Відкрите заняття гуртка «Використання ІКТ в освітньому процесі»

    21 грудня 2017 року на відкритому занятті гуртка «Використання ІКТ в освітньому процесі» (керівник: Бодненко Д.М., співкерівники: Литвин О. С., Кучаковська Г.С.) відбувся захист проектів студентів університету з використання хмарних технологій в професійній діяльності. 

    Вході захисту проектів, досліджувалися хмарні сервіси (Google Classroom, Wikipedia, Facebook, Telegram, TesTeach тощо) їх головні особливості і специфіка використання у роботі фахівців філології (українська мова та література; германські мови та літератури). Студентами розкрито результати науково-дослідної роботи з виникнення, розробки, теоретичного і практичного використання хмарних сервісів в професійній діяльності. Особливістю проектів було дослідження роботи хмарних сервісів і імплементації матеріалів у вигляді комплексу електронно-методичних матеріалів з теми в ELMS MOODLE Київського університету імені Бориса Грінченка.

   Студенти мали змогу не тільки презентувати свої проекти широкій аудиторії, але й оцінювати одне одного за визначеними критеріями (теоретичний, практичний (семінарські, лабораторні роботи), тестовий контроль (банк питань) і публікація оцінювались за відповідною шкалою). У двох етапах прийняли участь 7 команд (Google Classroom, Wikipedia, Facebook, Telegram, TesTeachPrometeus, Gallo), в кожній з яких були доповідачі теоретичної частини дослідження та практики реалізації заявлених сервісів. Такий захід передбачив не тільки науково-дослідницьку роботу гуртка а й команду діяльність учасників освітнього процесу. Учасники проектів висловлювали свої власні побажання щодо проектів конкурентів, об’єктивну (але не завжди) критику, позитивні і негативні відгуки.

    Такий захід стимулює серед студентської молоді навчання на дослідницькій основі та командну роботу. У ході аналізу кожного з проектів учасників, відкрилися нові можливості хмарних сервісів. Було окреслено перспективи використання їх у роботі фахівця української та іноземної мови, зазначено основні переваги і недоліки використання сервісів як в освітньому процесі, так і в практичній діяльності майбутніх фахівців.