Звіт про результати виробничої (асистентської) практики студентів VІ курсу спеціальності 112 Комп’ютерні науки

Виробничу (асистентську) практику студентів VІ курсу другого (магістерського) освітнього рівня денної форми навчання спеціальності 122 Комп’ютерні науки, освітньої програми «Інформатика» групи ІНм-1-17-1.4д Факультету інформаційних технологій та управління було проведено в термін з 01.10.2018 р. по 12.11.2018 р. (6 тижнів).

 

Обсяг завдань та засоби їх виконання визначені програмою практики і були повідомлені студентам-практикантам на настановчій конференції, яка відбулась 01.10.2018 року.

 

Студенти-практиканти були розподілені між керівниками практики у відповідності з їх індивідуальним навчальним навантаженням:

  1. Литвин О.С. (12 студентів).
  2. Бодненко Д.М. (3 студентів);

 

Відповідальним керівником виробничої (асистентської) практики призначено Бодненко Д.М.

 

Базою для проведення практики визначено:

Київський університет імені Бориса Грінченка, кафедра комп’ютерних наук і математики (м.Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б).

 

Студентів направлено та закріплено керівників практики:

1. Василенка Андрія В’ячеславовича

2. Ващенка Анатолія Тарасовича

3. Войціх Наталію Олександрівну

4. Гуменюка Микиту Дмитровича

5. Кайдана Максима Анатолійовича

6. Карасюка Георгія Олександровича

7. Кривка Дениса Олексійовича

8. Кузьменко Анастасію Вікторівну

9. Ліпіна Тимура Михайловича

10. Сагайдака Олександра Володимировича

11. Смовжа Станіслава Максимовича

12. Степаненко Анастасію Романівну

Керівник практики від Університету:

Литвин Оксана Степанівна – завідувач кафедри комп’ютерних наук і математики, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

13. Тельних Людмилу Володимирівну

14. Уварова Максима Андрійовича

15. Чілій Олену Володимирівну

Керівник практики від Університету:

Бодненко Дмитро Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики Кількість студентів що проходили практику за розподілом університету – 15 осіб, за клопотанням – відсутні.

 

У процесі практики відбувався тісний контакт керівників практики з студентами-практикантами. Кожним керівником практики були визначені дні індивідуальних консультацій, складено графіки проведення практики кожним студентом. Щоденно керівники безпосередньо контролювали виконання завдань практики студентами.

 

Програму практики було виконано всіма студентами.

 

Слід відзначити студентів: Гуменюка М.Д., Карасюка Г.О., Кузьменка А.В., Чилій О.В., які відповідально працювали та творчо підійшли до виконання завдань практики, за що були відзначені оцінкою «А» за шкалою ECTS.

 

Підсумкова конференція відбулась 12.11.2018 року, на якій студентам було вказано на допущені помилки, визначено основні труднощі, з якими зустрічались студенти-практиканти під час проходження асистентської практики та шляхи їх подолання, виставлено підсумкові оцінки.

 

Загалом виробничу (асистентську) практику проходили студенти кількістю 15 осіб. Диференційований залік з виробничої (асистентської) практики визначив такі результати:

Таблиця 1

Зведена таблиця результатів практики
спеціальності 122 Комп’ютерні науки,

освітньої програми «Інформатика» групи ІНм-1-17-1.4д

Назва показник

Кількісний показник

Відсотковий показник

«зараховано» / «А»

5

27%

«зараховано» / «В»

-

-

«зараховано» / «С»

-

47%

«зараховано» / «D»

2

6%

«зараховано» / «E»

2

20%

«не зараховано» / «FХ»

1

0%

«не зараховано» / «F»

-

-

Успішність

15

100%

Якість

3

27%

Усього

15

100%

 

Пропозиції щодо оптимізації проходження практики у наступному
навчальному році:

-         звернути увагу студентів на підвищення методичного рівня викладацької діяльності;

-         приділити увагу навчально-методичній підготовці студентів до здійснення самоаналізу студентами проведеного заняття в процесі проходження визначеного виду практики;

-         акцентувати увагу студентів на вчасному поданні керівникам практики звітної документації.

 

12.11.2017 р.

Відповідальний керівник практики, к.п.н.,

доцент кафедри комп’ютерних наук і математики                      Д.М. Бодненко