Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра комп'ютерних наук і математики Навчально-методична робота

Навчально-методична робота

 

Освітньо-професійні програми підготовки студентів

 

 освітній рівень: перший (бакалаврський)

 

освітній рівень: другий (магістерський)

  

 

 І. Дисципліни, які забезпечує кафедра для випускових спеціальностей на 2018-2019 навчальний рік"

 

Перший курс (денна форма навчання)

Спеціальність: 122 "Комп’ютерні науки"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Вища математика: Геометрія

І

2

Вища математика: Математичний аналіз

3

Архітектура обчислювальних систем

4

Фізичні процеси в обчислювальних системах

5

Університетські студії: Вступ до спеціальності

6

Університетські студії: Я - студент

7

Вища математика

8

Основи програмування

ІІ

9

Вища математика: Алгебра і теорія чисел

10

Алгоритми і структури даних

11

Дискретна математика

12

Практика(Навчальна)

Спеціальність: 111 "Математика"

      

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Університетські студії

І

2

Елементарна математика

3

Інформатика

4

Лінійна алгебра

5

Інформатика

6

Аналітична геометрія

ІІ

7

Елементарна математика

8

Практика(Навчальна/)

9

Математичний аналіз 1

І та ІІ

 

Другий курс (денна форма навчання)

Спеціальність: 122 "Комп`ютерні науки"

       

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Вища математика: Диференціальні рівняння

ІІІ

2

Основи програмування

3

Теорія ймовірностей та математична статистика

4

Чисельні методи

5

Математична логіка і теорія алгоритмів

6

Інтелектуальні інформаційні системи

7

Методи оптимізації та дослідження операцій

8

Комп`ютерна графіка

ІV

9

Паралельні та розподілені обчислення

10

Технології сучасних комп`ютерних мереж

11

Операційні системи та системне програмування

12

Бази даних та інформаційні системи

13

Практика(Навчальна/)

Спеціальність: 111 "Математика"Спеціалізація: «Прикладна математика»

      

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Алгебра і теорія чисел

ІІІ

2

Основи геометрії

3

Теорія ймовірностей та математична статистика

4

Прикладна математика: Математична логіка

5

Загальна фізика

ІV

6

Дискретна математика і теорія алгоритмів

7

Проективна геометрія та методи зображень

8

Прикладна математика: Теорія ігор

9

Практика(Навчальна/)

10

Математичний аналіз 2

ІІІ та ІV

 

Третій курс (денна форма навчання)

Спеціальність 122: "Комп`ютерні науки та інформаційні технології"; Спеціалізація: "Програмування"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Основи робототехніки

V

2

Математична логіка і теорія алгоритмів

3

Алгоритми і структури даних

4

Програмування для мобільних пристроїв

5

Практика(Виробнича, переддипломна/Педагогічна)

6

Програмування (спеціалізація)

7

Крос-платформне програмування

8

Курсова робота з «Програмування»

9

Практика(Виробнича, переддипломна/Педагогічна)

10

Теорія ймовірностей та математична статистика

V та VІ

11

Програмування

12

Методика навчання інформатики

Спеціальність: 6.040201 "Математика" Спеціалізація: "Прикладна математика"

      

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Диференціальні рівняння

V

2

Теорія ймовірностей та математична статистика

3

Символьні обчислення та комп`ютерна алгебра

4

Основи робототехніки

5

Проективна геометрія та методи зображень

6

Комплексний аналіз

7

Дискретна математика і теорія алгоритмів

8

Загальна фізика

9

Методика навчання математики

10

Курсова робота з «Математики»

11

Практика(Навчальна/Пропедевтична)

12

Практика(Літня)


Четвертий курс (денна форма навчання)

Спеціальність: 6.040302 "Інформатика" Спеціалізація: "Програмування"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Операційні системи та системне програмування

VІІ

2

Паралельні та розподілені обчислення

3

Практика (Виробнича, переддипломна/Зі спеціалізації) (Програмування)

4

Практика(Виробнича, переддипломна/)

5

Проектування програмних систем

VІІІ

6

Операційні системи та системне програмування

7

Бази даних та інформаційні системи

8

Методи оптимізації та дослідження операцій

9

Практика (Виробнича, переддипломна/Зі спеціалізації) (Програмування)

10

Програмування(спеціалізація)

VІІ та VІІІ

11

Бази даних та інформаційні системи

Спеціальність: 6.040201 "Математика" Сеціалізація: "Прикладна Математика

      

