Ви тут: Головна Про Факультет Новини Події

Події

«Налаштування та експлуатація віртуального середовища кіберполігонів» у «Львівській політехніці»

Підвищення кваліфікації

З 25 по 28 вересня 2018 року старші викладачі кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Складанний Павло Миколайович та Соколов Володимир Юрійович пройшли курси підвищення кваліфікації при Національному університеті «Львівська політехніка». Тема курсів: «Налаштування та експлуатація віртуального середовища кіберполігонів». Метою пройдення курсів є поглиблення та вдосконалення загальнонауковових та професійних знань, вмінь та навичок. По закінченню курсів викладачі отримали сертифікати.

«Налаштування та експлуатація віртуально...

Науково-методична конференція “ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА“

В НАУКОВОМУ ПАРКУ КНЕУ, що функціонує в рамках Навчально-наукового інституту «ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» відбулася 4-5 жовтня 2018 р. Національна науково-методична конференція “ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА“. Професор кафедри фінансів та економіки д.е.н., доцент Краус Наталія Миколаївна та к.е.н., доцент кафедри управління Краус Катерина Миколаївна прийняли участь у даному науковому заході, шляхом дистанційного виступу на секції 4. Хмарні обчислення та технології блокчейну.

Тема доповіді науковців – “BLOCKCHAIN як комунікаційно-інформаційна ФІНАНСОВА новітня технологія цифровізації економіки”. Доцент Краус Катерина Миколаївна зазначила у своєму виступі, що Blockchain здатен трансформувати екосистему платежів за рахунок підвищення ефективності фінансових операцій по всьому світу. Банки та інші фінансові установи мають можливість поліпшити операційну ефективність при здійсненні транскордонних переказів в режимі реального часу, але в міру зростання обсягів транзакцій алгоритми Blockchain будуть піддаватися впливу кількох учасників, що збільшує ризик.

Професор Краус Наталія Миколаївна у ході дискусії звернула увагу на те, що основна перевага Blockchain-технологій з економічної точки зору полягає в тому, що це прозорий, швидкий, дешевий і безпечний спосіб проведення операцій із електронними грошима. Найперспективнішою сферою впровадження Blockchain є фінансова. Використання Blockchain як технологічної інновації сприятиме побудові дієвих і прозорих систем для відстеження й реєстрації фінансових операцій, а також підвищенню ефективності функціонування фінансової сфери, оскільки ці технології дають змогу працювати без посередництва третьої сторони.

Он-лайн трансляцію пленарного засідання конференції можна переглянути на офіційній сторінці КНЕУ у мережі Facebook за посиланням https://www.facebook.com/kneu.edu.ua/ .

IV Міжнародна Шумпетерівська Конференція «Наукова Спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера І Сучасність: Погляд Із Минулого В Майбутнє»

Професор кафедри фінансів та економіки Краус Наталія Миколаївна прийняла участь в ІV МІЖНАРОДНІЙ ШУМПЕТЕРІВСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ НАУКОВА СПАДЩИНА ЙОЗЕФА АЛОЇЗА ШУМПЕТЕРА І СУЧАСНІСТЬ: ПОГЛЯД ІЗ МИНУЛОГО В МАЙБУТНЄ, що відбулась 03-04 жовтня 2018 року в місті Чернівці.

В конференції прийняло участь близько 100 науковців, представників бізнесу та місцевого самоврядування України, Австрії, Польщі, Румунії, Норвегії. На конференції відбулось представлення та обговорення результатів дослідження змісту наукових здобутків Йозефа Алоїза Шумпетера, особливості формування та еволюційний характер теоретичної спадщини вченого, аналіз ринкових трансформацій, чинників зміцнення економічної безпеки країни, конкурентних переваг.

Доктор економічних наук Краус Наталія Миколаївна виступила на пленарному засіданні даної конференції з доповіддю " BLOCKCHAIN-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ДРАЙВЕР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВОГО ПРАГМАТИЗМУ ” . Науковець аргументувала у своєму виступі, що цифрові технології розвиваються з експоненційною (показовою) швидкістю, докорінно змінюючи суть бізнесу, дематеріалізують, демонетизують та демократизують кожну галузь. Завдяки сучасним технологіям в Україні з простої ідеї народжуються успішні бізнеси на кшталт Augmented Pixels (відомий завдяки розробці технологій і додатків у сфері доповненої реальності); Paymentwall (надає понад 120 методів оплати в усьому світі); Kwambio (Інтернет-магазин дизайнерських 3D-моделей).

Наталія Миколаївна в презентації представила стадії розвитку технології Blockchain, етапи розвитку в часовому розрізі Blockchain-технології та вказала можливості застосування технології розподіленого реєстру в додатках Blockchain.

В підсумку зазначила, що базовими складовими цифрової економіки, що розвиваються шляхом її цифровізації на сьогодні є інфраструктура, електронні ділові операції і електронна комерція. Цифровізація є значущим фактором технологічної еволюції, що дозволяє долати виробникам територіальні обмеження, знижувати трансакційні витрати прийняття рішень і укладення угод, розвивати нові моделі бізнесу, які засновані на мережевих ефектах, залучати споживача до процесу створення благ.

 

IV Міжнародна Шумпетерівська Конференція...
IV Міжнародна Шумпетерівська Конференція...
IV Міжнародна Шумпетерівська Конференція...
IV Міжнародна Шумпетерівська Конференція...

Звіт декана ФІТУ 2017-2018 н.р.

 

03 жовтня 2018 р. декан факультету інформаційних технологій та управління А.В. Михацька представила на Зборах трудового колективу звіт про діяльність факультету за 2017 – 2018 навчальний рік.

Алла Валер’янівна коротко охарактеризувала параметри кадрової ситуації і студентського контингенту та назвала основні цифри ключових показників діяльності факультету.

За звітний період, завдяки створенню нової кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки та розвитку кафедри фінансів та економіки, додалися ще дві спеціальності бакалаврської та магістерської підготовки – 125 «Кібербезпека» та 051 «Економіка».

Факультетом було організовано 7 конференцій в усіх напрямках науково-дослідної роботи по факультетським темам НДР. Серед них декан особливо відзначила ІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції», яка була організована і проведена кафедрою фінансів та економіки

У загальноуніверситетському рейтингу за 2017 рік колектив факультету зайняв 3 місце по університету в рейтингу «Лідер року».

Підводячи підсумок свого виступу, Алла Валер’янівна зазначила, що поряд з позитивними результатами роботи факультету, існують і проблеми, які слід вирішувати більш енергійно. В якості пріоритетного перспективного напрямку розвитку вона виділила активізацію наукової та міжнародної діяльності, активізацію публікаторської активності НПП, посилення профорієнтаційної роботи, започаткування турнірів для школярів, розширення співпраці з бізнесом і поліпшення якості баз практик.

На закінчення А.В. Михацька висловила подяку колективу факультету інформаційних технологій та управління за виконану роботу і звернулася зі словами вдячності до всіх структурних підрозділах університету, які співпрацюють з факультетом. Крім того, декан подякувала за допомогу та підтримку ректорат і ректора Київського університету імені Бориса Грінченка.

Збори трудового колективу факультету інформаційних технологій та управління визнали роботу декана задовільною.

 

Звіт декана ФІТУ 2017-2018 н.р.
Звіт декана ФІТУ 2017-2018 н.р.
Звіт декана ФІТУ 2017-2018 н.р.
Звіт декана ФІТУ 2017-2018 н.р.
Звіт декана ФІТУ 2017-2018 н.р.
Звіт декана ФІТУ 2017-2018 н.р.
Звіт декана ФІТУ 2017-2018 н.р.
Звіт декана ФІТУ 2017-2018 н.р.

Науково-практична конференція магістрантів "Студентський науковий пошук"

1 жовтня 2018 р. на кафедрі комп’ютерних наук і математики відбулася науково-практична конференція «Студентський науковий пошук – 2018».

 

Під час неї, магістранти спеціальності «Комп’ютерні науки» виступили з доповідями про стан виконання своїх наукових досліджень.

З вітальним словом виступила О.С. Литвин, завідувач кафедри комп’ютерних наук і математики, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник. Оксана Степанівна ознайомила присутніх із основними вимогами щодо захисту магістерських робіт, її процедурою. Далі учасники конференції презентували результати наукових пошуків, відповіли на запитання викладачів кафедри, отримали від них цінні науково-методичні рекомендації.

Сподіваємося, що цей захід допоможе магістрантам гідно представити результати магістерських робіт на передзахисті, який відбудеться в листопаді.

 

Науково-практична конференція магістрант...
Науково-практична конференція магістрант...
Науково-практична конференція магістрант...
Науково-практична конференція магістрант...
Науково-практична конференція магістрант...

 

 

Лекція Ігора Гужви на тему "Концептуальні засади управління зовнішньоторгівельною політикою України"

Зовнішня торгівля, як важлива складова зовнішьоекономічної та фінансової діяльності. 

Світова економіка стрімко розвивається, а це означає, що спеціалісти в данній сфері повинні ловити хвилю змін та володіти актуальною інформацією, тому з метою поглиблення теоретичних знань майбутніх фінансистів в рамках предмету «Управлінській облік» було проведено лекцію провідним економістом Ігорем Гужвою з елементами диспуту щодо зовнішньоторговельної спрямованості України.

В рамках заняття студенти дізнались на цікавих прикладах про основні проблеми та інструменти розвитку виходу на зовнішні ринки. Особливу увагу в ході навчання було приділено особливостям управління та перспективам вітчизняної промисловості шляхом формування інституційного середовища розвитку зовнішньої торгівлі.

Найбільшу зацікавленість серед студентів викликав диспут щодо високого відсотка імпорту закордонних товарів при наявному потенціалі вітчизняного виробництва. Неабиякий інтерес студенти проявили також до розмови про підготовку спеціалізованих фахівців з менеджменту міжнародною торгівлею і як результат виявили ключові аспекти розвитку та управляння зовнішньоторговельних відносин, місця та ролі управлінського обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

 

Лекція Ігора Гужви на тему "Концептуальн...
Лекція Ігора Гужви на тему "Концептуальн...
Лекція Ігора Гужви на тему "Концептуальн...
Лекція Ігора Гужви на тему "Концептуальн...
Лекція Ігора Гужви на тему "Концептуальн...
Лекція Ігора Гужви на тему "Концептуальн...
Лекція Ігора Гужви на тему "Концептуальн...
Лекція Ігора Гужви на тему "Концептуальн...
Лекція Ігора Гужви на тему "Концептуальн...
Лекція Ігора Гужви на тему "Концептуальн...
Лекція Ігора Гужви на тему "Концептуальн...
Лекція Ігора Гужви на тему "Концептуальн...

Командотворення РСС ФІТУ

Ось, нарешті, наші першокурсники зробили свій перший крок до своєї мети – стати частиною Ради студентського самоврядування ФІТУ!
 
26 вересня 2018 року відбулася наша перша зустріч на тренінгу «Знайомство».
 
Активні, веселі та з іскорками в очах студенти першого курсу спеціальностей нашого факультету з великим бажанням брали участь у цікавих іграх та вправах. Охоче розповідаючи про себе та демонструючи свої вміння, вони зуміли підкорити серця теперішнього складу РСС, адже кожен з них доводив чому саме він гідний бути серед «перших студентів ФІТУ». Плани у нашого молодого покоління неабиякі!
З нетерпінням чекаємо нашої наступної зустрічі,
 
З любов’ю, РСС ФІТУ

 

Командотворення РСС ФІТУ
Командотворення РСС ФІТУ
Командотворення РСС ФІТУ
Командотворення РСС ФІТУ
Командотворення РСС ФІТУ
Командотворення РСС ФІТУ
Командотворення РСС ФІТУ

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Новини Події