Календар подій

Відкрита лекція професора Звонаря В.П.
До уваги студентів спеціальності 073 Менеджмент:
13 травня о 15.20 год. відбудеться відкрита лекція на тему «Корпоративна
соціальна відповідальність: еволюція концепції та українські реалії».

Лектор: Віктор Павлович Звонар, доктор економічних наук, старший
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу проблем
формування соціального капіталу Інституту демографії та соціальних
досліджень ім. М.В. Птухи Національної академії наук України, консультант
розробників проекту Державного стандарту України «Система управління
соціальною відповідальністю» у 2013–2014 рр., співавтор тематичного
розділу з проблем соціальної відповідальності для Щорічного Послання
Президента України до Верховної Ради України.

Платформа проведення: Google Meet.