Якісна освіта – основа стабільного зростання

   Вдале обрання професії є запорукою для самоствердження в суспільстві, важливим етапом соціалізації особистості на шляху до самостійного життя. Топові місця в рейтингу успішних професіоналів досягає той, для кого спеціальність стала результатом свідомого та самостійного вибору. Зазначена теза слугує головною ідеєю профорієнтаційної діяльності, яка проводиться на Факультеті інформаційних технологій та управління.

   Нині затребуваними є професіонали, що здатні оперативно знаходити та застосовувати інформацію, моделювати складні процеси, проводити обчислення, швидко адаптуватися до соціально-виробничих процесів, а також фахівці, готові до постійного самовдосконалення в умовах глобальної комунікації та інформатизації суспільства. Спеціальності, які запроваджені та розвиваються на Факультеті інформаційних технологій та управління: комп’ютерні науки, кібербезпека, математика, фінанси, банківська справа та страхування, економіка та менеджмент, в повній мірі відповідають вимогам сьогодення.

   Зазначена теза була однією з багатьох, на яку звертали увагу 22 березня 2018 року під час зустрічей з випускниками освітніх закладів міста Богуслав Київської області Литвин Оксана Степанівна (завідувач кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін) та Бодненко Дмитро Миколайович (доцент кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін).

   У співбесідах зі студентами КВНЗ КОР "Богуславського гуманітарного коледжу імені І.С. Нечуя-Левицького", учнями 10-11 класів богуславських загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №№ 1, 2, 3 піднімалися питання нової освітньої стратегії Університету та дорожньої карти розвитку якості освіти Університету, заснованої на практико орієнтованому навчанні, питання стажування та можливості отримання подвійних дипломів вищих навчальних закладів країн Європейського Союзу. Особлива увага, як зі сторони учнів так і зі сторони вчителів, приділялася інформації щодо умов вступу, кількості бюджетних місць на відповідні спеціальності та вибору навчальних практик з перспективою подальшого працевлаштування.

   Народна мудрість стверджує: «сійте зерно скрізь де можете, адже невідомо де зійде найкращий урожай». Віримо, що профорієнтаційна робота, яку проводять співробітники ФІТУ, допоможе випускникам зорієнтуватися у розмаїтті спеціальностей і відшукати свій напрямок.