Про рекомендацію до друку статті О.В. Марухленко кандидата економічних наук,доцента кафедри управління Київського університету імені Бориса Грінченка
Доповідачі: Акіліна О.В, Марухленко О.В.
 
12. Різне: доручення деканату

Дата 07.11.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 516

Порядок денний:

 

1. Про виконання плану роботи кафедри у вересні-жовтні 2018 р.: проблемні питання

Доповідачі: Акіліна О.В., члени кафедри
 
2. Про уточнення плану роботи кафедри у листопаді 2018 р.
Доповідачі: Акіліна О.В., члени кафедри
 
3. Про організацію моніторингу результатів роботи над науковою темою кафедри
Доповідачі: Краус К.М., Поспєлова Т.В.
 
4. Про підготовку студентів до ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів
Доповідачі: члени кафедри
 
5. Про пропозиції щодо покращення результатів внутрішнього рейтингу нашого підрозділу на основі вебометричного рейтингу.
Доповідачі: члени кафедри
 
6. Про пропозиції кафедри щодо підписки періодичних видань на 2019 р.
Доповідачі: члени кафедри
 
7. Про пропозиції кафедри щодо претендентів на Грінченківську стипендію зі спеціальності «Менеджмент»
Доповідач: Акіліна О.В.
 
8. Про план наукової роботи кафедри на 2019 рік
Доповідачі: Краус К.М., Поспєлова Т.В.
 
9. Про результати роботи по оновленню ОПП 073.00.02 «Управління навчальним закладом» та ОПП 073.00.01 «Менеджмент організацій та адміністрування»
Доповідачі: Гладкова В.М., Акіліна О.В.
 
10. Про затвердження оновленої ОПП 281.00.01 «Державне управління» та нового скороченого навчального плану за цієї програмою.
Доповідачі: Поспєлова Т.В.
 
11. Про перезарахування академічної різниці студенту Андріяшевському Микиті Владиславовичу.
Доповідач: Акіліна О.В.
 
12. Різне.

Дата 03.10.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 516

Порядок денний:

 

1. Про заповнення індивідуальних планів

Доповідач: завідувач кафедри
2. Про стан готовності робочих навчальних програм та ООП
Доповідачі: завідувач кафедри, члени кафедри
3. Про уточнення графіку чергувань
Доповідач: завідувач кафедри
4. Обрання відповідального за Сайт кафедри та відповідального за упорядкування та зберігання документів
Доповідачі: завідувач кафедри, члени кафедри
5. Уточнення Плану профорієнтаційної роботи на 2018 рік та складання Плану на 2019 рік.
Доповідач: завідувач кафедри
6. Про уточнення плану роботи кафедри у жовтні 2018 р.
Доповідачі: завідувач кафедри, члени кафедри
7. Про визначення переліку дисциплін для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання, які забезпечені ЕНК та можуть викладатися дистанційно та в аудиторії у співвідношенні 50:50.
Доповідачі: завідувач кафедри, члени кафедри
8. Різне

 

Дата 05.09.2018 р.

Час проведення: 15.00

Аудиторія: 516

 Порядок денний:

1. Представлення завідувача кафедри

Доповідач:  Михацька А.В., декан ФІТУ

2. Про розподіл обов’язків між членами кафедри за напрямами:

 • Координація практики та методичне супроводження.
 • Пошук баз практик для реалізації нової освітньої стратегії.
 • Профорієнтація
 • Наукова тема
 • Проведення запланованих конференцій
 • Методичне забезпечення навчального процесу
 • Робота гуртка
 • Підготовка документів на акредитацію

Доповідачі: завідувач кафедри, НПП кафедри

3. Про стан готовності ЕНК

Доповідачі: НПП кафедри

4. Про робочі навчальні програми

Доповідач: завідувач кафедри

5. Про відповідність керівників програм ліцензійним умовамта опис ОПП

Доповідач: завідувач кафедри

6. Про підвищення кваліфікації НПП кафедри

Доповідач: завідувач кафедри

7. Про графік чергувань

Доповідач: завідувач кафед

8. Різне.

