Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра комп'ютерних наук і математики Навчально-методична робота

Навчально-методична робота

 

 

 

 

 І. Дисципліни, які забезпечує кафедра для випускових спеціальностей на 2017-2018 навчальний рік"

Перший курс

Спеціальність: 122 "Комп’ютерні науки"

  Назва дисципліни, що викладається                Семестр, в якому читається   
 1. Університетські студії: Вступ до спеціальності                                         І                
2. Університетські студії: Я - студент
3. Архітектура обчислювальних систем
4. Фізичні процеси в обчислювальних системах
5. Вища математика: Математичний аналіз
6. Вища математика: Геометрія
7. Алгоритми і структури даних
                                ІІ

8. Основи програмування
9. Вища математика: Алгебра і теорія чисел
10. Дискретна математика

Спеціальність: 111 "Математика"

      

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Інформатика                                         І                


2. Лінійна алгебра
3. Університетські студії
4. Аналітична геометрія    ІІ
5. Інформатика І та ІІ
6. Елементарна математика
7. Математичний аналіз 1

 

 

Другий курс

Спеціальність: 122 "Комп`ютерні науки та інформаційні технології" Спеціалізація: «Програмування»

       

  Назва дисципліни, що викладається                Семестр, в якому читається   
 1. Стратегії розвитку науки                                     ІІІ
2. Математичний аналіз
3. Програмування


ІІІ та ІV

4. Програмування (спеціалізація)
5. Інформаційні мережі
6. Обробка зображень та мультимедіа
7. Математична логіка і теорія алгоритмів
                               ІV

8. Методика навчання інформатики
9. Алгоритми і структури даних
10. Програмування для мобільних пристроїв

Спеціальність: 111 "Математика"

      

  Назва дисципліни, що викладається                    Семестр, в якому читається   
 1. Основи геометрії
ІІІ
2. Елементарна математика
3. Алгебра і теорія чисел
4. Математичний аналіз ІІІ та ІV
5. Сучасні стратегії розвитку науки ІV

 

Третій курс

Спеціальність: 6.040302 "Інформатика" Спеціалізація: "Програмування"

  Назва дисципліни, що викладається                Семестр, в якому читається   
 1. Алгоритми і стурктури даних                                     V               
2.  Методика навчання інформатики V та
3.  Теорія ймовірностей та математична статистика
4.  Програмування 
5.  Програмування (спеціалізація)

Спеціальність: 6.040201 "Математика" Спеціалізація: "Прикладна математика"

      

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Символьні обчислення та комп`ютерна алгебра                                     V
2. Проективна геометрія та методи зображень
3. Теорія ймовірностей та математична статистика
4. Диференціальні рівняння
5. Загальна фізика
6. Дискретна математика і теорія алгоритмів
7. Методика навчання математики
8.
Комплексний аналіз

 Четвертий курс

Спеціальність: 6.040302 "Інформатика" Спеціалізація: "Комп`ютерна графіка та дизайн"

  Назва дисципліни, що викладається                Семестр, в якому читається   
 1. Операційні системи та системне програмування                                VІІ
2. Бази даних та інформаційні системи
3. Системний аналіз та теорія прийняття рішень
4. Проектування програмних систем
5. Комп`ютерний дизайн в Інтернеті, поліграфії та рекламі  
6.
Інформаційні мережі
VІІІ
7.
Платформи корпоративних інформаційних систем
8. Захист інформації
9. Інтелектуальні інформаційні системи VІІ та VІІІ

Спеціальність: 6.040201 "Математика"

      

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Методи обчислень                                 VІІ
2. Теорія функції дійсної змінної
3. Методика навчання математики
4. Символьні обчислення та комп`ютерна алгебра
5. Астрономія
6. Операційне числення
7. Дискретна математика
VІІІ

8. Додаткові розділи елементарної математики
9.
Проективна геометрія та методи зображень
10.
Варіаційне числення

 

П’ятий курс

Спеціальність: 122 "Комп`ютерні науки " Спеціалізація: "Безпека інформаційних систем"


  Назва дисципліни, що викладається                Семестр, в якому читається   
 1. Методи реалізації криптографічних механізмів
ІХ

 
2. Інформаційна безпека організації
3. Програмна інженерія
4. Моделювання систем і процесів
5. Теорія систем і системний аналіз
6. Методологія проектування сучасних баз даних
7. Інформаційна безпека організації
Х
8. Технології проектування та управління інформаційними системами
9. Філософія інформації та фундаментальні проблеми інформатики
10. Методика викладання фахових дисциплін
11. Ліцензування, патентування та сертифікація об`єктів інформаційної діяльності

Спеціальність: 111 "Математика"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Історія та філософія математики

 

ІХ

2. Математичне моделювання: Системний аналіз
3. Динамічні системи та їх застосування
4. Математичне моделювання:Основи математичного моделювання
5. Прикладний функціональний аналіз
6. Математичне моделювання: Прогнозування
7. Системи комп`ютерної математики
8. Математична теорія стійкості
                                 Х
9. Викладання у вищій школі: Методика викладання математичних дисциплін
10. Алгебраїчна топологія
11.
Аналіз та обробка великих даних

