Засідання кафедри

Засідання кафедри 20.05.19

Дата: 20.05.2019 р.

Час проведення: 13.00

Аудиторія: 519

Порядок денний:

 

 1. Про порядок голосування та обрання лічильної комісії.
 2. Обговорення кандидатури Аносова Андрія Олександровича для обрання на посаду доцента кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки.
 3. Обговорення кандидатури Астапені Володимира Михайловича для обрання на посаду доцента кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки.
 4. Обговорення кандидатури Мазур Наталії Петрівни для обрання на посаду доцента кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки.
 5. Обговорення кандидатури Рой Яніни Володимирівни для обрання на посаду доцента кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки.
 6. Обговорення кандидатури Платоненка Артема Вадимовича для обрання на посаду старшого викладача кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки.
 7. Обговорення кандидатури Соколова Володимира Юрійовича для обрання на посаду старшого викладача кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки.
 8. Проведення таємного голосування, оголошення та затвердження їх результатів.

 

Засідання кафедри 03.04.19

Дата: 03.04.2019 р.

Час проведення: 13.00

Аудиторія: 519

Порядок денний:

 

 1. Затвердження тестових завдань на вступні фахові випробування для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів.
 2. Про підготовку звітної документації викладачами кафедри для проходження конкурсу на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки.
 3. Про стан впровадження результатів дисертаційного дослідження старшого викладача кафедри Соколова В.Ю. в освітній процес Київського університету імені Бориса Грінченка.
 4. Про рекомендацію на навчання до аспірантури Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 125 «Кібербезпека» Владимиренка Максима Андрійовича

Засідання кафедри 01.03.19

Дата: 01.03.2019 р.

Час проведення: 13.00

Аудиторія: 519

Порядок денний:

 

 1. Затвердження складу комісії предметної (атестаційної) екзаменаційної комісії на вступні фахові випробування для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів.
 2. Затвердження наукової теми кафедри.
 3. Затвердження тем курсових робіт з навчальної дисципліни «Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» для студентів 3-го курсу спеціальності 125 Кібербезпека (науковий керівник канд. військ. наук, доцент Аносов А.О.).
 4. Обговорення пропозицій рейтингових показників на «Лідер року-2019».
 5. Обговорення участі професорсько-викладацького складу кафедри у грантових програмах.
 6. Обговорення розробки ЕНК для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою.
 7. Звіт з профорієнтаційної роботи викладачів кафедри.

 

 

Засідання кафедри 06.02.19

Дата: 06.02.2019 р.

Час проведення: 13.00

Аудиторія: 519

Порядок денний:

 

 1. Про організацію навчального процесу у ІІ семестрі 2018-2019 начального року та підсумки проведення ІІ атестаційного тижня.
 2. Про затвердження програм фахових вступних випробувань першого (бакалаврського) та другого магістерських рівнів.
 3. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Основи інформаційної та кібернетичної безпеки» (авт. Бурячок В.Л., Киричок Р.В., Складанний П.М.) для студентів спеціальності «Кібербезпека».
 4. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Безпека безпроводових і мобільних мереж» (авт. Соколов В.Ю., Бурячок В.Л., Тадждіні М.) для студентів спеціальності «Кібербезпека».
 5. Про рекомендацію до друку навчального видання «Ініціатива CDIO» (авт. Бурячок В.Л., Соколов В.Ю.) для студентів спеціальності «Кібербезпека».
 6. Про рекомендацію до друку монографії «Педагогічні основи формування деонтологічної компетентності фахівців у сфері забезпечення кібербезпеки» (авт. Артемов В.Ю., Бурячок В.Л., Михацька А.В., Хорошко В.О.).
 7. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Methods of information protection in telecommunication system» (авт. Buriachok V.L., Duravkin IE.V., Lukova-Chuyko N.V., Skladanniy P.M.) для студентів спеціальності «Кібербезпека».
 8. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Технології забезпечення безпеки мережевої інфраструктури» (авт. Бурячок В.Л., Аносов А.О., Складанний П.М.) для студентів спеціальності «Кібербезпека».

 

Засідання кафедри 16.01.19

Дата: 16.01.2019 р.

Час проведення: 13.00

Аудиторія: 519

Порядок денний:

 

 1. Підсумки роботи кафедри у ІІ півріччі 2018 р. Затвердження звіту про виконання плану роботи кафедри за друге півріччя 2018 р.
 2. Затвердження плану роботи кафедри на 2019 рік.
 3. Затвердження звітів викладачів кафедри про виконання індивідуальних планів роботи за друге півріччя 2018 н.р.
 4. Про прийняття рішення щодо подання на вчену раду Університету освітньо-наукової програми «Інформаційна безпека держави» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 125 «Кібербезпека» (галузь знань 12 «Інформаційні технології»).
 5. Про прийняття рішення щодо подання на вчену раду Університету вперше виконаного на теренах України перекладу ініціативи CDIOта подальшої імплементації в освітній процес Київського університету імені Бориса Грінченка для спеціальностей технічного спрямування.
 6. Затвердження робочих навчальних програм дисциплін, що викладаються в ІІ семестрі 2018-2019 н.р.
 7. Затвердження переліку дисциплін вільного вибору студента за спеціальністю 125 Кібербезпека (1-4 курс).

 

Засідання кафедри 14.03.18

Дата: 14.03.2018 р.

