Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Підвищення кваліфікації. Дидактичний модуль

Підвищення кваліфікації. Дидактичний модуль 

        30 і 31 березня 2017 р. викладачі кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін: Д.М. Бодненко, О.М. Глушак, І.В. Машкіна, Т.І. Носенко, С.О. Семеняка, пройшли підвищення кваліфікації в межах дидактичного модуля. Метою модулю є покращення рівня педагогічної майстерності викладачів та розширення їхніх знань про сучасні можливості інформаційних технологій і методичного забезпечення освітнього процесу.

      Заняття проводив О.Б. Жильцов, проректор з науково-методичної та навчальної роботи Університету, кандидат педагогічних наук, доцент.

      У результаті опанування матеріалу дидактичного модуля слухачі отримали новітню інформацію про освітні програми та профілі, основні вимоги до їх розробки та представлення; з’ясували місце навчальної дисципліни в системі підготовки фахівця певної спеціальності; дізналися про особливості та способи реалізації навчання, що засноване на дослідженнях; здійснили апробацію сучасних он-лайн сервісів щодо розробки методичного забезпечення навчальних курсів.