Звіт декана ФІТУ 2017-2018 н.р.

 

03 жовтня 2018 р. декан факультету інформаційних технологій та управління А.В. Михацька представила на Зборах трудового колективу звіт про діяльність факультету за 2017 – 2018 навчальний рік.

Алла Валер’янівна коротко охарактеризувала параметри кадрової ситуації і студентського контингенту та назвала основні цифри ключових показників діяльності факультету.

За звітний період, завдяки створенню нової кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки та розвитку кафедри фінансів та економіки, додалися ще дві спеціальності бакалаврської та магістерської підготовки – 125 «Кібербезпека» та 051 «Економіка».

Факультетом було організовано 7 конференцій в усіх напрямках науково-дослідної роботи по факультетським темам НДР. Серед них декан особливо відзначила ІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції», яка була організована і проведена кафедрою фінансів та економіки

У загальноуніверситетському рейтингу за 2017 рік колектив факультету зайняв 3 місце по університету в рейтингу «Лідер року».

Підводячи підсумок свого виступу, Алла Валер’янівна зазначила, що поряд з позитивними результатами роботи факультету, існують і проблеми, які слід вирішувати більш енергійно. В якості пріоритетного перспективного напрямку розвитку вона виділила активізацію наукової та міжнародної діяльності, активізацію публікаторської активності НПП, посилення профорієнтаційної роботи, започаткування турнірів для школярів, розширення співпраці з бізнесом і поліпшення якості баз практик.

На закінчення А.В. Михацька висловила подяку колективу факультету інформаційних технологій та управління за виконану роботу і звернулася зі словами вдячності до всіх структурних підрозділах університету, які співпрацюють з факультетом. Крім того, декан подякувала за допомогу та підтримку ректорат і ректора Київського університету імені Бориса Грінченка.

Збори трудового колективу факультету інформаційних технологій та управління визнали роботу декана задовільною.