Заняття у Центрі живої математики

 

18 жовтня 2019 року у Центрі живої математики пройшло дуже цікаве і активне практичне заняття студентів 1 курсу спеціальності 111 Математика з дисципліни «Лінійна алгебра» на тему «Методи обчислення визначників». Особливістю його було те, що для матричного числення та знаходження визначників студенти використовували авторський метод шаблонів у середовищі Excel викладача кафедри комп’ютерних наук і математики Радченка С.П.

            Першим кроком було ознайомлення з середовищем та алгоритмом роботи методу шаблонів, яким наші студенти-математики оволоділи в достатньо короткий термін. Студенти оцінили можливості методу по спрощенню виконання одноманітних арифметичних операцій при множення матриць, а також легко засвоїти методи обчислення визначників. Студенти помітили, що робота у такому середовищі дозволяє у випадку помилки перероблювати не весь приклад, а тільки ту частину, де вона сталася, що економить час. Це відбувається тому, що вся робота студента у такого типу вправах повністю контролюється програмним середовищем.

  Цікавим було те, що студенти при засвоєнні нового методу проявили значно більше активності та самостійності, заняття було справді «живе»! Навіть у процесі розв’язування першого прикладу у студентів почали з’являтися нові ідеї, які вони прагнули показати всій групі. При цьому цілком зрозумілим було прагнення студентів діяти саме у ключі методу – підвищення ефективності процесу розв’язування вправ.

На завершення студенти отримали домашнє завдання, яке полягало у тому, що вони самі створять методом шаблонів своє власне унікальне домашнє завдання у будь-якій кількості, яку студент запланує виконати. Крім того, студенти погодилися провести спеціальне дослідження, яке полягає у порівнянні ефективності «електронного» та «ручного» методів у точних вимірах часових проміжків.

У результаті спільного короткого обговорення студентами та викладачем всіх нюансів проведеного заняття була підтверджена необхідність розвивати такі підходи до вдосконалення практичної роботи з навчальним матеріалом.