Дата: 16.05.2018 р.

Час проведення: 10.00

Аудиторія: 99

 Порядок денний:

  1. Розгляд кандидатур на заміщення вакантних посад працівників кафедри:

-         Міляєва В.Р., на посаду завідувача кафедри завідувача кафедри;

-         Гладкова В.М., Удовиченко В.В., на посаду професора кафедри;

-         Акіліна О.В., Тимчик О.А., Павлюк В.В., Марухленко О.В., на посаду доцента кафедри.

2. Різне

Дата: 04.05.2018 р.

Час проведення: 11.30
 Аудиторія: 99

Порядок денний:

1. Про виконання плану роботи кафедри за квітень та планування на травень 2018 р. (В.Р. Міляєва).

2. Про результати сесії студентів заочної форми навчання спеціальності «Управління навчальним закладом» (Панченко А.Г.).

3. Про затвердження програми практики спеціальності «Менеджмент» для студентів 2,3,4 курсів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (Павлюк В.В., Федотов О.О., Акіліна О.В.).

4. Обговорення відкритих лекцій викладачів, що йдуть на конкурс на заміщення вакантних посад (Всі викладачі).

5. Про організацію співпраці з Полонійною академією в Ченстохові (Міляєва В.Р., Акіліна О.В.)

6. Різне:

- щодо необхідності користування бейджиками у робочий час викладачами кафедри;

- про планування засідання кафедр з питань конкурсу на заміщення вакантних посад;

- про затвердження білетів на семестровий екзамен з дисципліни «Освітній менеджмент», спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) освітнього рівня;

- про затвердження переліку електронних курсів для оцінювання студентами, як використовуються у ІІ семестрі 2018 року.

Дата: 13.04.2018 р.

Час проведення: 12.30
 Аудиторія: 99

Порядок денний:

1. Про виконання дорожньої карти якості освітнього процесу в КУБГ на 2018 рік (В.Р. Міляєва).

2. Про виконання плану роботи кафедри за березень та планування на квітень 2018 р. (В.Р. Міляєва).

3. Про затвердження плану виконання наукової теми кафедри (Н.С. Орлова).

4. Про профорієнтаційну роботу кафедри у березні 2018 року і план профорієнтаційної роботи на квітень-травень 2018 р. (Керівники Програм, всі викладачі).

5. Про забезпечення процесу проходження практики студентами зі спеціальності «Менеджмент» (В.В.Павлюк).

6. Про підготовку про проходження конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедри (В.Р. Міляєва та викладачі, що проходять по конкурсу).

7. Різне:

- інформація про надання відгуків на автореферати дисертацій здобувачів наукових ступенів (Гладкова В.М.);

- про підготовку подання на грамоти і подяки до Фестивалю науки (Акіліна О.В.);

- про затвердження програми та білетів комплексного іспиту за фаховим спрямуванням з дисциплін;

- про затвердження білетів до комплексного іспиту за фаховим спрямуванням з дисциплін «Менеджмент і адміністрування» для спеціалістів напряму підготовки «Менеджмент» І освітнього (бакалаврського) рівня

Дата: 13.03.2018 р.

Час проведення: 11.30
 Аудиторія: 99

Порядок денний:

1. Про результати складання державних іспитів, захисту магістерських робіт, проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах сучасного міста», яка відбулася 27.02.2018 р. (Всі керівники програм, підготувати  якісний аналіз результатів з короткою презентацією; Орлова Н.С. – звіт по конференції).

2. Про виконання плану роботи кафедри за лютий 2018 р.

3. Про реалізацію наукової теми кафедри (Н.С. Орлова, В.Р.Міляєва, всі викладачі).

4. Про організацію профорієнтаційної роботи на кафедрі ( В.Р.Міляєва, всі викладачі).

5. Про організацію практики студентів менеджменту (В.В.Павлюк).

