Переддипломна практика студентів ІV курсу спеціальності «Інформатика» групи ІНб-1-14-4.0д

   23 лютого 2018 р. відбулася звітна конференція із захистом переддипломної практики студентів ІV курсу групи ІНб-1-14-4.0д під керівництвом старшого викладача Співак С.М., та викладача Сабліної М.А., кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління.

   Педагогічна практика (переддипломна) тривала 2 тижні з 05.02 по 17.02 2018 р. та передбачала різноаспектну самостійну діяльність студентів на робочому місці вчителя-предметника та класного керівника. Метою переддипломної практики було формування у майбутніх фахівців професійних умінь та навичок, а головне – готовності до професійної педагогічної діяльності.

   Базами для проведення практик були як загальноосвітні навчальні заклади м. Києва, так і наш Університет в рамках соціального проекту «З Києвом та для Києва». У соціальному проекті «З Києвом та для Києва» практиканти проводили уроки з комп’ютерної грамотності, організації ефективної роботи на ПК та надавали ІКТ-консультації пенсіонерам Оболонського району.

    Зміст практики (переддипломної) педагогічної в школі передбачав ті ж складові, що й педагогічна практика (навчальна), але з урахуванням особливостей професійно-педагогічної діяльності вчителя-предметника та класного керівника з учнями старших (ІІІ ступінь загальноосвітньої школи), що зумовлює різноманітність форм, методів, засобів навчання основних фахових предметів, забезпечення викладання навчальних предметів відповідно до профілю навчання або спеціалізації, здійснення профорієнтаційної роботи, підготовку старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання. Таким чином відбувалося ускладнення й урізноманітнення за предметом, змістом і характером діяльності студентів, які перебували на переддипломній педагогічній практиці.

Під час проходження практики студенти-практиканти виконували ряд завдань, а саме:

  • надавали допомогу вчителю у розробленні і виготовленні дидактичних і методичних матеріалів;
  • розробляли комп’ютерну підтримку вивчення конкретної навчальної теми до уроків;
  • підготували план-проспект профорієнтаційного заходу для учнів старших класів, де здійснили презентацію історії розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка, напрями, спеціальності та рівні підготовки фахівців;
  • ознайомили учнівський та педагогічний колектив із цікавими подіями життя Київського університету імені Бориса Грінченка, іменами видатних педагогів, з якими пов’язано історію та сьогодення закладу.

Після проходження практики студенти вчасно подали усю необхідну документацію на кафедру, в цілому практика пройшла успішно. Студенти були задоволені та вражені насиченістю програми та різноманітністю завдань, який виконує вчитель в школі!