Захист проектів наукового гуртка «Використання ІКТ в освітньому процесі 2018»

   30 травня 2018 року в рамках роботи студентського наукового гуртка «Використання ІКТ в освітньому процесі» (керівник БодненкоД. М., співкерівник: Г.A. Кучаковська), відбувся захист проектів студентів університету.

   В ході підготовки проектів студенти досліджували наукометричні бази (DOAJ та Web of Science), їх головні особливості і специфіку використання. Отримані результати студенти представили у вигляді електронно-методичних матеріалів з теми до ELMS MOODLE. Під час захисту студентами розкрито результати науково-дослідної роботи з виникнення, розробки, теоретичного і практичного використання зазначених сервісів в професійній діяльності. Студенти мали змогу не тільки презентувати свої проекти, але й оцінювати одне одного за визначеними критеріями. У захисті прийняли участь 2 команди, в кожній з яких були доповідачі теоретичної частини дослідження та практики використання заявлених баз для наукових задач різного типу. Учасники проектів висловлювали свої власні зауваження щодо проектів конкурентів, об’єктивну критику та побажання.

   Таким чином, в рамках реалізації проектів проводилась не тільки науково-дослідницька робота членів гуртка, а й забезпечувалась їх командна діяльність.