Світлій пам’яті Молчанова Ігоря Миколайовича (03.09.1929 – 20.06.2019)

 

molchanov

Колектив викладачів, співробітників, студентів Київського університету імені Бориса Грінченка із сумом повідомляє про смерть професора кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління доктора фізико-математичних наук Молчанова Ігоря Миколайовича і висловлює щире співчуття рідним і близьким з приводу непоправної втрати.

Працюючи на різних посадах в Інституті кібернетики АН УРСР, Ігор Миколайович стояв біля витоків створення обчислювальної техніки в тодішньому СРСР. У 1968 р. за розробку нових принципів побудови структур малих машин для інженерних розрахунків і математичного забезпечення до них, впроваджених в обчислювальних машинах серії «МИР», І. Молчанов з колегами отримав Державну премію СРСР.

Починаючи з 1990 року, професор Молчанов займався проблемами інтелектуалізації комп’ютерів і розробляв принципи створення інтелектуального чисельного і прикладного програмного забезпечення для комп’ютерів, в тому числі комп'ютерів з паралельною організацією обчислень.

У 1992 році отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». В 1993 р. за цикл робіт «Математичні методи і програмні засоби для розпаралелювання та розв'язання задач на розподілених багатопроцесорних ЕОМ» вчений з колегами удостоєний Державної премії України.

В Київському університеті імені Бориса Грінченка Ігор Миколайович працював з 2000 року, з 2009 по 2012 рр. був завідувачем кафедри інформатики університету.

Професор Ігор Миколайович Молчанов є автором 13 наукових монографій і понад 300 статей, опублікованих російською, українською, англійською, німецькою мовами в різних країнах. Під його керівництвом захищено 20 кандидатських і 5 докторських дисертацій.Колеги та студенти поважали його як висококваліфікованого фахівця, надзвичайно шляхетну, принципову і чесну людину.

Вічна пам'ять…..