Аспірантські науково-методологічні семінари на кафедрі інформаційних технологій і математичних дисциплін

 

Протягом вересня-жовтня 2016 р. на кафедрі інформаційних технологій і математичних дисциплін пройшла серія науково-методологічних семінарів, на яких аспіранти кафедри представили результати свої наукових досліджень.

З доповідями виступили:

Бучинська Дар'я Леонідівна. Тема дисертаційного дослідження: «ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОЕКТУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ» (науковий керівник – Вембер Вікторія Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент);

Гладун Марія Анатоліївна. Тема дисертаційного дослідження: «РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ» (науковий керівник – Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України);

Дудник Ольга Володимирівна. Тема дисертаційного дослідження: «ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ» (науковий керівник – Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України);

Карпенко Анастасія Сергіївна.Тема дисертаційного дослідження: «ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАВЧАНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ НА БАЗІ GOOGLE АPPS» (науковий керівник – Жильцов Олексій Борисович, кандидат педагогічних наук, доцент);

Кучаковська Галина Андріївна. Тема дисертаційного дослідження: «Використання сервісів соціальних мереж у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи» (науковий керівник – Бодненко Дмитро Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент);

Співак Світлана Михайлівна. Тема дисертаційного дослідження: «ПРОЕКТУВАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО  СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ» (науковий керівник – Морзе Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України).

У процесі проведення семінарів члени кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін поставили аспірантам питання та зробили наголос на проблемах дискусійного характеру. Кафедра сподівається, що ці семінари стануть ще одним кроком молодих дослідників до досягнення мети – успішного захисту дисертацій!