Якісна освіта – основа стабільного зростання

Якісна освіта – основа стабільного зростання

       Правильний вибір професії є основою для самоствердження в суспільстві, важливим етапом соціалізації особистості на шляху до самостійного життя. Найбільшого успіху в професії досягає той, для кого вона стала результатом свідомого та самостійного вибору. Дане положення лягло в основу профорієнтаційної діяльності, яка проводиться на Факультеті інформаційних технологій та управління.

      В умовах сучасності затребуваними є спеціалісти, що здатні оперативно знаходити та застосовувати інформацію, системно і креативно мислити, знаходити нестандартні рішення, швидко адаптуватися до соціально-виробничих процесів, а також фахівці, готові до постійного самовдосконалення в умовах глобальної комунікації та інформатизації суспільства. Спеціальності, які запроваджені та розвиваються на Факультеті інформаційних технологій та управління: комп’ютерні науки, математика, фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент, в повній мірі відповідають вимогам сьогодення.

       Ця теза була однією з багатьох, на яку звертали увагу під час зустрічей з випускниками освітніх закладів міста Корсунь-Шевченківський Черкаської області 13 квітня 2017 року Бодненко Дмитро Миколайович (заступник декана факультету), Семеняка Світлана Олексіївна (доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін) та Козак Оксана Олексіївна (старший викладач кафедри фінансів та економіки).

       У співбесідах зі студентами педагогічного коледжу імені Тараса Шевченка, учнями 10-11 класів Корсунь-Шевченківської гімназії та Корсунь-Шевченківського ліцею, загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №№ 1, 2, 5 піднімалися питання нової освітньої стратегії Університету, заснованої на практико орієнтованому навчанні, питання стажування та можливості отримання подвійних дипломів вищих навчальних закладів країн Європейського Союзу. Особлива увага як зі сторони учнів, так і зі сторони вчителів, приділялася інформації щодо умов вступу, кількості бюджетних місць на відповідні спеціальності та вибору навчальних практик з перспективою подальшого працевлаштування.

        Говорять, що ніякий вітер не буде попутнім, якщо ти не визначився з напрямком руху. Сподіваємося, що профорієнтаційна робота, яку проводять викладачі ФІТУ, допоможе випускникам зорієнтуватися у світі професій і відшукати свій напрямок.