Час проведення: 13.00

Аудиторія: 519

Порядок денний:

1. Про організацію навчального процесу на кафедрі.

2. Про організацію та проведення профорієнтаційних заходів.

3. Про розподіл напрямів роботи кафедри між членами кафедри.

4. Різне.

Засідання кафедри 04.04.18

Дата: 04.04.2018 р.

Час проведення: 13.00

Аудиторія: 519

Порядок денний:

Затвердження складу комісії предметної (атестаційної) екзаменаційної комісії на

вступні фахові випробування на 3-й та 5-й курси.

2. Затвердження білетів на вступні фахові випробування з спеціальності 125

Кібербезпека на 3-й (бакалаврський рівень) та 5-й (магістерський рівень) курси.

3. Затвердження екзаменаційно-залікових матеріалів до четвертого атестаційного

тижня 2017-2018 навчального року.

4. Про дорожню карту якості освітнього процесу на Факультеті інформаційних

технологій та управління на 2018 p.

5. Про профорієнтаційну роботу на період квітень-червень та вступну кампанію

липень-серпень 2018 року.

Засідання кафедри 15.05.18

Дата: 15.05.2018 р.

Час проведення: 13.00

Аудиторія: 519

Порядок денний:

1. Про участь запрошених співробітників університету у засіданні кафедри.

2. Про порядок голосування та обрання лічильної комісії.

3. Обговорення кандидатури Бурячка Володимира Леонідовича для обрання на посаду

завідувача кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки.

4. Обговорення кандидатури Бессалова Анатолія Володимировича для обрання на

посаду професора кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки.

5. Обговорення кандидатури Семка Віктора Володимировича для обрання на посаду

професора кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки.

6. Обговорення кандидатури Складанного Павла Миколайовича для обрання на посаду

старшого викладача кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки.

7. Проведення таємного голосування, оголошення та затвердження їх результатів.

Засідання кафедри 11.06.18

Дата: 11.06.2018 р.

Час проведення: 13.00

Аудиторія: 519

Порядок денний:

1. Звіти викладачів кафедри про виконання індивідуальних планів роботи за ІІ семестр

2017-2018 н.р.

2. Підсумки роботи кафедри у 2017-2018 н.р.

3. Обговорення навчального плану з кібербезпеки (бакалаврський рівень) (скорочений

рівень навчання).

4. Обговорення освітньої програми з кібербезпеки (бакалаврський рівень) (скорочений

рівень навчання).

5. Обговорення пояснювальної записки до освітньої програми з кібербезпеки

(бакалаврський рівень) (скорочений рівень навчання).

6. Обговорення автореферату Лімаря Ігоря Валерійовича на тему: «Криптографічний

захист системи електронного голосування з використанням протоколів квантової

криптографії».

Засідання кафедри 30.08.18

Дата: 30.08.2018 р.

Час проведення: 13.00

Аудиторія: 519

Порядок денний:

1. Результати вступної кампанії 2018 року.

2. Обговорення теми конференції «Нова освітня стратегія Університету: перший досвід,

актуальні питання та завдання на новий навчальний рік».

3. Різне.

Засідання кафедри 13.09.18

Дата: 13.09.2018 р.

Час проведення: 13.00

Аудиторія: 519

Порядок денний:

1. По організацію навчального процесу на кафедрі.

2. Про затвердження плану роботи кафедри на І семестр 2018-2019 навчального року.

3. Складання індивідуальних планів роботи викладачів кафедри на 2018-2019

навчальний рік.

4. Затвердження робочих програм навчальних дисциплін на І семестр 2018-2019

навчального року.

5. Викладання навчальних дисциплін в режимі 50/50.

6. Різне.

Засідання кафедри 03.10.18

Дата: 03.10.2018 р.

Час проведення: 13.00

Аудиторія: 519

Порядок денний:

1. Затвердження тем курсових робіт з навчальної дисципліни «Прикладні аспекти

технологій безпечного програмування» для студентів 3-го курсу спеціальності 125

Кібербезпека (науковий керівник канд. фіз.-мат. наук, доцент Спасітєлєва С.О.).

2. Затвердження тем курсових робіт з навчальної дисципліни «Технології безпеки

мережевої інфраструктури» для студентів 5-го курсу спеціальності 125 Кібербезпека

(науковий керівник д. тех. наук, професор Семко В.В.).

3. Затвердження екзаменаційних білетів для складання семестрового екзамену з

навчальної дисципліни «Захист інформації» для студентів 4-го курсу напряму

підготовки 6.040302 Інформатика.

Засідання кафедри 26.10.18

Дата: 26.10.2018 р.

Час проведення: 13.00

Аудиторія: 519

Порядок денний:

1. Затвердження тем дипломних робіт для студентів 5-го курсу спеціальності 125

Кібербезпека.

2. Обговорення плану роботи кафедри на 2019 рік.

3. Підготовка звітних матеріалів викладачами кафедри за 2018 рік.

4. Різне.

Засідання кафедри 06.12.18

Дата: 06.12.2018 р.

Час проведення: 13.00

Аудиторія: 519

Порядок денний:

1. Про організацію навчального процесу у зимовий період.

2. Затвердження екзаменаційних білетів для складання семестрових екзаменів у 2-му

атестаційному тижні 2018-2019 навчального року.

3. Затвердження програм екзаменів для складання семестрових екзаменів у 2-му

атестаційному тижні 2018-2019 навчального року.

4. Різне.

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter