Ви тут: Головна Про Факультет Новини Події НАВЧАЄМО МАЙБУТНЬОМУ

НАВЧАЄМО МАЙБУТНЬОМУ

 

Як обрати професію, яка буде актуальною після закінчення навчального закладу? 

 Сьогоднішній світ мінливий, за 2-3 роки, поки ти сидиш на студентській лаві, змінюється все: технології, професії, відносини між людьми. Те, що було актуально вчора –1 втратить свою важливість завтра. Тож як обрати вчорашньому школяру, куди податись здобувати професію, якщо важко зрозуміти, до чого готуватись?

 В Україні не так багато навчальних закладів, які можуть підготувати фахівців згідно вимогам реалій ринку праці.

 Факультет інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка готує таких спеціалістів, навички яких будуть актуальні зараз і залишатимуться такими у майбутньому в галузях  інформаційних технологій , програмування, інтернету речей, інформаційної безпеки, прикладної та бізнес-математики, математичного моделювання, менеджменту організвцій, управління навчальним закладом, управління електронним навчанням, фінансів, банківської справи, страхування, публічного управління та адміністрування, електронного урядування. Надаючи при цьому можливість навчання як на бюджеті, так і на контрактній формі при доступній вартості.

Чи диктують технології тренди розвитку суспільства та  кому потрібна математика?

    ІТ галузь знаходиться на піку своєї популярності. За оцінками експертів, в найближчі 5 років у світі буде створено понад 5 мільйонів нових робочих місць в IТ-галузі. Попит на кваліфікованих програмістів в Україні сьогодні значно перевищує пропозицію, тому в них немає проблем з працевлаштуванням, а їх зарплати постійно зростають. Активно розвивається інтернет речей (ІоТ), технології під’єднання різних пристроїв до мережі та надання їм нових функції.  За даними дослідницьких компаній до 2020 року у світі буде понад 50 мільярдів таких пристроїв, а спеціаліст в ІоТ – стане однією із найзатребуваніших професій. Крім того, при сьогоднішньому рівні залучення комп’ютерних технологій в усі сфери життя суспільства гостро стала проблема інформаційної безпеки. Враховуючи все це, на бакалавраті в рамках спеціальності «Комп’ютерні науки» на Факультеті відкрито спеціалізації «інтернет речей» та «програмування», а на магістратурі – «безпека інформаційних систем».

    Інша спеціальність, яка стала дуже перспективною у зв’язку із проникненням математичних методів у різні сфери практичної діяльності і швидким прогресом обчислювальної техніки – це «математика». В її межах Університет Грінченка пропонує спеціалізації «прикладна математика» і «бізнес-математика». Студенти, крім фундаментальних математичних дисциплін, вивчатимуть дискретну математику, теорію алгоритмів, проективну геометрії і методи зображень, оптимізацію і дослідження операцій, математичне моделювання, фінансову математику та інші прикладні дисципліни для забезпечення перспективи влаштовуватись на роботу в ІТ- або бізнес-секторі, фінансових, наукових та аналітичних установах.

 

Фінансисти – професія людей достатку

    Якщо ж говорити про ринкову економіку і бізнес, то крім інформаційних технологій, тут діють фінансові закони. Гроші, фінансові потоки, грошовий та валютний ринок, котирування валют, капітал, форварди, ф’ючерси, облігації… Такі актуальні сьогодні слова, але для більшості трохи лякаючи і зовсім незрозумілі. Проте вони є повсякденними для людей, які на «ти» з усім, що пов’язано з грошима – фінансистів. За версією журналу «Фокус» банківська діяльність, що належить до сфери фінансів, входить до 15 найперспективніших галузей подальших 10 років, а фінансистів визнано однією з 20 найперспективніших професій наступного десятиліття.

    Всі професії у фінансовій сфері є універсальними і престижними. А оволодіти ними можна обравши спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».

    В Університеті Грінченка створено всі умови для якісної освіти - кожен викладач є високо досвідченим фахівцем своєї справи, значна частина професорсько-викладацького складу має практичний досвід роботи. З першого курсу створено центри розвитку практичних компетентностей, в яких значна частина навчального часу присвячена набуттю практичних навичок і закріпленню теоретичних знань, зокрема:

   Центр економічної дидактики – навчаючись, студенти розв’язують різноманітні ситуаційні завдання: аналізують ринки окремих товарів, прогнозують цінові зміни, моделюють прийняття ефективних рішень підприємством тощо.

   Центр банківських та фінансових послуг допомагає студентам набувати практичних навичок у галузі організації та технології здійснення банками та фінансовими інституціями пасивних та активних операцій, надання банківських та фінансових послуг, виконання операцій, пов’язаних з розрахунково-касовим, кредитним та іншими видами обслуговування широкого кола клієнтів.

    Центр страхового бізнесу надасть змогу оволодіти практичними навичками з реалізації основних бізнес-процесів страховика: просування страхової послуги, андерайтинг ризику, перестрахування, укладання договору страхування, формування та розміщення страхових резервів, врегулювання збитків.

    Центр фінансових проектів являє собою вже практичну платформу для підготовки майбутніх фахівців у галузі фінансів та бізнесменів в якому студенти набувають практичних навичок у галузі бухгалтерського обліку, міжнародних фінансів, фінансів підприємств та бізнесу.

 

 

Не хочу працювати, хочу…управляти

    В Україні існує багато різних видів підприємств різних форм власності, які працюють в різних сферах діяльності. Кожне підприємство, організація, установа, фірма, відділ, сектор, дільниця мають керівника – менеджера, який керує поточною діяльністю, добирає кваліфікований персонал, організує комерційну господарську, фінансову, інші види діяльності, організує розробку заходів щодо економічного та соціального розвитку, контролює їх виконання, аналізує результати фінансово-господарської діяльності. Великий попит на ринку праці на менеджерів та їх універсальність гарантують цим фахівцям високий рівень заробітної плати та постійну затребуваність. Саме тому кафедрою управління пропонуються освітні програми «Менеджмент організацій» за освітнім рівнем бакалавр і «Менеджмент організацій та адміністрування» за освітнім рівнем магістр.

    Управління – це практика, яка вимагає поєднання: неабиякої частки ремесла (досвіду) з деякою частиною мистецтва (інтуїція) і певним обсягом науки (аналізу) – так писав Генрі Мінцберг.

    Особливістю програм в нашому Університеті є використання так званих Центрів компетентностей, де студенти першого та другого курсів будуть здобувати не лише теоретичні знання, а й відпрацьовувати практичні навички. Наприклад,  в центрах основ управління та функціонального менеджменту студенти практично відпрацьовують лідерські якості, детально розглядають і вчаться вирішувати конкретні ситуації, які виникають в організаціях. Ці навички згодом будуть удосконалені на реальних практиках в організаціях і на підприємствах. В Центрі реінжинірингу бізнес-процесів студенти третього та четвертого курсів зможуть опанувати процесний підхід в управлінні. Подібна підготовка проводиться лише в школах MBA, проте наша програма також це передбачає.

    Студенти магістратури спеціальності «Менеджмент» матимуть змогу вибрати спеціалізацію «Управління проектами», яка є надзвичайно популярною на ринку праці. Під час навчання студенти проходять поглиблену підготовку у галузях стратегічного планування програм, технологій планування проектів та управління виконанням проекту, моніторингу та оцінювання проектів і програм, яка буде забезпечуватися професіоналами-практиками.

    Ми вимогливо підходимо до навчання і надаємо перевагу сучасним технологіям підготовки менеджерів: тренінгам, майстер-класам провідних менеджерів, ігровим імітаційним технологіям, аналізу кейс-стаді, командній роботі, дистанційному навчанню; оволодінню широким спектром компетенцій у різних функціональних галузях менеджменту, орієнтації на підготовку універсальних управлінців.

 

 

Хороший менеджер – універсальний менеджер? Чи є сфери, де потрібні особливі керівники?

    Система освіти в Україні, як і в багатьох європейських країнах, зазнала значних трансформацій: демократизується процес прийняття керівником управлінських рішень, сучасна українська школа набуває більшої самостійності в управлінській діяльності. Тому виникла нагальна потреба підготовки керівників різних типів закладів освіти (дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного та ін.), наступної їх перепідготовки та підвищення кваліфікації.

    Відповідно дуже актуальною є спеціальність «Управління навчальним закладом» і спеціалізації, які ми пропонуємо: експертиза в галузі освіти або управління інноваційним розвитком навчального закладу. Навчання за цією освітньою програмою передбачає опанування теорії та психології управління, основ кадрового менеджменту, управління фінансово-економічною діяльністю та інформаційними зв’язками навчального закладу, правових основ діяльності навчального закладу та ін. Широко використовується та показала позитивні результати дистанційна форма навчання.

    З  метою забезпечення потреб центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших органів і організацій, на які поширюється дія чинного Закону України «Про державну службу» у кваліфікованих кадрах Університетом розроблена програма підготовки за спеціальністю «Публічне управління і адміністрування» із можливістю вибору спеціалізацій: електронне врядування або муніципальне управління.

    Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих, відповідальних кадрів для державного управління та місцевого самоврядування і особлива увага приділяється таким питанням, як: аналіз державної політики, стратегічне планування, технологія управління й ухвалення управлінських рішень, механізми взаєморозуміння в управлінському спілкуванні, етика державного службовця, стиль роботи керівника, організація управлінської праці в державному управлінні тощо. Наші випускники  спроможні розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у суспільстві на рівні світових та європейських стандартів.

  

 

Але чому все таки Київський університет імені Бориса Грінченка?

    Університет Грінченка відкритий до нових світових  тенденцій в освіті. З цього навчального року для підвищення якості підготовки Університет запроваджує нову освітню стратегію , яка забезпечить високу конкурентоспроможність наших випускників. В її основу покладено навчання, засноване на практичній діяльності та дослідженнях. Що мається на увазі: зменшився час на традиційні лекції та теоретичні семінари за рахунок збільшення практичних занять, оновилась матеріально-технічна база за рахунок оновлення обладнання та програмного забезпечення, розширився формат практик і збільшена їх тривалість на провідних підприємствах, організаціях та установах. На базі Університету працюють наукові та творчі гуртки, де студенти тестують та вдосконалюють свої проекти в наближених умовах реальності.

    Крім того, що штатний професорсько-викладацький склад відрізняється високим професіоналізмом та креативності, вже традиційним стало запрошувати для проведення занять та зустрічей зі студентами провідних фахівців з управління, фінансів, IT-сфери, бізнесу та науки із можливістю подальшої роботи на фірмах та в установах, які вони представляють.

    Таким чином, після закінчення університету нашим випускникам не доведеться витрачати свій час на додаткові курси, після отримання диплому вони будуть достатньо компетентними, щоб відразу виконувати роботу якісно і задовольнити високі запити працедавців.

    Важливим є також те, що в цьому році Київський університет імені Бориса Грінченка спільно з Київською міською державною адміністрацією передбачили в правилах прийому  на 2017 рік вступ за квотою-3 для випускників шкіл міста Києва. Вона діє при вступі на навчання до нашого Університету за всіма спеціальностями та освітніми програмами бакалаврського рівня, поширюється тільки на денну форму навчання та складає 50% від кількості місць державного замовлення. Особи, які не зараховані на навчання в межах квоти-3, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах.

   Але навчання, хоч і основна діяльність наших студентів, та не єдина. Студентське життя веселе, цікаве і різноманітне.  Керує ним наша Рада студентського самоврядування, яка охоплює більшість сфер функціонування університету: навчальну, виховну, науково-дослідну, спортивно-оздоровчу, культурно-дозвіллєву, громадську. Також цей орган забезпечує захист прав та інтересів студентів і їхню участь в управлінні університетом. Тобто робота студентського самоврядування спрямована на зростання впливу студентів у захисті своїх прав та інтересів, розвитку їх лідерських, ділових та організаційних якостей, соціальної активності, громадянської свідомості; підвищення якості освіти; виховання відповідальності студентських колективів; розвиток здібностей та сприяння самореалізації студентів.

 Отже, для того, щоб влаштувати своє майбутнє вже сьогодні, приходьте навчатися в Університет Грінченка.

 

 2334

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Новини Події НАВЧАЄМО МАЙБУТНЬОМУ