Засідання кафедри

 

 

Засідання кафедри 03.10.2018р.

Дата: 03.10.2018 р.

Час проведення: 15.05

Аудиторія: 505-Б

 

Порядок денний:
 
1. Звіт аспіранта третього року навчання з.ф. Сабліної М.А. про виконання індивідуального плану роботи за 2017-2018 н.р.
 
2. Про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці для студентів, зарахованих на третій та другий курси спеціальностей кафедри.
 
3. Затвердження екзаменаційно-залікових матеріалів до першого атестаційного тижня 2018-2019 н.р.
 
4. Про підготовку до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 н.р
 

Засідання кафедри 12.09.2018р.

Дата: 12.06.2018 р.

Час проведення: 15.05

Аудиторія: 505-Б

Порядок денний:

1. Звіт про виконання індивідуального плану роботи в 2017-2018 н.р. аспірантів заочної форми навчання Доповідачі: Настас (Бучинська) Д.Л., Сабліна М.А.

2. Про відрахування аспірантів у зв'язку із закінченням терміну дії договорів та завершенням навчання. Доповідач: Литвин О.С.

3. Про затвердження Робочих програм навчальних дисциплін 1 семестру 2018-2019 н.р. Доповідач: Машкіна І.В.

4. Про профорієнтаційну роботу в 2018-2019 н.р. Доповідач: Литвин О.С.

5. Про призначення наукових керівників аспірантам 2018 р. вступу. Доповідач: Прошкін В.В.

6. Про призначення наставникыв новим спывробытникам кафедри згідно положення про адаптацію новопризначенних науково-педагогічних співробітників.

 

7. Про затвердження Програми кандидатських іспитів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (ІКТ в освіті). Доповідач: Литвин О.С.

8. Про затвердження переліку дисциплін, які читатимуться в режимі 50/50 в 1 семестрі 2018-2019 н.р. Доповідач: Машкіна І.В.

9. Про конкурс нових ідей Grinchenko v. 2.0 Доповідач: Литвин О.С.

 

Засідання кафедри 06.06.2018р.

Дата: 06.06.2018 р.

Час проведення: 15.05

Аудиторія: 505-Б

Порядок денний:

  1. Про рекомендації до захисту магістерських робіт студентів ОКР «магістр» у 2018 р.
  2. Про рекомендації для прийому на навчання для здобуття ОКР «магістр» 
  3. Звіти викладачів кафедри про виконання індивідуальних планів роботи за ІІ семестр 2017-2018 н.р.
  4. Підсумки роботи кафедри у 2017-2018 н.р. 
  5. Затвердження звіту про виконання плану роботи кафедри за І півріччя 2018 р.
  6. Про готовінсть кафедри до атестації випускників спеціальностей "Математика", "Інформатика" та "Комп’ютерні технології та ІТ".
  7. Про участь проектів кафедри в конкурсі громадських проектів м. Києва
  8. Різне

Засідання кафедри 01.06.2018р.

 

Дата: 01.06.2018 р.

Час проведення: 10.00

Аудиторія: 414

 Порядок денний:

1. Дисертації Гладун Марії Анатоліївни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Тема дисертаційного дослідження:

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ПРИ НАВЧАННІ ОСНОВАМ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 

Науковий керівник: Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

 

 

2. Дисертації Співак Світлани Михайлівни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Тема дисертаційного дослідження:
ПРОЕКТУВАННЯ ХМАРООРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Науковий керівник: Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

3. Різне

 

 

Засідання кафедри 17.05.2018р.

 

Дата: 17.05.2018 р.

Час проведення: 14.30

Аудиторія: 505-Б

 

Порядок денний:

 

 

 

 

 

 1. Розгляд кандидатур на заміщення вакантних посад працівників кафедри.

2. Різне

 

 

 

 

 

 

Засідання кафедри 02.05.2018р.

Дата: 02.05.2018 р.

Час проведення: 15.10

Аудиторія: 505-Б

 

Порядок денний:

 

 

 

 

 

1. Звіти аспірантів 1-3 курсів про виконання індивідуальних планів на 2017-2018 н.р. 

2. Затвердження екзаменаційно-залікових матеріалів до четвертого атестаційного тижня.

Доповідач: Машкіна І.В.

3. Про стан виконання магістерських робіт студентами ОР «магістр» та рекомендації до попереднього захисту.

Доповідач: Литвин О.С.

4. Про План виконання наукової теми кафедри на 2018-2021 рр.

Доповідач: Прошкін В.В.

5. Про підготовку конференції молодих дослідників «Інформаційні технології – 2018» (17 травня 2018).

Доповідач: Глушак О.М.

6. Про результати змістово-наукової експертизи ЕНК «Фізичні процеси в обчислювальних системах» (спеціальність: Комп’ютерні науки, 1 курс). Викл. Абрамов В.О., Рижко-Семенюк С.М.

