Ви тут: Головна Про Факультет Новини Події

Події

Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)

 

 

06 жовтня 2016 року
Університет Грінченка

6 жовтня 2016 р. Університет Грінченка відвідали в рамках програми академічної мобільності Еразмус+ представники Університету Кадису (Іспанія)Хуан Карлос Гарсія Галінда, генеральний директор відділу міжнародних зв’язків та Андрес Сантана Аррібас, завідувач Центру співробітництва з країнами Східної Європи.

Гості відвідали навчальний корпус на вулиці Маршала Тимошенка, 13‑Б, зокрема, ознайомилися з роботою Центру тележурналістики «АстудіЯ», басейну та Лабораторії вбудованих систем.

Після чого розпочалася робоча зустріч в залі вченої ради зі студентами та науково-педагогічними працівниками нашого Університету. За доброю українською традицією захід розпочався з виконання пісні іспанською мовою «Нistoria de un amor» Карлоса Елета Альмарана, яку проспівав Богдан Карпук, студент 4-го курсу класу Петрикової Оксани Петрівни, Заслуженого діяча мистецтв України, доцента кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв. Зі вступним словом виступила Віннікова Наталія Миколаївна, проректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, доцент і запросила до слова пана Хуана Карлоса. Пан професор презентував діяльність Університету Кадису, зупинивши увагу на міжнародній діяльності, зокрема, на умовах майбутнього обміну студентами та викладачами між нашими закладами.

Університет Грінченка презентувала завідувач НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти Ольга Виговська. Свої підрозділи презентували Єременко Олена Володимирівна, директор Інституту філології, доктор філологічних наук, професор; Александрова Олена Станіславівна, декан Історико-філософського факультету, доктор філософських наук, професор; Сисоєва Світлана Олександрівна, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Міляєва Валерія Робертівна, завідувач науково-дослідної лабораторії культури лідерства, доктор психологічних наук, професор; Відейко Михайло Юрійович,завідувач науково-дослідної лабораторії археології Історико-філософського факультету, доктор історичних наук, старший науковий співробітник; Павлюк Роман Олександрович, заступник директора з науково-методичної та соціально-гуманітарної роботи Інституту людини, кандидат педагогічних наук; Сосновська Ольга Олександрівна,доцент кафедри фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління, кандидат економічних наук, доцент; Котенко Ольга Володимирівна, завідувач кафедри іноземних мов та методик їх навчання Педагогічного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент; Грицяк Ігор Андрійович, декан Факультету права та міжнародних відносин, доктор наук з державного управління, професор.

Студенти активно ставили питання напряму представникам Університету Кадису іспанською мовою.

Модератором зустрічі була Ольга Виговська. Робоча мова – англійська.

Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
Зустріч викладачів та студентів Університету з представниками Університету Кадису (Іспанія)
 

 

В Університеті Грінченка затверджено Декларацію про академічну доброчесність

30 вересня на Конференції трудового колективу Університету було затверджено Декларацію про академічну доброчесність Київського університету імені Бориса Грінченка, яка попередньо пройшла процедуру широкого обговорення на Зборах трудових колективів усіх структурних підрозділів та була схвалена Вченою радою Університету. До процесу обговорення та корегування тексту Декларації активно долучились Студентський парламент та Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету.

Декларація про академічну доброчесність Університету є частиною Кодексу корпоративної культури Університету. При укладанні тексту Декларації був урахований досвід провідних зарубіжних університетів у сфері академічної етики та доброчесної поведінки, де академічна доброчесність визначається як дотримання моральних і правових норм поведінки, вимог до професійної та наукової діяльності працівників, освітньої та науково-дослідної діяльності докторантів, аспірантів в академічному середовищі при здійсненні наукової, освітньої, інноваційної та творчої діяльності для забезпечення високого рівня довіри до результатів освітнього процесу, наукових і творчих досягнень.

