Проходження практики студентами 3 курсу спеціальності "Інформатика"

    Відповідно до навчального плану напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*» студенти ІІІ курсу проходили практику з 12 березня по 07 квітня 2018 року. Практика передбачає формування потреби у студентів осмисленого опанування й усвідомлення практичної значущості професійних знань, підготовку до діяльності вчителя, набуття комплексу професійних умінь та навичок, виховання стійкого інтересу до педагогічної діяльності. Вона спрямована на розвиток у студентів умінь, навичок застосовувати сучасні засоби і методи навчання.

    Педагогічна практика (навчальна) передбачає:

-       ознайомлення з базою практики (середня загальноосвітня школа, спецшкола (школа-інтернат), гімназія, ліцей, колегіум, загальноосвітня школа-інтернат тощо),

-       спостереження та аналіз різних аспектів навчально-виховного процесу,

-       допомогу вчителю у виготовленні дидактичних матеріалів до уроків,

-       проведення фрагментів уроків або уроків повністю,

-       проведення позакласних виховних заходів,

-       проведення профорієнтаційних заходів,

-       надання індивідуальної допомоги учням,

-       здійснення навчально-методичної діяльності.

    Основним завданням практики з педагогічної практики (навчальної) є:

-       виховання стійкого інтересу до професії вчителя, переконаності в правильності
її вибору;

-       формування цілісної наукової картини педагогічної діяльності;

-       формування нового педагогічного мислення;

-       формування професійних умінь і навичок, необхідних для успішного здійснення навчально-виховного процесу;

-       розвиток потреби в самоосвіті й удосконалюванні професійних знань і вмінь;

-       формування досвіду творчої педагогічної діяльності, дослідницького підходу
до педагогічного процесу;

-       формування професійно значимих якостей особистості майбутнього вчителя
і його активної педагогічної позиції;

-       надання допомоги освітнім установам у розв’язанні завдань виховання учнів.

    Базами практики були НВК №141 “ОРТ”, спеціалізована школа  № 194 “Перспектива”, гімназія №59 імені О.М. Бойченка, спеціалізована школа №214, український колеж ім. В.О. Сухомлинського. На базі цих навчальних закладів студенти мали змогу відточити свої навики в підготовці та проведенні занять, роботи з різними програмними засобами при вивчення інформатики та перейняти практичний досвід своїх старших наставників від бази практики. Таким чином закріпити набуті теоретичні та практичні знання в університеті в умовах реальної роботи в школі.

      В процесі проходження практики студенти готували уроки, розробляли навчально-методичне забезпечення, електронні освітні ресурси для підтримки навчального процесу, проводили виховні та профорієнтаційні заходи.