Робота акредитаційної експертної комісії щодо підготовки магістрів спеціальності 122 Комп'ютерні науки

12 грудня 2018 року згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 № 2286-л  в Київському університеті імені Бориса Грінченка розпочала акредитаційну експертизу діяльності університету щодо підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Інформатика» спеціальності 122 Комп'ютерні науки комісія у складі:
 
Гоменюка Сергія Івановича – декана математичного факультету
Запорізького національного університету, доктора технічних наук, професора,
голови комісії;
 
Гогунського Віктора Дмитровича – завідувача кафедри управління
системами безпеки життєдіяльності Одеського національного політехнічного
університету, доктора технічних наук, професора.