Мета Декларації академічної доброчесності Університету полягає у визначенні та утвердженні основних пріоритетних принципів й цінностей внутрішнього забезпечення якості освіти та досліджень, дотримання яких представниками спільноти Університету є необхідною умовою створення сприятливого середовища для навчання і роботи, прагнення до істини, обміну знаннями, впровадження інновацій, інтелектуального розвитку студентів та працівників, підтримки особливих взаємовідносин відповідно до норм Корпоративної культури Університету, запобігання будь-яких проявів недоброчесної поведінки та порушення академічної доброчесності.

Декларація академічної доброчесності Університету регулює якість та дотримання етичних вимог співробітниками, студентами, докторантами, аспірантами у двох основних сферах діяльності Університету – освітній (освітня діяльність докторантів, аспірантів, студентів, викладацька діяльність науково-педагогічних і педагогічних працівників) та науковій (написання курсових, магістерських робіт, дослідницькі проекти, наукова діяльність, публікація результатів досліджень тощо). а також у міжособистісному спілкуванні.

У своїй професійній та освітній діяльності академічна спільнота Університету керується принципами: чесності й порядності, взаємної довіри, справедливості, рівної відповідальності, взаємоповаги та принципом лідерства-служіння. Підписання науковими, науково-педагогічними, педагогічними працівниками, студентами, докторантами, аспірантами Університету Декларації про академічну доброчесність є наступним важливим кроком для утвердження високих етичних норм та доброчесності в академічній спільноті Університету, справою честі кожного з членів грінченківської громади.

Декларація про академічну доброчесність науково-педагогічного, наукового, педагогічного працівника Університету

Декларація про академічну доброчесність студента, аспіранта, докторанта Університету

 

 

Аспірантські науково-методологічні семінари на кафедрі інформаційних технологій і математичних дисциплін

 

Протягом вересня-жовтня 2016 р. на кафедрі інформаційних технологій і математичних дисциплін пройшла серія науково-методологічних семінарів, на яких аспіранти кафедри представили результати свої наукових досліджень.

З доповідями виступили:

Бучинська Дар'я Леонідівна. Тема дисертаційного дослідження: «ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОЕКТУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ» (науковий керівник – Вембер Вікторія Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент);

Гладун Марія Анатоліївна. Тема дисертаційного дослідження: «РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ» (науковий керівник – Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України);

Дудник Ольга Володимирівна. Тема дисертаційного дослідження: «ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ» (науковий керівник – Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України);

Карпенко Анастасія Сергіївна.Тема дисертаційного дослідження: «ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАВЧАНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ НА БАЗІ GOOGLE АPPS» (науковий керівник – Жильцов Олексій Борисович, кандидат педагогічних наук, доцент);

Кучаковська Галина Андріївна. Тема дисертаційного дослідження: «Використання сервісів соціальних мереж у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи» (науковий керівник – Бодненко Дмитро Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент);

Співак Світлана Михайлівна. Тема дисертаційного дослідження: «ПРОЕКТУВАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО  СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ» (науковий керівник – Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України).

У процесі проведення семінарів члени кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін поставили аспірантам питання та зробили наголос на проблемах дискусійного характеру. Кафедра сподівається, що ці семінари стануть ще одним кроком молодих дослідників до досягнення мети – успішного захисту дисертацій!  

 

 

Засідання гуртка «Математичні студії»

30 вересня 2016 року під керівництвом доцентів кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін С.П. Радченка та С.О. Семеняки відбулося перше в цьому навчальному році засідання наукового гуртка «Математичні студії». Метою діяльності гуртка є підвищення інтересу студентів до вивчення математики, формування в них логічного мислення та вміння розв’язувати складні математичні задачі.

Під час заняття розглядалися цікаві задачі олімпіадного характеру та приклади з математичного аналізу, лінійної та векторної алгебри. На першому засіданні були присутні студенти: Цирканюк Діана, Шкварко Володимир (І курс, спеціальність «Математика»), Білоченко Олександр (ІІ курс, спеціальність «Інформатика») та Локазюк Олександра (V курс, спеціальність «Математика»).

Запрошуємо Всіх бажаючих до занять наукового гуртка, обіцяємо, що далі буде ще цікавіше!

