Сумна звістка

Сьогодні українська математична наука понесла тяжку втрату – не стало видатного вченого, академіка-секретаря Відділення математики НАН України, директора Інституту математики НАН України, академіка Анатолія Михайловича Самойленка.

Його вагомі наукові результати в галузі диференціальних рівнянь і теорії нелінійних коливань визнані на міжнародному рівні, про що свідчать, зокрема, усталені в математичній літературі терміни «чисельно-аналітичний метод Самойленка», «функція Гріна-Самойленка» та ін.

Автор численних монографій, посібників і наукових статей, Анатолій Михайлович приділяв велику увагу підготовці висококваліфікованих наукових і педагогічних кадрів. Його безпосередні учні та вихованці очолюваного ним Інституту математики успішно працюють сьогодні в наукових математичних центрах і університетах України та багатьох зарубіжних країн. Серед випускників аспірантури Інституту математики НАН України є й викладачі нашого університету, а магістри-грінченківці математичної спеціальності сьогодні навчаються в аспірантурі цього авторитетного наукового закладу.

Схиляємося у жалобі перед світлою пам’яттю Анатолія Михайловича Самойленка і висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам, усьому колективу Інституту математики НАН України.

Samoilenko.jpg