ВІТАЄМО ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ З УСПІШИМ ЗАХИСТОМ

29 жовтня 2019 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної Академії Наук України відбулися захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційно технології. До захисту було представлено дві роботи:

старшого викладача кафедри інформайної та кібернетичної безпеки Соколова Володимира Юрійовича на тему «Методи і засоби підвищення інформаційної та функціональної безпеки безпроводових мереж передавання даних»;

старшого викладача кафедри інформайної та кібернетичної безпеки Платоненка Артема Вадимовича на тему «Технологія забезпечення функціональної безпеки систем бездротового зв’язку на основі вдосконалення парольних політик».

Щиро вітаємо викладачів зджобувачів та їхнього наукового керівника – Бурячка Володимира Леонідовича, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедрою інформайної та кібернетичної безпеки з успішним захистом кандидатських дисертацій та бажаємо нових наукових звершень!