Переддипломна педагогічна практика студентів-математиків

    3 квітня 2018 р. відбулася звітна конференція із захистом переддипломної (педагогічної) практики студентів ІV курсу групи МАб-1-14-4.0д під керівництвом старшого викладача СкоробрещукГ.М., кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління.

   Педагогічна практика (переддипломна) тривала 6 тижнів: з 12.02 по 24.03 2018 р. та передбачала різноаспектну самостійну діяльність студентів на робочому місці вчителя математики та класного керівника. Метою переддипломної практики було формування у майбутніх учителів професійних умінь та навичок та їхньої готовності до професійної педагогічної діяльності.

   Базами для проведення практик були загальноосвітні навчальні заклади м. Києва та Київської області.

    Зміст практики (переддипломної) педагогічної в школі передбачав ті ж складові, що й педагогічна практика (навчальна), але з урахуванням особливостей професійно-педагогічної діяльності вчителя-математика та класного керівника, що зумовлює різноманітність форм, методів, засобів навчання основних фахових предметів, забезпечення викладання навчальних предметів відповідно до профілю навчання або спеціалізації, здійснення профорієнтаційної роботи, підготовку старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання. Таким чином відбувалося ускладнення й урізноманітнення за предметом, змістом і характером діяльності студентів, які перебували на переддипломній педагогічній практиці.

Основним завданням практики було набуття навичок прийняття самостійних рішень під час проведення навчально-виховної, організаційної та дослідницької роботи в реальних умовах загальноосвітніх закладів.

Після проходження практики студенти вчасно подали усю необхідну документацію на кафедру.

В цілому практика пройшла успішно. Студенти були задоволені та вражені насиченістю програми та різноманітністю завдань, який виконує вчитель в школі! В результаті проходження практики студенти змінили власну точку зору в позитивну сторону щодо професії вчителя, і навіть дехто з них виявили бажання зв’язати свою професійну кар’єру з викладацькою діяльністю.