Вітаємо з успішним захистом кандидатських дисертацій!

 

29 жовтня 2019 р. у спеціалізованій вченій раді Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ) відбулися захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті. До захисту було представлено дві роботи:

«Розробка та впровадження електронних освітніх ресурсів у процесі навчання інформатики учнів початкової школи» (автор – Бойко М.А.);

«Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища підготовки студентів галузі знань „Інформаційні технології”» (автор – Співак С.М.).

Щиро вітаємо викладачів кафедри комп’ютерних наук і математики – Бойко Марію Анатоліївну, Співак Світлану Михайлівну та їхнього наукового керівника – Морзе Наталію Вікторівну, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, професора кафедри комп’ютерних наук і математики з успішним захистом кандидатських дисертацій та бажаємо нових наукових звершень!