Розвиток чотирьох «К» у системі методичної підготовки майбутніх учителів математики

20 квітня 2021 р. для студентів-математиків відбулась гостьова лекція Годованюк Тетяни Леонідівни, доктора педагогічних наук, професора кафедри вищої математики та методики навчання математики, проректора з наукової роботи Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини. У межах лекційного заняття на тему: «Розвиток чотирьох «К» у системі методичної підготовки майбутніх учителів математики» було представлено основні тренди шкільної математичної освіти та вимоги до сучасного вчителя математики, розкрито таємницю чотирьох «К», на яких базується робота сучасного вчителя, – креативність, комунікативність, критичне мислення та командна робота.

До зустрічі також доєдналися викладачі кафедри природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної освіти та циклової комісії економіко-математичних дисциплін і менеджменту Фахового коледжу «Універсум» нашого Університету.