Профорієнтація у Вишгороді

Вибір професії – вибір майбутнього


Правильний вибір професії є основою для самоствердження в суспільстві, важливим етапом соціалізації особистості на шляху до самостійного життя. Найбільшого успіху в професії досягає той, для кого вона стала результатом свідомого та самостійного вибору. Дане положення лягло в основу профорієнтаційної діяльності, яка проводиться на Факультеті інформаційних технологій та управління.

 

В умовах сучасності затребуваними є спеціалісти, що володіють компетентностями оперативно знаходити та застосовувати інформацію, моделювати складні процеси, проводити обчислення, швидко адаптуватися до соціально-виробничих процесів, а також фахівці, які здатні до постійного самовдосконалення в умовах глобальної комунікації та інформатизації суспільства. Спеціальності, які запроваджені та розвиваються на Факультеті інформаційних технологій та управління: комп’ютерні науки, кібербезпека, математика, фінанси, банківська справа та страхування, економіка, менеджмент, в повній мірі відповідають вимогам сьогодення.

 

Ця теза була однією з багатьох, на яку звертали увагу 16 листопада 2018 року під час зустрічей з випускниками освітніх закладів міста Вишгород Київської області Акіліна Олена Володимирівна (завідувач кафедри управління), Семеняка Світлана Олексіївна (доцент кафедри комп’ютерних наук і математики), Казак Оксана Олексіївна (старший викладач кафедри фінансів та економіки).

 

У співбесідах з учнями 10-11 класів Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я», ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та Вишгородської районної гімназії «Інтелект» піднімалися питання нової освітньої стратегії Університету, заснованої на практико орієнтованому навчанні. Особлива увага, як зі сторони учнів так і зі сторони вчителів, приділялася інформації щодо умов вступу, кількості бюджетних місць на відповідні спеціальності та вибору навчальних практик з перспективою подальшого працевлаштування.

 

Сподіваємося, що профорієнтаційна робота, яку проводять викладачі ФІТУ, допоможе випускникам зорієнтуватися у світі професій і відшукати свій напрямок подальшої діяльності.