Перша практика студентів першого курсу спеціальності «Комп’ютерні науки»

   20 лютого 2018 року відбулась звітна конференція студентів групи ІНб-1-17-4.0д спеціальності «Комп’ютерні науки» в рамках навчальної практики (з комп’ютерних наук) під керівництвом завідувача кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка Литвин О.С., доктора технічних наук, професора Бушми О.В., кандидата технічних наук, доцента Абрамова В.О. та ст. викладача Співак С.М.

   Навчальна практика з комп’ютерних наук – важливий етап на шляху фахової підготовки бакалавра в галузі інформаційних технологій. Цей етап наближає студентів до майбутньої професії, ознайомлює їх з практичними аспектами подальшої професійної діяльності, сприяє розвитку їх творчих здібностей, навичок, ділової співпраці у колективі. Ця практика формує первинний досвід професійної діяльності та сприяє успішному саморозвитку студента. Така форма практичної підготовки фахівця покликана не тільки забезпечити набуття професійних компетентностей, а також суттєво впливає на формування важливих рис особистості спеціаліста.

   Специфіка навчальної практики з комп’ютерних наук на першому курсі полягає у тому, що студент окрім теоретичних знань про будову та принципи функціонування сучасних апаратних засобів обчислювальних систем отримує практичні навички, необхідні для раціонального використання сучасної обчислювальної техніки та передових технологій, вміння працювати з периферійними засобами, локальними комп’ютерними мережами, ефективно використовувати Інтернет, створювати фізичні об’єкти та електронні схеми, досліджувати їх властивості, а також узагальнювати, представляти та захищати отримані результати роботи. Набуття та закріплення комплексу компетентностей в сфері інформаційних технологій організується у спеціалізованому Центрі розвитку компетентностей (ЦРК), що суттєво підвищує ефективність навчального процесу.

   Робота студента у період навчальної прак­тики з комп’ютерних наук хара­ктери­зується тією ж різноманітністю функцій, що й робота фахівця з інформаційних технологій, тобто передбачає різні напрями самостійної діяльності студента на сучасному комп’ютеризованому робочому місці, а саме:

  • визначення обсягу потрібної технічної інформації, її пошук та узагальнення;
  • теоретичне та практичне дослідження принципів побудови сучасних обчислювальних засобів і систем;
  • налаштування та обслуговування обчислювальних систем і периферійних пристроїв;
  • створення фізичних об’єктів інформаційних технологій;
  • розробка та практична реалізація електронних схем;
  • дослідження властивостей електронних пристроїв;
  • отримання та узагальнення результатів дослідження об’єктів інформаційних технологій;
  • презентація та захист отриманих результатів дослідження тощо.

 Творчий характер практики передбачає, що у її процесі в кожного студента розвиваються дослідницькі здібності, здатність до нестандартного вирішення фахових завдань.

   Комплексний характер практики передбачає те, що студент вивчає інформаційні матеріали з обчислювальних техніки, узагальнює отримані результати, самостійно обирає шляхи реалізації об’єктів інформаційних технологій і використовує напрацювання для розробки електронних і електромеханічних пристроїв вбудованого керування реальним об’єктом. При цьому студент виконує необхідну дослідницьку роботу, навчається роботі з документами, отримає практику презентації та захисту власної розробки.

   Окрім творчої роботи у Центрі розвитку компетентностей в програмі практики було закладено проведення екскурсій, а саме відвідування сучасних лабораторій та ІТ-компаній, що мали на меті допомогти нашим студентам зробити усвідомлений вибір майбутньої спеціалізації.

   Тож, за два тижні наші студенти відвідали 3 екскурсії. Спочатку ми відправилися в лабораторію-акселератор для хардвердових стартапів «IoT Hub». Тут нашим студентам прочитали лекцію про Інтернет речей, як одну з найпопулярніших концепцій в сучасній футурології. Також, нам розповіли про особливості створення стартапів, їх просування на закордонний ринок, чим власне і займається лабораторія-акселератор. На цій зустрічі студенти мали можливість подивитися існуючі стартапи різних команд, поспілкуватися з їх розробниками та навіть випробувати деякі на собі. Студенти залишилися задоволені такою екскурсією і навіть виявили бажання спробувати згенерувати ідеї для власного стартапу!

   Наступною студенти відвідали відкриту лабораторію електроніки Lampa на базі кафедри Конструювання електронно-обчислювальної апаратури факультету електроніки НТУУ «КПІ». Це відкрита лабораторія для вивчення електроніки, проведення досліджень, розробки проектів і створення прототипів. Хоча лабораторія функціонує на базі КПІ, вона відкрита для всіх бажаючих. Сюди приходять студенти з інших факультетів КПІ та інших вишів, школярі, випускники. В лабораторії є все необхідне для вивчення та розробки електронних пристроїв.

   Третьої студенти відвідали компанію NetCracker Technology - світовий лідер в області створення і впровадження комплексних BSS / OSS-рішень для провайдерів послуг зв'язку, великих підприємств і державних установ. Провідні спеціалісти компанії прочитали нашим студентам цікаву лекцію про необхідні Hard та Soft Skills, які необхідні сьогоднішньому ІТ-професіоналу та про перспективи навчанння і кар’єри талановитої молоді в компанії.

В цілому студенти успішно пройшли практику. А результати практики залежали від сумлінності роботи кожного студента та їх уміння співпрацювати разом.