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Диференціальна геометрія і топологія

  VІІ

2

Методика навчання математики

3

Фінансова математика (спеціалізація)

4

Астрономія (спеціалізація)

5

Операційне числення (спеціалізація)

6

Курсова робота з «Методика навчання математики»

7

Практика(Виробнича, переддипломна/)

8

Економетрія (спеціалізація)

VІІІ

9

Теорія нечітких множин (спеціалізація)

10

Методи розв`язування оптимізаційних задач (спеціалізація)

11

Практика (Виробнича, переддипломна/Педагогічна)

12

Практика(Виробнича, переддипломна/Зі спеціалізації) (Прикладна математика)

 

 П`ятий курс (денна форма навчання)

Спеціальність: 122 "Комп`ютерні науки "

 

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Теорія систем і системний аналіз

ІХ

2

Програмна інженерія

3

Методологія проектування сучасних баз даних

4

Моделювання систем і процесів

5

Ліцензування, патентування та сертифікація об`єктів інформаційної діяльності

Х

6

Філософія інформації та фундаментальні проблеми інформатики

7

Технології проектування та управління інформаційними системами

8

Методика викладання фахових дисциплін

 

П`ятий курс (заочно форма навчання)

Спеціальність: 122 "Комп`ютерні науки "Спеціалізація: "Безпека інформаційних систем"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Теорія систем і системний аналіз

ІХ

2

Програмна інженерія

3

Методологія проектування сучасних баз даних

4

Моделювання систем і процесів

5

Прогнозування соціальних процесів (за вибором)

6

Методика викладання фахових дисциплін

Х

7

Технології проектування та управління інформаційними системами

8

Філософія інформації та фундаментальні проблеми інформатики

9

Е-урядування (за вибором)

10

Ліцензування, патентування та сертифікація об`єктів інформаційної діяльності

11

Соціальна інформатика (за вибором)

ІХ та Х

Спеціальність: 111 "Математика" Освітня програма: "Математичне моделювання"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Історія та філософія математики

ІХ

2

Прикладний функціональний аналіз

3

Динамічні системи та їх застосування

4

Системи комп`ютерної математики

5

Математичне моделювання: Основи математичного моделювання

6

Математичне моделювання: Системний аналіз

7

Математичне моделювання: Прогнозування

8

Математичне моделювання

9

Викладання у вищій школі: Методика викладання математичних дисциплін

Х

10

Математичне моделювання: Моделювання в галузі

11

Алгебраїчна топологія

12

Математична теорія стійкості

13

Аналіз та обробка великих даних

 

 Шостий курс

Спеціальність: 122 "Комп`ютерні науки"; Спеціалізація6 "Безпека інформаційних систем"

 

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Практика(Виробнича, професійна/асистентська/)

ХІ

2

Практика(Виробнича, переддипломна/Переддипломна)

3

Практика(Виробнича, переддипломна/Зі спеціалізації)

Спеціальність: 111 "Математика"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Фрактальний аналіз та фрактальне моделювання

ХІ

2

Практика(Виробнича, професійна/асистентська/)

ХІI

3

Практика(Виробнича, переддипломна/Переддипломна) 

 

ІІ. Дисципліни, які забезпечує кафедра для інших спеціальностей Університету на 2018-2019 навчальний рік

 

Перший курс

Спеціальність 035: "Філологія", "Мова і література японська"

Назва дисципліни, що викладається Семестр, в якому читається

1.

Інформаційні технології в cхідних мовах

І та ІІ

Спеціальність 035 Філологія (Українська мова і література)(

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Сучасні технології в галузі філології: Сучасні інформаційні технології в галузі філології

І

2

Сучасні технології в галузі філології

ІІ

Спеціальність: 035 "Мова і література китайська"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Інформаційні технології в cхідних мовах

І та ІІ

Спеціальність: 035 "Мова і література іспанська"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

 

Інформаційні технології в іноземних мовах: Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах

ІІ

Спеціальність: 035 "Філологія", "Мова і література французька"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

 

Інформаційні технології в іноземних мовах: Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах

ІІ

Спеціальність: 035 "Філологія", "Мова і література німецька"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

 

Інформаційні технології в іноземних мовах: Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах

ІІ

Спеціальність: 035 "Філологія" "Мова і література італійська"

Назва дисципліни, що викладається Семестр, в якому читається

1.

