Затверджено нові освітні програми для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів "Безпека інформаційних і комунікаційних систем

На засіданні Вченої ради Університету 23 листопада 2017 року розглянуто та затверджено освітні програми для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів "Безпека інформаційних і комунікаційних систем (код 125.00.01) (спеціальність125 Кібербезпека, галузь знань 12 Інформаційні технології).