Засідання гуртка «Математичні студії» 2021

19 жовтня 2021 року відбулося засідання гуртка «Математичні студії».

Під час заняття розглядалися цікаві олімпіадні задачі та приклади з лінійної та векторної алгебри. Студенти-першокурсники є сьогодні головним об’єктом цікавості керівників гуртка, оскільки у цьому році була прийнята стратегія максимального залучення студентів до творчої діяльності в галузі математики вже з перших днів навчання. Сподіваємось це принесе згодом хороші результати. 

Не дивлячись на те, що студенти першого курсу ще не мають достатнього досвіду творчої роботи, а також мають початкові знання з окремих розділів математики, заняття вдалось зробити цікавим завдяки проблемній постановці питання. По мірі засвоєння студентами першого курсу нових знань задачі на засіданнях гуртка будуть ускладнюватись. У кінці заняття домовились про наступні заняття в онлайн форматі.

Керівники гуртка прищеплюють любов до математики,  допомагають студентам розвивати логічне мислення та розв’язувати складні задачі.

Планом дій гуртка передбачені заняття зі студентами не тільки математичної спеціальності, а також інформатиків. Основною формою роботи гуртка будуть об’ємні задачі, які за структурою будуть нагадувати скоріше проекти, над якими студент буде працювати протягом певного часу з наступною доповіддю на черговому засіданні. Також планується історична тема досліджень, пов’язана з діяльністю та життєвим шляхом видатних математиків. Окрема форма доповідей буде присвячена цікавим задачам, які були раніше розв’язані, але мають велике значення для розвитку творчих здібностей студентів, що відвідують гурток.