Робота акредитаційної експертної комісії на кафедрі комп'ютерних наук та математики

10 грудня 2018 року згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 30.11.2018 № 2354-л  в Київському університеті імені Бориса Грінченка розпочала акредитаційну експертизу діяльності університету щодо підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Математичне моделювання» спеціальності 111 Математика комісія у складі:
Семко Микола Миколайович – завідувач кафедри вищої математики Національного університету фіскальної служби України, доктор фізико-математичних наук, професор, голова комісії;
Тарасенко Оксана Володимирівна – виконуючий обов’язки завідувача кафедри математики і економіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат фізико-математичних наук, доцент.