Колектив Факультету щиро вітає викладачів Сосновську О.О.,Співак С.М.,Бойко М.А., Соколова В.Ю., Платоненка А.В.

Колектив Факультету щиро вітає викладачів

Сосновську Ольгу Олександрівну з присудженням наукового ступеня  доктора економічних наук за спеціальністю 08,00,04 - економіка та управління підприємствами (тема -  "Управління економічною безпекою підприємст зв'язку: теорія та методологія").

Співак Світлану Михайлівну та   Бойко Марію Анатоліївну з присудженням наукового ступеня кандидата педагогічних наук з спеціальності «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

Соколова Володимира Юрійовича з присудженням наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційно технології (тема -  «Методи і засоби підвищення інформаційної та функціональної безпеки безпроводових мереж передавання даних»)

Платоненка Артема Вадимовича з присудженням наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційно технології (тема -  «Технологія забезпечення функціональної безпеки систем бездротового зв’язку на основі вдосконалення парольних політик»)

Бажаємо молодим кандидатам наук, а також їх науковим керівникам –    Бурячка Володимира Леонідовича, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедрою інформайної та кібернетичної безпеки та Морзе Наталії Вікторівні , доктору педагогічних наук, професору кафедри КНіМ, член-кореспонденту НАПН України  міцного здоров’я, радості, прагнення до нових наукових висот!

 

786_copy_copy.jpg