Збори трудового колективу

21 вересня 2016 року відбулися збори трудового колективу Факультету інформаційних техногій та управління.

Обговорили та одноголосно підтримали КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУТРИ УНІВЕРСИТЕТУ та декларації про академічну доброчесність.

Було підтримано кандидатуру на посаду декана Факультету інформаційних технологій та управління Михацьку Аллу Валер’янівну.

Також представниками Факультету до Вченої Ради Університету обрано: доктора педагогічних наук Гладкову Валентину Миколаївну та доктора економічних наук Рамського Андрія Юрійовича.

Наприкінці зборів було обрано делегатів на конферецію трудового колективу Університету від факультету інформаційних технологій та управління.