Інформаційні технології в іноземних мовах: Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах

ІІ

 

Спеціальність: 035 "Філологія" "Мова і література англійська"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

 

Інформаційні технології в іноземних мовах: Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах

ІІ

Спеціальність: 051 "Економіка"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Математика в економіці: Теорія ймовірності та математична статистика

І

2

Інформаційно-комунікаційні технології в галузі

ІІ

3

Математика в економіці: Теорія ймовірності та математична статистика

Спеціальність: 053 "Психологія"

 

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Інформаційно-комунікаційні технології у психології

ІІ

Спеціальність: 061 Журналістика "Реклама та зв`язки з громадськістю"

 

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Інформаційні технології навчання: Інформаційні технології навчання

І

2

Інформаційні технології навчання

ІІ

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування "Фінанси та Кредит"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Математика для фінансистів

І та ІІ

Спеціальність: 073 "Менеджмент"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Вища та прикладна математика

І

2

Теорія ймовірностей та математична статистика

ІІ

 

Спеціальність: 125 "Кібербезпека"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Вища математика: Лінійна алгебра та аналітична геометрія

І

2

Вища математика: Математичний аналіз та чисельні методи

ІІ

 

Спеціальність: 231 "Соціальна робота", "Соціальна педагогіка"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Інформаційно-комунікативні технології

ІІ

 

Спеціальність: 211 "Соціальна робота"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Інформаційно-комунікативні технології

ІІ

 

Спеціальність: 293 "Міжнародне право"

 

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Інформаційно-аналітичні студії: Сучасні інформаційні системи та технології

ІІ

 

 

Другий курс

Спеціальність: 053 "Психологія", "Практична психологія"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Інформаційні технології в галузі психології

ІІІ

Спеціальність: 061 Журналістика "Реклама та зв`язки з громадськістю"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Інформаційні технології навчання: Інформаційні технології навчання

ІІІ

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування "Фінанси та Кредит"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Економетрика

ІІІ

Спеціальність: 073 "Менеджмент"

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Економетрика

ІІІ

2

Інформаційні технології у менеджменті

Спеціальність 291: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ 

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві

ІІІ

Спеціальність 291: Міжнародні відносини, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ та регіональні студії 

Назва дисципліни, що викладається

Семестр, в якому читається

1

Міжнародна інформація: ІКТ в міжнародній інформації

ІІІ

Спеціальність: 012 "Дошкільна освіта"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. ІКТ в галузі «Освіта»

ІІІ

Спеціальність: 073 "Менеджмент"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Математика для менеджерів: Економетрія

ІV

Спеціальність: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (Фінанси і кредит)

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. ІКТ в галузі фінансів

ІV

Спеціальність: 035 "Філологія" (Мова і література українська)

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Сучасні інформаційні технології в галузі філології

ІV

 

Третій курс

Спеціальність: 6.030205 "Країнознавство"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Країнознавство: Інформаційно-комп`ютерні технології в країнознавстві

V

 

 Четвертий курс

Спеціальність: 6.010102 "Початкова освіта"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Спецпрактикум із інформатики

VІІ

2. Спецкурс із інформатики

VІІ І

 

3. Методика навчання інформатики

Спеціальність: 6.030204 "Міжнародна інформація"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Міжнародні інформаційні системи і технології

VІІ та VІІ І

Спеціальність: 6.030601 "Менеджмент" Спеціалізація: "Освітній менеджмент"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. АРМ менеджера

VІІ

2. Освітні стандарти та моніторинг освітньої діяльності

VІІ І

 

  П'ятий курс

Спеціальність: 011 "Освітні, педагогічні науки" (Педагогіка вищої школи), Спеціалізація: "Управління електронним навчанням"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Інтернетика та прикладні інформаційні технології в освіті

ІХ

Спеціальність: 035 "Філологія" (Мова і література українська)

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Прикладні технології: ІКТ в науковому дослідженні і педагогічний діяльності

ІХ

2. Прикладні технології: ІКТ в науковому дослідженні

Спеціальність: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" (Фінанси і кредит)

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. Обробка та аналіз великих даних

ІХ

Спеціальність: 073 "Менеджмент"

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. ІКТ в управлінні та бізнесі

ІХ

Спеціальність: 231 "Соціальна робота" / Соціальна педагогіка

  Назва дисципліни, що викладається                          Семестр, в якому читається   
 1. ІКТ у професійній діяльності

ІХ та Х

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра комп'ютерних наук і математики Навчально-методична робота