6. Про результати стратегічної  сесії № 2 та планування роботи кафедри на березень 2018 р. ( Ю.В.Бреус, В.Р.Міляєва).

7. Різне:

- про планування літніх відпусток і відпочинку протягом року;

- про розробку ЕНК для заочної форми навчання;

- про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи.

- про затвердження білетів на комплексні іспити з дисципліни «Лідерство і робота в команді», спеціальності 073 Менеджмент першого (бакалаврського) освітнього рівня.

Дата: 01.02.2018 р.

Час проведення: 11.00
 Аудиторія: 99

Порядок денний:

1. Обговорення результатів проміжного етапу Стратегічної сесії (Ю.Бреус)

2. Звіт про виконання плану роботи у січні 2018 року та складання плану на лютий 2018 року (обов’язково профорієнтаційні та соціально-гуманітарні заходи).Всі викладачі

3. Обговорення результатів зимової сесії та передзахисту магістерських робіт випускників кафедри (всі викладачі; Гладкова В.М., Поспєлова Т.В., Павлюк В.В.)

4. Про стан підготовки до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах сучасного міста», яка відбудеться 28 лютого 2018 року (Міляєва В.Р., Бреус Ю.В., керівники секцій)

5. Про стан підготовки робочих програм з дисциплін, що викладатимуться у ІІ семестрі 2017-2018 н.р. та створення робочих груп для аналізу програм кафедри (Всі викладачі, керівники програм за напрямками).

6. Про перелік, наповненість та якість змісту дисциплін які читаються дистанційно та у форматі 50/50 на II семестр.

7. Про підготовку до переакредитації магістерських програм кафедри (Міляєва В.Р.)

8. Різне:

 

 • про об'єктивність оцінювання курсових і дипломних робіт викладачами кафедри про розклад роботи Центрів компетентностей у ІІ семестрі (до 6 лютого 2018 року);
 • про план підвищення кваліфікації викладачів кафедри
 • про заповнення каталогу вибіркових дисциплін (Павлюк В.В.)
 • про затвердження результатів до І етапу Всеукраїнської олімпіади за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» Доповідач – Акіліна О.В.

Дата: 10.01.2018 р.

Час проведення: 11.00
 Аудиторія: 99

Порядок денний:

1. Про готовність до зимової сесії (Всі викладачі)

2. Про розподіл тем магістерських досліджень за спеціальностями «Менеджмент» (Менеджмент організацій та адміністрування) між викладачами та закріплення їх за студентами (Павлюк В.В.)

3. Про організацію та підсумки проведення практики студентів спеціальностей «Менеджмент» (Менеджмент організацій та адміністрування), «Публічне управління» (Державне управління) та «Менеджмент» (Управління навчальним закладом (за видами) (Павлюк В.В., Поспєлова Т.В., Гладкова В.М.)

4. Про організацію Всеукраїнської науково-практичної конференції «Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах сучасного міста», яка відбудеться 28 лютого 2018 року (Орлова Н.С.)

5. Про організацію підсумкової конференції на курсах підвищення кваліфікації (Панченко А.Г.)

6. Про затвердження графіку передзахисту магістерських робіт та білетів на комплексні іспити за фаховим спрямуванням (Керівники програм за розподілом обов’язків).

7. Різне:

- Про визначення додаткових дисципліни, які будуть викладатися в форматі 50*50 у 2017-2018 н.р.

- Про внесення змін до формулювання тем магістерських робіт для 6 курсу студентів спеціальності «Менеджмент» (073.00.02 Менеджмент організацій та адміністрування).

- Про затвердження Програми комплексного іспиту за фаховим спрямуванням з дисциплін: «Теорія та історія державного управління», «Організаційно-правові засади державного управління», «Кадрова політика і державна служба», «Державне регулювання розвитку міста», « Концептуальні засади само менеджменту», «Регіональне управління» для спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) освітнього рівня.

- Про затвердження Програм фахового випробування на наступний навчальний рік

 


 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра управління Про кафедру Засідання кафедри