Захист проєктів наукового гуртка «Використання ІКТ в освітньому процесі 2022»

13 грудня 2022 року в рамках роботи студентського наукового гуртка «Використання ІКТ в освітньому процесі» (керівник Бодненко Д.М.,співкерівник Кучаковська Г.A.) відбувся захист проєктів студентів університету. В ході підготовки проєктів студенти досліджували хмарні сервіси (Google Blogger, Google Форми; Lucidchart, Classroom), їх головні особливості і специфіку використання. Отримані результати студенти представили у вигляді електронно-методичних матеріалів для розміщення в LMS MOODLE. Під час захисту студентами розкрито результати досліджень виникнення, розробки, теоретичного і практичного використання зазначених сервісів в професійній діяльності. Студенти мали змогу не тільки презентувати свої проєкти, але й оцінювати одне одного за визначеними критеріями. У захисті взяли участь 3 команди, в кожній з яких були доповідачі теоретичної частини дослідження та практики використання заявлених сервісів для наукових задач різного типу. Учасники висловлювали свої власні зауваження щодо проєктів конкурентів, об'єктивну критику та побажання. Таким чином, в рамках реалізації проєктів проводилась не тільки науково-дослідницька робота членів гуртка, а й забезпечувалась їх командна діяльність.