Завершення 2 секцій ради роботодавців

26 квітня 2021 р. відбулось засідання секції «Управління, фінансів та економіки» та 28 квітня засідання секції «Інформаціних технологій та математики Ради роботодавців Факультету інформаційних технологій та управління. Нарада проходила під керівництвом Голови ради роботодавців ФІТУ Катющенко Ольга Володимирівна, кандидат технічних наук, директорка сервісних служб ТОВ Старлайт Продакшн та керівника секції «Управління, фінансів та економіки» Боброва Євгенія Анатолійовича – доктора економічних наук, начальника відділу інформаційного супроводження фінансово-економічної діяльності Департаменту інформаційного супроводження Дирекції інформатизації та аналізу «Енергоатом».

На засіданні розглядались дужі важливі питання спільної роботи представників Ради роботодавців та Факультету: можливості участі роботодавців у забезпеченні практичної підготовки студентів факультету за бакалаврськими та магістерськими освітніми програмами, оновлення змісту  освітньої програми: першого (бакалаврського рівня) 051.00.01 Економіка міста (Урбаністика) та  оновлення освітньої програми  (ОПП) другого магістерського рівня 125.00.01 Безпека інформаційних та комунікаційних систем з урахуванням актуальних потреб ринку праці та практичного досвіду, обговорення рекомендацій та зауважень експертних груп Національного  агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) за результатами проведених акредитацій освітніх  програми ФІТУ.

Було прийнято цілий ряд важливих спільних рішень Ради роботодавців та Факультету, які будуть сприяти зміцненню практичної підготовки студентів на провідних підприємствах Києва.