7. Різне

 

 

 

 

 

 

 

Засідання кафедри 04.04.2018р.

Дата: 04.04.2018 р.

Час проведення: 15.10

Аудиторія: 502

 

Порядок денний:

 

 

 

 

 

 

1. Про затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів 1 курсу Горбатовського Д. та Бутовського Д. (науковий керівник - Морзе Н.В.)

2.Про участь делегації Університету в ознайомчому тренінгу в університеті Deusto (Іспанія) відповідно до завдань проекту Erasmus + «MoPED».

Доповідач: Гладун М.А.

 

3. Про профорієнтаційну роботу на період квітень-червень та вступну кампанію липень-серпень 2018.

Доповідач: Скоробрещук Г.М.

4. Про роботу Центру живої математики

Доповідачі: Астаф'єва М.М., Радченко С.П., Семеняка С.О.

5. Про активізацію участі викладачів кафедри у грантових програмах.

6. Про стан реалізації Плану виконання наукової теми кафедри на 2018 р.

Доповідач (пп.4-5): Прошкін В.В.

7. Про організацію Всеукраїнської студентської олімпіади з Програмування

Доповідач: Литвин О.С.

8. Про викладання дисциплін в режимі 50/50 дисциплін:

Доповідач: Литвин О.С.

9. Про дорожню карту якості освітнього процесу на Факультеті інформаційних технологій та управління на 2018 piк.

Доповідач: Литвин О.С.

10. Різне

 

 

 

 

 

 

 

Засідання кафедри 14.03.2018р.

Дата: 14.03.2018 р.

Час проведення: 13.15

Аудиторія: 226

 

Порядок денний:

 

 

 

 

 

1. Про затвердження теми аспіранта 1 курсу Вєтчаніна Євгена Сергійовича, наук. керівник – к.п.н., доцент, професор кафедри Жильцов О.Б.: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у профорієнтаційній роботі з учнями старших класів».

Доповідач: аспірант Вєтчанін Є.С.

 

 

 

2. Про результати навчальної практики студентів 1-х курсів спеціальностей «Математика» та «Комп’ютерні науки».

Доповідачі: Семеняка С.О., Співак С.М.

 

3. Затвердження екзаменаційно-залікових матеріалів до третього атестаційного тижня 

Доповідач: Машкіна І.В.

 

4. Затвердження програм та екзаменаційних матеріалів до кваліфікаційних екзаменів за спеціальностями «Інформатика» та «Математика», 4 курс.

Доповідачі: Бушма О.В., Астаф’єва М.М.

 

5. Про результати конференції «Студентський науковий пошук – 2018».

Доповідач: Глушак О.М.

 

6. Про відвідування занять студентами та можливі способи його активізації.

Доповідач: Литвин О.С.

 

7. Про використання корпоративної пошти.

Доповідач: Рижко-Семенюк С.М.

 

8. Про проведення Міжнародного дня числа пі.

Доповідач: Астаф’єва М.М.

 

9. Про організацію та проведення ІІ Всеукраїнської конференції «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» 28 березня 2018 р.

Доповідачі: Прошкін В.В., Бодненко Д.М. 

 

10. Про норми часу для планування та обліку навчальної, методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників університету.

Обговорення наказу № 95 та змін до нього.

Доповідач: Литвин О.С. 

 

11. Різне

 

 

 

 

 

 

Засідання кафедри 07.02.2018р.

Дата: 07.02.2018 р.

Час проведення: 15.10

Аудиторія: 505-Б

 

Порядок денний:

 

 

 

1.Проміжна атестація аспірантів.

 

2.Про затвердження теми аспіранта 1 курсу Зарубіна Михайла, наук. Керівник – д.п.н., доцент, професор кафедри Прошкін В.В.: «Проектування хмаро орієнтованого середовища навчання web-програмування майбутніх учителів інформатики».

Доповідач: аспірант Зарубін М.В.

 

3.Про результати другого атестаційного тижня. Порівняння результатів сесій зима 2017 та зима 2018 на предмет впливу на успішність введенням письмового іспиту та кодування 

Доповідачі: Машкіна І.В., Мазур Н.П.

 

3. Звіти викладачів кафедри про виконання індивідуальних планів роботи за І семестр 2017-2018 н.р. 

 

4. Про результати анкетування «Викладач очима студентів»

Доповідач: Литвин О.С.

 

5. Звіт про виконання роботи кафедри у І семестрі 2017-2018 н.р. і задачі на 2018 рік.

Доповідач: Литвин О.С.

 

6. Про організацію профорієнтаційної роботи кафедри в 2 семестрі 2017-2018 н.р. 

Доповідач: Литвин О.С.

 

7. Про план виконання наукової теми кафедри 2018 року.

Доповідач: Литвин О.С.

