«Новий науковий рік розпочато!».

12 вересня 2018 р. кафедра комп’ютерних наук і математики відкрила свій новий науковий рік науково-методологічним семінаром на тему: «Підготовка студентів спеціальності "Початкова освіта" до проектування мультимедійних освітніх ресурсів засобами хмаро орієнтованих сервісів». Доповідачем виступила аспірант кафедри Д. Л. Настас (науковий керівник – доц. В. П. Вембер).

Під час доповіді авторка дослідження розкрила можливості використання хмаро орієнтованих сервісів для проектування мультимедійних освітніх ресурсів, охарактеризувала особливості формування у майбутніх вчителів початкової школи навичок роботи з хмаро орієнтованими сервісами у межах вивчення низки навчальних дисциплін («ІКТ в освіті», «Методика навчання інформатики», «Спецпрактикум із інформатики», «Спецкурс із інформатики») та відповіла на запитання присутніх.

Колектив кафедри дякує Дар’ї Леонідівні за цікаву доповідь і бажає їй скорішого захисту кандидатської дисертації!