Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра фінансів та економіки Про кафедру

Про кафедру

    Кафедра фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка забезпечує професійну підготовку фахівців та є випусковою за освітніми програмами:

-  перший (бакалаврський) освітній рівень

Фінанси, банківська справа та страхування (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Економіка міста. Урбаністика (спеціальність 051 «Економіка»)

-  другий (магістерський) освітній рівень

Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізації «Міжнародні фінанси» та «Фінансове посередництво»)

   KFE 1Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів та економіки сформований з фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. На кафедрі працює 9 викладачів, з яких 2 мають науковий ступінь доктора економічних наук та 6 – науковий ступінь кандидата економічних наук (у тому числі 5 мають вчене звання доцента).

   Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію в галузях функціонування фінансових ринків, фінансового, інвестиційного, інноваційного і страхового менеджменту, управління економічною безпекою підприємств і регіонів, міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності та інших професійних напрямках діяльності кафедри.

   Викладачами кафедри фінансів та економіки викладається близько 50 навчальних дисциплін, для яких створений та постійно удосконалюється необхідний комплекс сучасного навчально-методичного забезпечення.

   Кафедра готує висококваліфікованих фінансистів та економістів для підприємств і організацій різних організаційно-правових форм власності, фінансових структур (включаючи банки, страхові компанії, ломбарди, інвестиційні фонди, біржі, аудиторські і консалтингові фірми), а також фінансових працівників для органів муніципального управління різних рівнів. Відзнакою випускників є висока кваліфікація отриманих професійни

KFE 2

х навичок, можливість застосування отриманого фаху в будь-якій сфері економіки, від державних установ до приватного підприємницького сектору економіки. 

   Відповідно до Нової освітньої стратегії Київського університету імені Бориса Грінченка на кафедрі фінансів та економіки функціонують центри компетенцій: Центр економічної дидактики, Центр банківських та фінансових послуг, Центр страхового бізнесу, Центр фінансових проектів. Навчання в центрах дозволяє моделювати реальну діяльність фінансових установ, використовувати інтерактивні форми проведення занять та наблизити освітній процес до реальних умов роботи. Це сприяє підвищенню рівня фахової підготовки та розвитку професійних компетенцій у студентів.

Кафедра фінансів та економіки активно співпрацює у напряму працевлаштування своїх випускників на підприємства Київського регіону у страхових та інвестиційних компаніях, банках та інших фінансово-кредитних установах.   Викладачі кафедри фінансів та економіки беруть активну участь у розробці науково-дослідної теми кафедри: «Розвиток економіки Київського регіону в умовах євроінтеграції». У рамках організації наукової роботи студента при кафедрі працює студентський науковий гурток “Фінансовий аналітик”.

 KFE 3

 

Історія Кафедри 

2007 рік – у Київському міському педагогічному університеті імені Б.Д. Грінченка була проведена реорганізація, у результаті якої створено кафедру економічної теорії та методики навчання економіки. Завідувачем кафедри обрано кандидата педагогічних наук, доцента Козачок Ларису Геннадіївну. Викладачі кафедри забезпечували викладання загальних та галузевих економічних дисциплін: економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, маркетинг, менеджмент, фінанси, маркетинг соціальної роботи, економіка підприємства, економіка освіти та інші.

2009-2012 роки – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професорПеревозчиков Віктор Іванович – фахівець в галузі державного регулювання економіки, автор численних підручників та монографій.

2010 рік  – започатковано підготовку бакалаврів та магістрів з нових спеціальностей: «Менеджмент та адміністрування» та «Фінанси і кредит». Кафедра стала випусковою, була перейменована у кафедру менеджменту, економіки та фінансів і увійшла до складу Інституту лідерства і соціальних наук (з 2012 року – Інститут суспільства).

2012 рік – кафедру перейменовано у кафедру фінансів, менеджменту та економіки.

Серпень 2012 року –завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор Зеліско Інна Михайлівна – провідний спеціаліст в загальній теорії фінансів, що має багатий досвід практичної діяльності в сфері фінансів підприємств.

2015 рік – кафедра отримала сучасну назву фінансів та економіки.

Липень 2016 року – у процесі реорганізації Київського університету імені Бориса Грінченка кафедра фінансів та економіки була включена до складу нового структурного підрозділу – Факультету інформаційних технологій та управління.

Листопад 2016 року – завідувач кафедри, доктор економічних наук Рамський Андрій Юрійович, провідний спеціаліст з питань формування сталого економічного розвитку країни на основі використання внутрішніх інвестиційних ресурсів, автор понад 80 наукових праць.

 

 

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра фінансів та економіки Про кафедру