 

8. Про затвердження переліку дисциплін, які передбачають режим дистанційного навчання або 50/50 у 2 семестрі 2017-2018 н.р.

Доповідач: Литвин О.С.

 

9. Про підготовку до конференції “Студентські наукові пошуки-2018” на базі кафедри.

Доповідач: Глушак О.М.

 

10. Про підготовку до конференції “Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці” на базі кафедри.

Доповідачі: Прошкін В.В., Бодненко Д.М.

 

11. Про участь в Всеукраїнській студентській олімпіаді

Доповідач: Прошкін В.В.

 

12. Пропозиції щодо складу екзаменаційних комісій для Вступу-2018.

Доповідач: Литвин О.С.

 

13. Про концепцію розвитку центру моделювання і програмування та розклад його роботи центрів компетентностей у ІІ семестрі.

Доповідачі: Яскевич В.О., Семеняка С.О.

 

14. Про перезарахування дисциплін та академзаборгованість студентів, що перевелись на 2й курс спеціальності «Комп’ютерні науки та ІТ»  

Доповідачі: Машкіна І.В.

 

 

15. Різне

 

 

 

 

Засідання кафедри 06.12.2017р.

Дата: 06.12.2017 р.

Час проведення: 15.10

Аудиторія: 505-Б

 

Порядок денний:

 

1. Про стан підготовки студентських наукових робіт на Всеукраїнський конкурс.

Доповідачі: Литвин О.С., Абрамов В.О., Астаф’єва М.М., Прошкін В.В., Вембер В.П.

 

2. Про результати анкетування студентів 1 курсу «Перші кроки Нової освітньої стратегії».

Доповідач: Литвин О.С.

 

3. Про алгоритм переходу кафедри на Нову освітню стратегію.

Доповідач: Литвин О.С.

 

4. Про звіт з науки за 2017 рік (календарний).

Доповідач: Прошкін В.В. 

 

 5. Про змістовну експертизу ЕНК:

-  «Сучасні методи дослідження соціальної інформації» спеціальності «Комп’ютерні науки та ІТ (соціальна інформація)», VІ курс  

- Електронний документообіг» для студентів заочної форми навчання спеціальності «Державне управління», VІІ курс 

Викладач Носенко Т.І. Рецензенти: Литвин О.С., Машкіна І.В.

Доповідач: Литвин О.С.

 

6. Відгуки на автореферат дисертацій:

- Морквян Ірини В’ячеславівни «Формування інтелектуальних умінь майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

- Ульченко Юлії Вікторівни  «Управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі вищого навчального закладу»,  подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті

- Нечипуренка Павла Павловича «Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті

- Деньги Наталії Миколаївни, «Розвиток професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін у системі методичної роботи педагогічного коледжу»,  поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних  наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Доповідач: Прошкін В.В.

 

 

7. Про форми проведення іспитів студентів спеціальностей «Математика», «Комп’ютерні науки».

Доповідач: Литвин О.С.

 

8. Про організацію асистентської практики магістрів 6 курсу спеціальності «Математика». 

Доповідач: Бодненко Д.М.

 

 

9. Про перезарахування навчальних дисциплін студента спеціальності «Математика»VI курсу Чернова Олександра Васильовича.

Доповідач: Мазур Н.П.

 

 

10. Різне

 

 

 

Засідання кафедри 01.11.2017р.

 Дата: 01.11.2017 р.

Час проведення: 15.10

Аудиторія: 505-Б

  

 

Порядок денний:

1. Про пропозиції кафедри до каталогу дисциплін за вибором. 

Доповідач: Литвин О.С.

2. Про концепцію розвитку центрів компетентностей.

Доповідач: Литвин О.С.

3. Затвердження методичних матеріалів (Програм і білетів) до підсумкової атестації магістрів спеціальності «Математика»: комплексного іспитів з вищої математики та із спеціалізації "Професійна педагогічна освіта (інформатика).

Доповідачі: Астаф’єва М.М., Машкіна І.В.

4. Затвердження екзаменаційно-залікових матеріалів до ІІ атестаційного тижня. 

Доповідач: Литвин О.С.

5. Про підготовку дидактичних і методичних матеріалів та обладнання для навчальної практики 1 курсу студентів спеціальностей 111 «Математика» та 122 «Комп’ютерні науки».

Доповідачі: Астаф’єва М.М., Литвин О.С.

6. Про підготовку "Методичних рекомендацій щодо написання магістерської кваліфікаційної роботи" для студентів спеціальності "Математика" (авт.: Астаф’єва М.М., Прошкін В.В., реценз.: Бушма О.В., Семеняка С.О.) 

Доповідачі: Прошкін В.В.

 

7. Про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці для студентів, що вступили на ІІ-ІІІ курси у 2017 році.

Доповідач: Литвин О.С.

8. Різне

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter