Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра управління Центри розвитку компетентностей Центр основ управління

Центр основ управління

Центр основ управління

Концепція розвитку

 

  

 

вул. Тимошенка, 13-б, ауд. 521

Курс підготовки – І

Навчання в центрі – 8 год./тиждень

 

Керівник центру:

   Akilina        
   
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
097-239-86-94
    

 

Призначення центру

 

формування основ професійних і надпрофесійних компетентностей, які будуть сприяти конкурентоспроможності майбутніх фахівців-менеджерів на ринку праці і їх успішній соціалізації та професійній адаптації в сучасних життєвих умовах

 

Цільова аудиторія

 

 • студенти першого курсу спеціальності 073 Менеджмент, що працюють в Центрі відповідно до своєї Освітньої програми;
 • члени наукового гуртка «Школа управлінця», що функціонує на базі цього Центру;
 • викладачі кафедри, що приймають участь у роботі наукового гуртка «Школа управлінця»;
 • майбутні абітурієнти, що залучаються до майстер-класів, які проводяться на базі Центра під час профорієнтаційної роботи.

 

Особливості центру

 

Місія створення Центру: функціонування як активного, авторитетного освітнього осередку поширення передових знань у галузі менеджменту задля формування професійної ідентичності студентів.

 

Візія результат, який може бути досягнутий, за найкращій умов включає:

 • Прищеплення студенту першокурснику усвідомленого розуміння своєї професійної діяльності та відповідальності за неї перед суспільством;
 • інтеграції освіти і науки шляхом активного використання наукових досліджень і методів інноваційного характеру у навчальному процесі; сприяння пробудженню в студентів духу дослідника;
 • орієнтація робочих навчальних програм на вимоги роботодавців шляхом залучення їх до проведення практичних занять в Центрі;
 • створення належної матеріально-технічної бази та всебічне застосування ІКТ в навчальному процесі;
 • забезпечення ефективних зворотніх зв’язків між учасниками освітнього процесу як необхідної системоутворюючої компоненти процесу забезпечення якості освіти.
 • якісно новий зміст підготовки, що надає можливість розвитку вільної і відповідальної особистості, яка спроможна успішно адаптуватися в сучасних життєвих умовах,
 • формування фахівця-менеджера, який володіє достатніми професійними компетентностями задля високої конкурентоспроможності на ринку праці;
 • технології активного навчання,  які містять в  собі особистісно діяльнісні та практикоорієнтовні  основи;
 • педагогічна творчість і професійна майстерність;
 • вміння створювати під час занять ситуації успіху і психологічно комфортне середовище;
 • професійна компетентність;
 • ІКТ компетентність;
 • необхідна і достатня для участі в інноваційній діяльності професійна подготовка. підготовка. 

Завдання Центру:

до змісту освітнього процесу:

 • якісно новий зміст підготовки, що надає можливість розвитку вільної і відповідальної особистості, яка спроможна успішно адаптуватися в сучасних життєвих умовах,
 • формування фахівця-менеджера, який володіє достатніми професійними компетентностями задля високої конкурентоспроможності на ринку праці; 

до технологій навчання:

 •  технології активного навчання,  які містять в  собі особистісно діяльнісні та практикоорієнтовні  основи;

         до працюючих в Центрі науково-педагогічних працівників кафедри управління:

 • педагогічна творчість і професійна майстерність;
 • вміння створювати під час занять ситуації успіху і психологічно комфортне середовище;
 • професійна компетентність;
 • ІКТ компетентність;
 • необхідна і достатня для участі в інноваційній діяльності професійна подготовка. підготовка. 

 

Компетентності, що будуть сформовані

 

 • здатність аналізувати результати діяльності організації, обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту;
 • здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій ситуації;
 • здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань;
 • здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення;
 • здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення зв'язків між соціально-економічними явищами та процесами;
 • здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління

 

 Дисципліни, які забезпечать формування вищезазначених компетентностей: 

1. Теорія організацій та сучасні концепції лідерства

2. Економіка праці та соціально-трудові відносини

3. Державне і регіональне управління

4. Менеджмент

5. Лідерство та робота в команді

 

Розв’язанню зазначених завдань під час проведення практичних занять з дисциплін сприятиме обладнання Центру:

 • Моноблок - 10;
 • SMART-дошка - 1;
 • проектор - 1.

  

  

 

 

Практичний результат

 

 

Складові програмної роботи Центра Засоби та індикатори діагностики
Суб’єктна Психологічна діагностика, соціальне опитування
Дидактична Формування компетентнісної моделі професійної підготовки першокурсника
Змістовна Тестування, розв'язок аналітично-розрахункових задач та ситуаційних вправ (кейсів), квазіпрофесійних завдань
Дослідницька Конкурс студентських наукових проектів, виступи на наукових конференція, наукові публікації,  написання есе з елементами дослідницької роботи

 

 

 

Графік проведення занять в Центрі основ управління (ауд. 521)

 

 

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter