Події

Професор кафедри фінансів та економіки, факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка д.е.н., доцент Краус Наталія Миколаївна взяла участь, з власним он-лайн виступом, у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки», яка відбулася 14 квітня 2021 року на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

З вітальним словом виступив ректор університету (Петришин Роман, д.фіз.-мат. н., професор) та завідувач кафедри фінансів та кредиту (професор Нікіфоров Петро Опанасович). Нікіфоров П.О. зазначив, що питання нової якості фінансових інструментів, що здійснюють суттєвий вплив на сталий розвиток економіки України є чи не найважливішою умовою. Більше 80 учасників заходу, мали змогу в ході доповідей на пленарному засіданні здійснити обмін знаннями в частині забезпечення фінансової безпеки України як чинника сталого розвитку економіки; аналізу впливу просторових чинників на бюджетне фінансування креативної індустрії в умовах сталого розвитку економіки України; з’ясування політичної складової забезпечення стійкості публічних фінансів України; розкриття змісту мережевого підходу в дослідженнях  фінансової безпеки.

Наталія Миколаївна, як керівник Центру провайдингу інновацій та цифрового підприємництва, що функціонує на кафедрі фінансів та економіки КУБГ, виступила на пленарному засіданні з доповіддю на тему: “Інституціонально-еволюційні фрейми “цифрового фінансиста” та його “цифровий генетичний код””.

Наталія Миколаївна звернула увагу на те, що відцифрований інтелектуальний капітал варто представляти за трансформаційною спіраллю виду: “відцифрований людський капітал – інститут цифрової освіти – інтелектуальна відцифрована праця – оцифрований інтелектуальний капітал – інтелектуальна цифрова активність – інтелектуальний/цифровий потенціал – цифрова культура – інтелектуальне/цифрове виробництво – інтелектуальний/цифровий продукт – цифровий капітал – цифрова економіка – …”. Вона представила авторське потенційне “кермо ментальних правил та норм” цифрової економіки за рівнями інституціональної платформи, якого варто дотримуватися в ході підготовки цифрового фінансиста, цифрового економіста, спеціаліста з цифрового підприємництва.

В своєму виступі Наталія Миколаївна зазначила, що щоб мати на ринку праці цифрових висококваліфікованих спеціалістів з цифрового підприємництва, потрібно вже сьогодні відшліфовувати наявний “генетичний код” інституту спеціаліста в частинні становлення інституту цифрового спеціаліста з цифрового підприємництва в умовах віртуальної реальності. Наталією Миколаївною в ході виступу було представлено авторське бачення контенту “цифрової людини” та пізнання наповненості інституту “цифрової людини” через використання категорії “фрейм”, “інститут”. Представлено авторські інституціонально-еволюційні фрейми “цифрової людини” як “генетичного коду” цифрового підприємництва, серед чого названо: інститут цифрової освіти; інтелектуальна відцифрована праця; інститут оцифрованого інтелектуального капіталу; інтелектуальна цифрова активність, мобільність; інтелектуальний цифровий потенціал; цифрові компетенції, навики, культура; цифрове підприємництво; цифровий продукт/послуга; інститут цифрового капіталу.

 

Краус Катерина Миколаївна, доцент кафедри управління, Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка взяла участь з виступом, в Міжнародній науково-практичній конференції “Фінансові інструменти сталого розвитку економіки”, яка відбулася 14 квітня 2021 року в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича та представила свої тези доповіді на тему Практика використання збалансованої системи показників оцінки ефективності управління підприємством.

Перша частина пленарного засідання була проведена англійською мовою на якій з виступили з доповідями 8 учасників з закордонних вузів-партнерів, серед них:

Sandal, Jan-Urban, Prof. h. c. mult, Dr. h. c. mult, Doctor of Philosophy, Rector and Owner of Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway (Principles of lending and borrowing in social entrepreneurship);

Ghimire, Rudra Prasad, Affiliated Honorary Research Fellow, Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway, Ph.D. Scholar, Tribhuvani University, Nepal (Financial Investment Gap for Sustainable Development: An Observation of South Asian Perspective);

Sorin Gabriel Anton, Professor, Ph.D. Department of Finance, Money and Public Administration Faculty of Economics and Business Administration “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Romania (Debt overhang and firm growth. New empirical evidence from Central and Eastern Europe);

Thel Augusto Monteiro, PhD in Business Management by Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), Brazil (Agile management methodologies: the use of customer lifetime value as a strategic tool to attract and keep loyal customers and increase business profit);

Sereda, Viktor, PhD in Law, Affiliated Honorary Research Fellow, Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Ukraine, Norway (Reliable protection of foreign investments is the key to success on the path to sustainable economic development (Theoretical aspect).

Катерина Миколаївна, як керівник Центру функціонального менеджменту, що функціонує на кафедрі управління Київського університету імені Бориса Грінченка, в своєму виступі зазначила, що оцінку ефективності управління з використанням різноманітних систем нефінансових показників можемо простежити у “Піраміді ефективності”, “Квантовому вимірюванні досягнень”, концепції сегментації організації по рівнях. Світові тенденції з використання збалансованої системи показників, на жаль, не притаманні Україні. Науковець зауважила, що представники комерційного сектору в Україні все ще віддають перевагу методикам оцінки ефективності своєї діяльності, що базуються на системі фінансових показників. За наявності ініціатив оцінки ефективності управління, на підприємствах України зазвичай використовують одну з таких груп фінансових показників: загальні результативні, продуктивності управлінської праці, економічності апарату управління.

Катерина Миколаївна, підсумовуючи свій виступ загострила свою увагу на тому факті, що важливою сьогодні є стратегічна прозахідна політика в Україні в частині використання підприємствами збалансованої системи показників для оцінки ефективності управління, адже вона призведе не тільки до посилення партнерських зв’язків з європейськими й світовими компаніями, але й до розширення національного наукового комплексу, удосконалення дослідницьких методик.

 

14 квітня 2021 р. для наших студентів спеціальності 111 Математика заняття провів кандидат фізико-математичних наук Тарас Тимошкевич, автор онлайн-проєкту «Математика як інструмент мислення», засновник фізико-математичної школи «Мудрамакітра». 

Під час заняття наші студенти відточували свої навички застосовувати один із фундаментальних інструментів, який використовується як в елементарній, так і у вищій математиці, – встановлювати взаємно-однозначні відповідності й порівнювати множини, не підраховуючи кількість елементів в кожній з них.

Легкі на перший погляд задачі виявились зовсім не легкими, але нашим студентам вдалось під керівництвом Тараса розв’язати майже всі. Шкода тільки, що часу забракло для всіх підготовлених для нас задач, пара промайнула як одна хвилина.

Дуже дякуємо нашому гостю та сподіваємось на наступні зустрічі із цікавими задачами для наших математиків і всіх, хто закоханий в математику!

До речі, пропонуємо «для задоволення» ( ©Тарас Тимошкевич) розв’язати задачу: серед чисел від 2 до 2021 яких чисел більше – простих чи кратних трьом?

 

22 – 23 березня відбулася Міжнародна онлайн- конференція зі штучного інтелекту та сталих інформаційних технологій для розумних міст (Університет Гутама Будди, Індія) - International Conference on Artificial Intelligence and Sustainable Computing for Smart Cities.

На цьому міжнародному заході  Факультет інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка представили  завідувач кафедри управління – Ільїч Людмила Миколаївна та професор кафедри управління Світлана Миколаївна Кожем’якіна. Професори кафедри управління презентували модель прогнозування продуктивності праці в нематеріальній сфері.

Результати наукових досліджень Ільїч Л.М та Кожем’якіної С.М. були високо оцінені учасниками міжнародної онлайн-конференції.

 

26.03.2021 р. відбулись практичні заняття з курсу «Економікс» для студентів 1 курсу груп Екб-1-20-4.0д та ФіКб-1-20-4.0д з теми «Бюджетно-податкова політика». Метою заняття є формування практичних навичок проведення аналізу динаміки та структури доходів і видатків державного бюджету України з використанням MS Excel.

Студенти проаналізували динаміку абсолютних показників основних статей доходів і видатків державного бюджету України з 2000 по 2019 роки та динаміку їх частки:

 • Податкові надходження (у доходах бюджету)
 • Податок та збір на доходи фізичних осіб (у доходах бюджету)
 • Податок на прибуток підприємств (у доходах бюджету)
 • Податок на додану вартість (у доходах бюджету)
 • Акцизний податок (у доходах бюджету)
 • Неподаткові надходження (у доходах бюджету)
 • Оборона (у видатках бюджету)
 • Охорона здоров’я (у видатках бюджету)
 • Виконання загальнодержавних функцій (у видатках бюджету)
 • Обслуговування боргу (у видатках бюджету)
 • Освіта (у видатках бюджету)
 • Соціальний захист та соціальне забезпечення (у видатках бюджету)
 • Економічна діяльність (у видатках бюджету)
 • Охорона навколишнього природного середовища (у видатках бюджету)
 • Житлово-комунальне господарство (у видатках бюджету)
 • Духовний та фізичний розвиток (у видатках бюджету)
 • Громадський порядок, безпека та судова влада (у видатках бюджету)
 • Кредитування (у видатках бюджету)
 • Дефіцит бюджету (у видатках бюджету)

Результати узагальнено у вигляді діаграм, зроблено ряд висновків.

Відео практичного заняття:

Фрагмент ЕК:

https://youtu.be/6rGg59bNxHs

фрагмент 1 ФІК:

https://youtu.be/-E3bPmir1x4

фрагмент 2 ФІК:

https://youtu.be/TdNfvtOd2pA

02 квітня 2021 в рамках роботи Центру провайдингу інновацій та цифрового підприємництва (кафедра фінансів та економіки ФІТУ) та Центру функціонального менеджменту (кафедри управління ФІТУ) було проведено робочу зустріч з партнерами грантовому проєкту «Teaching Digital Entrepreneurship» та обговорено напрацювання в рамках другого етапу його реалізації в частині підготовки інтелектуального продукту (книги) “Як вести бізнес у цифрову епоху?”. Організаторами зустрічі були University of Salerno професори Roberto PARENTE та Antonio BOTTI (Італія). Лідери даної книги ознайомили партнерів проєкту з особливостями підготовки матеріалів та вказали на особливості роботи в ході підготовки практичних кейсів.

Професор, доктор наук Pierpaolo MAGLIOCCA (Universita degli studi di Foggia, Італія), представив на обговорення план написання текстової книги “Doing business digitally”. Ним була надана і розкрита змістова структура книги, вказані параграфи, серед чого параграфи: Цифрова інфраструктура, Цифрова стратегія, Цифрова бізнес Екосистема, Цифровий бізнес-план та стартап проєкти, Соціально-економічна диджиталізація, Управління цифровими венчурами, Цифрова трансформація традиційного бізнесу, Цифрові форми ведення бізнесу.

Доцент кафедри управління, Краус Катерна Миколаївна, зауважила, що робочою групою від КУБГ погоджено робочий план на наступні місяці роботи над книгами. Визначена важлива роль використання в освітньому процесів інноваційних бізнес-моделей.

Штепа Олена Валентинівна, доцент кафедри управління,  зазначила, що робота з кейсами є важливим етапом в ході реалізації проєкту, так як даватиме змогу в майбутньому студентам набути низки цифрових навичок ведення цифрового бізнесу.

Професор кафедри фінансів та економіки Краус Наталія Миколаївна в ході обговорення представила попередні основні результати щодо інноваційно-цифрового підприємництва як ключової ланки становлення Індустрії Х.0 в умовах віртуальної реальності. Розкрила сильні та слабкі сторони “цифрових управлінців”. Так до сильних сторін віднесено технологічна грамотність та широкий кругозір; знання технологічної архітектури; значний досвід впровадження і реалізації проєктів; стратегічне мислення; розуміння впливу технологій на бізнес-процеси і поведінки клієнтів/споживачів. Вказала світові інноваційно-цифрові простори, що формують віртуальну реальність Industry X.0, спеціалізація яких підключення цифрових продуктів/послуг, цифрова інженерія, цифрове виробництво та операції. Учасники-партнери, в ході обговорення прийняли рішення за місяць представити попередні матеріали робочих груп, з метою того, щоб якісно реалізовувати другий робочий етап грантового проєкту «Teaching Digital Entrepreneurship».

 

Щороку, під час весняних та осінніх канікул, Департамент освіти і науки проводить освітній фестиваль управлінської майстерності «Kyiv EdFest», який вже став традиційним. Це фестиваль для вихователів, вчителів, керівників гуртків, майстрів, викладачів, психологів, управлінців.

У 2021 році Фестиваль відбувся з 22 по 27 березня 2021 р. в онлайн форматі. До команди Kyiv EdFest долучилось ще більше професіоналів у різних сферах суспільного життя, серед них і викладачі Факультету інформаційних технологій та управління:

Поспєлова Тетяна Вадимівна, доктор наук з державного управління, професор кафедри управління провела майстер-клас в рамках освітнього фестивалю управлінської майстерності «Лідерство як воно є: прийняття інтуїтивних рішень» - https://www.facebook.com/KyivEdFest/videos/171951221425675

Казак Оксана Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та економіки провела онлайн тренінг «Командна діяльність: твій шлях до успіху» - https://www.facebook.com/KyivEdFest/videos/131565508910313

Вембер Вікторія Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики провела семінар на тему «Формувальне оцінювання та цифрові технології для його реалізації» - https://www.facebook.com/KyivEdFest/videos/274082427583082

Щиро дякуємо нашим партнерам, спікерам та учасникам! Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!

Подяка Поспєловій Т.В.

Подяка Казак О.О.

Подяка Вембер В.П.

Сторінка 1 із 100