 Шостий курс

Спеціальність: 122 "Комп`ютерні науки та та інформаційні технології" (Соціальна інформатика)


  Назва дисципліни, що викладається                Семестр, в якому читається   
 1.  Моделювання соціальних процесів
ХІ
2.  Оцінка ризиків інформаційної безпеки
3.  Захист інтелектуальної власності в інформаційно-комунікаційних технологіях ХІІ
4.  ІКТ в управлінні соціальними системами
5.  Економіка інформаційної безпеки

Спеціальність: 122 "Комп`ютерні науки та та інформаційні технології" (Інформатика)Спеціалізація: "Освітні вимірювання"


  Назва дисципліни, що викладається                Семестр, в якому читається   
 1.  Освітні вимірювання
ХІ
2.  3-D моделювання
3. Спеціальний лабораторний практикум з інформатики ХІ-ХІІ
4.  Прикладні пакети статистичної обробки ХІ-ХІІ
5.  Захист інтелектуальної власності в інформаційно-комунікаційних технологіях

Спеціальність: 111 "Математика"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Системи комп`ютерної математики

ХІ

2. Нечітке моделювання
3. Обчислювальна геометрія та комп`ютерна графіка

 

ІІ. Дисципліни, які забезпечує кафедра для інших спеціальностей Університету на 2017-2018 навчальний рік

 

Перший курс

Спеціальність: 073 "Менеджмент"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Вища та прикладна математика

І

2. Теорія ймовірностей та математична статистика ІІ

Спеціальність: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (Фінанси і кредит)

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Математика для фінансистів

І та ІІ

Спеціальність: 061 "Журналістика" (Реклама та зв’язки з громадкістю)

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Інформаційні технології навчання: Інформаційні технології навчання

І

2.
Інформаційні технології навчання

ІІ

Спеціальність: 035 "Філологія" (Мова і література іноземна), Спеціалізація: "Японська, китайська"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Інформаційні технології в cхідних мовах

І та ІІ

Спеціальність: 035 "Філологія" (Мова і література іноземна), Спеціалізація: "Японська, китайська, німецька, іспанська, італійська, французька"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1.

Інформаційні технології в іноземних мовах:

Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах

ІІ

Спеціальність: 035 "Філологія" (Мова і література українська)

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1.

Інформаційні технології в іноземних мовах:

Сучасні інформаційні технології в галузі філології

І

2.

Сучасні технології в галузі філології

ІІ

Спеціальність: 035 "Філологія" (Мова і література англійська)"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1.

Інформаційні технології в іноземних мовах:

Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах

ІІ

Спеціальність: 231 "Соціальна робота / Соціальна педагогіка"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Інформаційно-комунікативні технології

ІІ

Другий курс

Спеціальність: 055 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародна інформація). Спеціалізація: «Міжнародні медіакомунікації»"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Інформаційно-комунікаційні технології в міжнародних відносинах

ІІІ

2.

Міжнародна інформація: ІКТ в міжнародній інформації

ІV

Спеціальність: 053 "Психологія" (Практична психологія)

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Інформаційні технології в галузі психології

ІІІ

Спеціальність: 012 "Дошкільна освіта"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. ІКТ в галузі «Освіта»

ІІІ

Спеціальність: 073 "Менеджмент"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Математика для менеджерів: Економетрія

ІV

Спеціальність: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (Фінанси і кредит)

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. ІКТ в галузі фінансів

ІV

Спеціальність: 035 "Філологія" (Мова і література українська)

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Сучасні інформаційні технології в галузі філології

ІV

 

Третій курс

Спеціальність: 6.030205 "Країнознавство"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві

V

 Четвертий курс

Спеціальність: 6.010102 "Початкова освіта"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Спецпрактикум із інформатики

VІІ

2.
Спецкурс із інформатики

VІІІ

 

3.
Методика навчання інформатики

Спеціальність: 6.030204 "Міжнародна інформація"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Міжнародні інформаційні системи і технології

VІІ та VІІІ

Спеціальність: 6.030601 "Менеджмент" Спеціалізація: "Освітній менеджмент"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. АРМ менеджера

VІІ

2. Освітні стандарти та моніторинг освітньої діяльності

VІІІ


 

  П'ятий курс

Спеціальність: 011 "Освітні, педагогічні науки" (Педагогіка вищої школи), Спеціалізація: "Управління електронним навчанням"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті

ІХ

Спеціальність: 035 "Філологія" (Мова і література українська)

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Прикладні технології: ІКТ в науковому дослідженні і педагогічний діяльності

ІХ

2. Прикладні технології: ІКТ в науковому дослідженні

Спеціальність: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (Фінанси і кредит)

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Обробка та аналіз великих даних

ІХ

Спеціальність: 073 "Менеджмент"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. ІКТ в управлінні та бізнесі

ІХ

Спеціальність: 231 "Соціальна робота" / Соціальна педагогіка

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. ІКТ у професійній діяльності

ІХ та Х

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра комп'ютерних наук і математики Навчально-методична робота