 

 

Вітаємо Вас з Днем працівників освіти!

unnamed

28.09. 2016 р. ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ З ПРОФЕСОРОМ П'ЄРОМ-ПАУЛО МАЛЬЙОКО

 За програмою академічної мобільності Еразмус + професором  П’єром-Паоло Мальйокою  з Університету Фоджа(Італія) для викладачів і студентів факультету інформаційних технологій та управління з 26 вересня 2016 р. було прочитано цикл лекцій, зокрема:

·         «Управління процесом та його переваги»;

·         «Загальне управління якістю (TQM)»;

·         «Управління проектами»;

·         «Бенчмаркінг»;

·         «Justintime»;

·         «Реінжиніринг бізнес-процесу».

Також в рамках програми перебування 28 вересня 2016 р. відбулася зустріч професора з зацікавленим науково-педагогічним персоналом і студентами факультету за Круглим столом на тему «Проблеми та перспективи управління в економічній та соціальній сфері».

Були представлені презентації з двох сторін: про діяльність Факультету ІТ та управління та про Університет Фоджа. В рамках презентацій деканом факультету Михацькою А.В., завідувачами кафедр Поспєловою Т.В., Зеліско І.М було представлено напрями наукової діяльності кафедр управління,  фінансів та економіки.

Під час зустрічі відбулося обговорення основних напрямів наукових досліджень та наукових проектів Факультету та Університету Фоджа з метою подальшого міжнародного   співробітництва. Студенти висловили окрему  подяку професору за корисні лекції і високий рівень подачі матеріалу.

Також, було обговорено низку науково-практичних питань щодо стійкого збалансованого економічного зростання;  ефективного використання ресурсів держави;  поліпшення корпоративних відносин; особливостей підготовки фахівців у галузі менеджменту, орієнтованих на діяльність в умовах сучасної ринкової економіки.

Зустріч з італійським професором П’єром-Паоло Мальйокою надала змогу обмінятися досвідом співробітництва в міжнародному науковому та освітянському просторі та намітити подальші напрями співпраці.

2016-09-28 13.49.07
2016-09-28 14.08.22
2016-09-28 14.32.40
2016-09-28 14.37.22
2016-09-28 15.20.54
2016-09-28 15.22.22

 

Грінченківці вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру


28 вересня 2016 року
Бабин Яр

28 вересня, з нагоди 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру, студенти та співробітники Київського університету імені Бориса Грінченка вшанували пам'ять всіх загиблих у Бабиному Яру.

Доктор філософських наук, професор Фелікс Львович Левітас розпочав мітинг історичним екскурсом до однієї із найтрагічніших сторінок історії Голокосту в Україні 1941 року. Він розповів, що під час німецької окупації Києва у 1941—1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів нацистами євреїв та ромів, радянських військовополонених, в’язнів Сирецького концтабору, а також радянських підпільників, членів Організації українських націоналістів та інших. Лише за два дні, 29 та 30 вересня 1941 року там було розстріляно майже 34 тисячі євреїв. Масові розстріли у Бабиному Яру та розташованому поруч із ним Сирецькому концтаборі проводилися аж до звільнення Києва від окупації. За різними даними, в Бабиному Яру під час німецької окупації було розстріляно від 70 тисяч до 200 тисяч осіб.

Також Фелікс Львович зазначив, що лише в 1976-му в Бабиному Яру з'явився перший пам'ятник, на якому було написано, що там загинули радянські люди. І тільки після 1991 року, коли відзначалося 50-річчя трагедії Бабиного Яру, з'явився перший, невеликий пам'ятник єврейської трагедії.

По завершенню мітингу, грінченківська громада пройшла ходою пам’яті, поклавши квіти до пам’ятника активістці антифашистського підпілля Тетяні Маркус та до Меморіалу дітям, розстріляним у Бабиному Яру.

Грінченківці вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру
Грінченківці вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру
Грінченківці вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру
Грінченківці вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру
Грінченківці вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру
Грінченківці вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру
Грінченківці вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру
Грінченківці вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру
Грінченківці вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру
Грінченківці вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру
Грінченківці вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру
Грінченківці вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру
Грінченківці вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру
Грінченківці вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру
Грінченківці вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру
Грінченківці вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Новини Події