Науково-методичний семінар кафедри ІТМД

    В рамках міжнародного проекту за підтримки Erasmus+ КА2 «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP група учасників від Київського університету імені Бориса Грінченка, що є учасником даного проекту, ознайомилась з досвідом роботи Університету Кіпру http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5509-navchalnyi-vizyt-do-universytetu-kipru.html. Одна з цікавих тем, що була представлена в межах навчального візиту, – «The Use of Digital Technologies in Mathematics Education».

    21 червня 2018 року В.П. Вембер, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін провела семінар на тему: «Використання цифрових технологій для математичної освіти» для викладачів і студентів кафедри.

    Вхідне опитування про програмні засоби та онлайнові ресурси для математичної освіти було проведено з використанням власних мобільних пристроїв учасників, відповіді відображені на віртуальній дошці. Опитування показало, що більшість ресурсів, які використовують європейські партнери, мало відомі в нашому Університеті.

 Учасники з інтересом ознайомилися з можливостями представлених онлайнових сервісів та математичних бібліотек, зокрема https://www.nctm.org, http://nlvm.usu.edu, http://www.multiplication.com, https://mathematics.library.cornell.edu, https://www.explorelearning.com .

Детальне дослідження можливостей та напрямків використання даних ресурсів може стати предметом подальших наукових пошуків.

    З інформацією та звітом про проведений семінар можна також ознайомитися на сайті проекту MoPED: http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seminar-vykorystannia-tsyfrovykh-tekhnolohii-dlia-matematychnoi-osvity/