Участь викладачів кафедри комп’ютерних наук і математики у XVIІI Міжнародній науково-практичній конференції «Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології»

19-20 вересня 2019 р. викладачі кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Литвин О.С., Абрамов В.О., Машкіна І.В. та Носенко Т.І. взяли участь в XVIІI Міжнародній науково-практичній конференції «ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: РЕСУРСИ І ТЕХНОЛОГІЇ». Організаторами конференції є Міністерство освіти і науки України; ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»; ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»; НДІ інтелектуальної власності НАПравН України; НДІ інформатики і права НАПравН України та Інститут наукових досліджень економічних реформ (ISRER) при Міністерстві економіки Республіки Азербайджан.

Мета конференції – всебічне обговорення актуальних наукових і практичних проблем розвитку суспільства в епоху цифровізації.

В конференції взяли участь викладачі, підприємці, керівники інформаційних та аналітичних служб, бібліотечні працівники, фахівці з цифрових технологій і безпеки, представники інноваційних структур, бізнес-асоціацій, органів влади та управління, громадських організацій, незалежні експерти.

Питання, які були винесені на обговорення, були дуже актуальними із необхідністю нагального вирішення: становлення цифрової економіки та основні виклики для суспільства; Big Data, інтернет-аналітика та пов’язані з цим нові форми бізнесу; інформаційна безпека держава онлайн; технології штучного інтелекту; цифрові технології в освіті та наукових дослідженнях; вплив цифрової трансформації на функції держави; інтеграція України до єдиної цифрової екосистеми Європи та ін.

Хочеться відмітити, що одна із запрошених гостей на конференції - Плєвако Ксенія (менеджер освітніх проектів Київської міської державної адміністрації) – є випускницею Університету Грінченка спеціальності «Інформатика». Завжди приємно, коли наші випускники є успішними в професійній діяльності та побудові кар’єри.